Skip to main content
main-content

De afstemmingsfase

De afstemmingsfase vormt in de praktijk de brug tussen diagnostiek en behandeling. Zoals u weet is het heel belangrijk om tot een goede werkrelatie tussen patiënt en hulpverlener te komen en om overeenstemming te krijgen over de doelen en de weg daarna toe. In deze e-learning leert u welke rollen een hulpverlener kan nemen in deze fase, welke effecten dat heeft op die afstemming, hoe je de motivatie van de patiënt in deze fase vergroot, welk aandeel shared decision making hierin heeft en hoe er volgens het Dialoogmodel wordt gewerkt in deze fase.


Leerdoelen
Na het afronden van deze module:

  • heeft u zicht op de verschillende rollen (participant, procesconsulent, expert) die zijn aan te nemen tijdens de afstemmingsfase en op hoe je kunt bepalen welke van deze rollen in de specifieke interactie de grootste kans heeft het therapeutisch proces te bevorderen;
  • heeft u zicht op hoe je op methodische wijze interventies kunt doen om de motivatie van een patiënt te verhogen;
  • heeft u er zicht op hoe je volgens het Dialoogmodel in samenwerking met een patiënt een rationale en behandeldoelen kunt formuleren.

Accreditatiepunten
Het volgen van deze e-learning, in combinatie met het bestuderen van het themanummer van Tijdschrift voor Psychotherapie, beslaat ongeveer 2 uur. Accreditatie is aangevraagd bij NIP, VCGt, FGzPt en is reeds toegekend door NVP.

Over de auteurs
Drs. Sjoerd te Dorsthorst is werkzaam als psychotherapeut bij Jonx, ggz-instelling voor kinderen en jongeren in Groningen. Sjoerd is daarnaast werkzaam als docent en trainer bij PPO in de opleidingen tot GZ-psycholoog en tot Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog en bij Hanze Connect in de opleiding tot POH GGZ en de SPV-opleiding. Freelance verzorgt hij incompany-trainingen.
Drs. Bram Bovendeerd is werkzaam als klinisch psycholoog bij Dimence, locatie Steenwijk Specialistisch. Bram doet promotieonderzoek naar systematische cliënt-feedback in therapie en is als docent verbonden aan PPO, opleidingsinstituut voor de opleiding tot Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog te Groningen. Tevens is hij werkzaam als adviseur bij Mindfit bij het ontwikkelen van een nieuw behandelmodel voor de basis-ggz met de Universiteit Twente. Hij is redacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie.  


Koop nu deze e-learningmodule in onze webshop
Log in met je mijnbsl account om de e-learning meteen te maken