Skip to main content
main-content
Top

18-12-2014 | Nieuws

CZ wacht niet op achterblijvers

Hoe kijken de zorgverzekeraars aan tegen fysiotherapie? Deze vraag leggen we in een serie aan alle zorgverzekeraars voor. In deze aflevering aan CZ, dat ruimte wil bieden voor kwaliteitsontwikkeling, maar niet wil wachten op achterblijvers.

‘Bij de fysiotherapie staan we wat dit betreft nog aan het begin. Over de kwaliteit, met name het resultaat van de behandeling, is nog maar weinig bekend. Wat de kosten betreft hebben we het onderdeel praktijkvariatie al een aantal jaar een prominente plaats gegeven in ons inkoopbeleid. We bieden de gecontracteerde fysiotherapeut sinds 2011 ieder kwartaal spiegelinformatie. Hieruit genereren we de behandelindex, een gewogen gemiddelde: we vergelijken het gemiddeld aantal behandelingen dat in de praktijk aan onze verzekerden is verleend met het gemiddelde aantal behandelingen dat is verleend aan onze verzekerden bij andere fysiotherapeuten die bij ons declareren. Hierbij corrigeren we voor leeftijd, geslacht, indicatie wel of niet voorkomend op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering en diagnosegroep.

 

Het aantal behandelde verzekerden per praktijk in de bepaalde patiëntengroep bepaalt hoe zwaar de behandelindex van die patiëntengroep meeweegt in de totale behandelindex van de praktijk. De behandelindex zegt iets over de afwijking ten opzichte van het gemiddelde. Bijvoorbeeld: een behandelindex van 150 betekent dat 1,5 keer of meer wordt afgeweken van het CZ-gemiddelde. Zorgaanbieders fysiotherapie die een onverklaarbare praktijkvariatie laten zien, worden niet meer gecontracteerd.’

 

Voor vier aandoeningen koopt CZ de fysiotherapeutische zorg selectief in bij zorgaanbieders die zich op het vlak van aangetoonde meerwaarde in het behandelen van de verzekerde (kwaliteit en kosten) positief manifesteren. Het gaat om de aandoeningen: bekkenbodembehandeling, claudicatio intermittens, oedeem en ziekte van Parkinson.

Chris Schoneman: ‘Het is onze ambitie om te komen tot uniforme en gedragen – regionale of landelijke – afspraken over de kwaliteit en de kosten van fysiotherapie, omdat versnippering niet gewenst is’

Pluscontracten

Fysiotherapeuten die zich transparant en toetsbaar opstellen, kunnen bij CZ voor een pluscontract in aanmerking komen. Schoneman legt uit: ‘In dit contract maken we extra afspraken over kwaliteitsaspecten en doelmatigheid. Fysiotherapeuten met een pluscontract voldoen aan extra voorwaarden. De praktijk is getoetst via een audit waarmee is aangetoond dat de processen en diensten van de praktijk op orde zijn. De fysiotherapeut heeft over meerdere jaren een behandelindex van 90 of minder gerealiseerd. De fysiotherapeut zorgt voor een milieuvriendelijke praktijkvoering. De behandeling van de patiënt kan starten binnen twee werkdagen nadat hij zich bij de praktijk heeft gemeld voor een afspraak. En de patiënt kan gedurende de volledige openingstijden van de praktijk een afspraak maken. Moet er toch een voicemail ingesproken worden? Dan wordt de patiënt binnen dertig minuten teruggebeld.’

Stimuleren en sturen

Is Schoneman tevreden over de transparantie die fysiotherapeuten bieden over (de ontwikkeling van) hun kwaliteitsbeleid? ‘Er zijn wel positieve ontwikkelingen op het vlak van kwaliteit te noemen’, vertelt hij. ‘Zo heeft CZ dit jaar afspraken gemaakt met alle Zeeuws Vlaamse fysiotherapeuten over de toepassing van PROMs in hun praktijk. Ook zitten we regelmatig rond de tafel met vertegenwoordigers van verschillende praktijken om met elkaar te praten over aspecten die moeten leiden tot goede zorg voor onze verzekerden. Wel is het onze ambitie om te komen tot uniforme en gedragen – regionale of landelijke – afspraken over de kwaliteit en de kosten van fysiotherapie, omdat versnippering ook niet gewenst is. Wat dat betreft zijn we ook benieuwd of de grotere initiatieven zoals het Keurmerk Fysiotherapie en Kwaliteit in Beweging van het KNGF gaan leiden tot invulling van deze ambitie. In ieder geval zal CZ ontwikkelingen en initiatieven die leiden tot verbetering van de fysiotherapeutische zorg blijven stimuleren en initiëren, en we zullen hier actief op blijven sturen. Maar aan de andere kant: we gaan niet wachten op fysiotherapeuten die zich niet transparant opstellen.’

Tip

Lees ook het eerder verschenen artikel met Achmea Beloning voor het afschudden van Calimerogedrag in deze reeks met zorgverzekeraars op FysioActueel.

 

Meer artikelen over fysiotherapie: Algemeen.

Auteur(s): Frank van Wijck Beeld: Fotolia

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.