Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 1/2016

01-02-2016 | Toepassing in de praktijk

Cultuur continu gericht op beter

Van keuzemenu naar bijenkorf?

Auteur: Wouter Keijser, MD

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice | Uitgave 1/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ruim tien jaar geleden gaf het inmiddels befaamde ‘To err is human’ een belangrijke impuls in het kwaliteitsdenken binnen de Amerikaanse zorg.1) Ook in Nederland werd gereageerd op verontrustende onderzoekscijfers met betrekking tot vermijdbare schade en ondermaatse kwaliteit in de zorg. Zo startte onder meer een landelijk veiligheidsprogramma en kleinschalige initiatieven op gebied van onder meer indicatoren, checklists en trainingen (www.​vmszorg.​nl). Inmiddels kent de zorg een keur aan trainingen en instrumenten gericht op veiligheid- en kwaliteit(scultuur). Veel zorgorganisaties hebben veiligheidsfunctionarissen in dienst genomen ten behoeve van ontwikkeling van interne programma’s. Is er tussen deze diversiteit een rode lijn te zien? En zo ja, hoe ziet deze er uit en zijn deze aanpakken onderzocht op effectiviteit? Dit artikel gaat in op ervaringen met TeamSTEPPS™, een trainingscurriculum gericht op een verbetercultuur in multidisciplinaire zorgteams.
Voetnoten
1
Mondelinge communicatie door verschillende deelnemers en organisatoren (onder anderen dr. D. Baker) tijdens het Team- STEPPS National Conference, Denver (2013).
 
Literatuur
go back to reference De literatuurlijst is op te vragen bij het redactiesecretariaat:ebp@bsl.nl. De literatuurlijst is op te vragen bij het redactiesecretariaat:ebp@bsl.nl.
Metagegevens
Titel
Cultuur continu gericht op beter
Van keuzemenu naar bijenkorf?
Auteur
Wouter Keijser, MD
Publicatiedatum
01-02-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice / Uitgave 1/2016
Print ISSN: 1572-2082
Elektronisch ISSN: 1876-8806
DOI
https://doi.org/10.1007/s12468-016-0002-4

Andere artikelen Uitgave 1/2016

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 1/2016 Naar de uitgave

Toepassing in de praktijk

Flexibele Assertive