Skip to main content
Top

2010 | Boek

Crisishulpverlening

Auteurs: Frans Brinkman, Ruud van den Berg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Methodisch werken

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Hulpverleners van uiteenlopende instellingen krijgen te maken met cliënten die in een crisis verkeren. Dit varieert van een plotselinge dakloosheid tot een acute psychose. Ze moeten dan meteen iets doen en klaar staan voor crisishulpverlening. In dit boek geven de auteurs hulpverleners concrete handvatten voor het toepassen van crisishulpverlening. Het accent ligt op de praktijk. Steeds wordt gekeken hoe de hulpverlener algemeen bekende methoden en technieken in zijn werk kan aanwenden om een crisis te verhelpen. Dit wordt ruim geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De basis hiervoor vormen theorieën met betrekking tot crisisinterventie, crisisopvang en acute psychiatrie. De hier beschreven crisishulpverlening integreert deze theorieën.In alle gevallen reikt het boek een kader aan om snel een toestand te beoordelen en voorlopige conclusies te trekken. En om interventies te kiezen om de crisis op korte termijn te verminderen.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Crisis
Samenvatting
De meeste mensen zullen het erover eens zijn dat hier sprake is van een crisis. Maar waarom precies? Wat maakt iets tot een crisis en wat zegt dat over het gedrag van de persoon? Wat betekent het voor de hulpverlening?
Frans Brinkman, Ruud van den Berg
2. Interventies per modaliteit
Samenvatting
Crisishulpverlening kan een groot aantal interventies inhouden. Het hoofddoel – het herstel van evenwicht – zal immers al naar gelang de cliënt en zijn omstandigheden op verschillende manieren kunnen worden bereikt. We beschrijven hier verschillende interventies en ordenen deze naar negen modaliteiten (zie tabel 2.1).
Frans Brinkman, Ruud van den Berg
3. Crisishulpverlening als proces
Samenvatting
Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is crisishulpverlening een kortdurende vorm van hulpverlening. Dit betekent echter niet dat ze geen tijdsverloop kent, dat er geen opbouw in zit of dat zich geen proces ontwikkelt. In dit hoofdstuk behandelen we verschillende aspecten van dit hulpverleningsproces.
Frans Brinkman, Ruud van den Berg
4. Crisishulpverlening in de praktijk
Samenvatting
In de voorgaande hoofdstukken hebben we de algemene principes van crisishulpverlening beschreven. In dit hoofdstuk stellen we een aantal specifieke cliëntsituaties aan de orde. Elk van deze cliëntsituaties wordt ingeleid met een illustrerende casus, gevolgd door een beknopte toelichting, waarna een aantal concrete richtlijnen volgt. Deze richtlijnen hebben – in aanvulling op de theorie van hoofdstuk 2 (de interventies) en hoofdstuk 3 (het proces) – betrekking op de specifieke gesprekssituatie in het ‘hier en nu’ of op het hulpverleningsbeleid. Ze zijn bedoeld als aandachtspunten en hebben niet de pretentie een totaalbeeld te geven van de desbetreffende situatie.
Frans Brinkman, Ruud van den Berg
Nawerk
Meer informatie
Titel
Crisishulpverlening
Auteurs
Frans Brinkman
Ruud van den Berg
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7472-4
Print ISBN
978-90-313-7471-7
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7472-4