Skip to main content
Top

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. CRA-terugvalpreventie

Auteurs : H.G. Roozen, L. DeFuentes-Merillas, P.G.J. Greeven

Gepubliceerd in: Handboek voor de behandeling van alcoholverslaving

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Inleiding

Tegenwoordig bevatten vrijwel alle behandelprogramma’s die gericht zijn op de behandeling van alcohol- en drugsmisbruik een onderdeel dat specifiek gericht is op het voorkomen van terugval. De terugvalpreventie binnen CRA begint al bij de eerste sessie en is een continu proces. De functieanalyse is reeds geïntroduceerd als een instrument dat triggers en consequenties van drankgebruik blootlegt. Deze analyse kan ook worden aangewend om een specifieke terugval te onderzoeken, zodat een dergelijke terugval in de toekomst mogelijk kan worden voorkomen. Dit hoofdstuk zal de functieanalyse en verschillende andere methoden gebruiken om te illustreren hoe een reeks identificeerbare beslissingen van de cliënt leiden tot hernieuwd gebruik van alcohol en/of drugs. Het doel is om ongewenst drankgebruik te leren voorkomen en om te leren te interveniëren wanneer er toch drankgebruik plaatsvindt.
Voetnoten
1
Verslaving wordt in toenemende mate beschouwd als een chronische hersenziekte die gekenmerkt wordt door recidive in de vorm van terugval in alcohol- en/of drugsgebruik, waarbij voor veel cliënten abstinentie niet haalbaar blijkt. In dit perspectief wordt de abstinentiedoelstelling uitgebreid met stabilisatie en reductie van het schadelijk gebruik van alcohol en/of drugs. Vanuit dit perspectief kan als alternatief voor de term ‘terugvalpreventie’ de term ‘terugvalmanagement’ worden gebruikt. Zie in dit verband ook Elsenaar, I.C., Roozen, H.G., Hauptmann, G.H, & Van de Wetering B.J.M. (2007). Terugvalmanagement bij Verslaving. Verslaving, 2, 35-45.
 
2
Vertaald door H.G. Roozen, 2007.
 
Metagegevens
Titel
CRA-terugvalpreventie
Auteurs
H.G. Roozen
L. DeFuentes-Merillas
P.G.J. Greeven
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9752-5_10