Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2-3/2021

23-02-2021 | Onderzoeksartikel

COVID-19-gerelateerd schoolverzuim op de basisschool

Afwegingen van ouders en de rol van de jeugdgezondheidszorg

Auteurs: T. N. de Wit, Dr. D. Wolff, Dr. J. van den Boogaard, Prof.dr. S. A. Reijneveld

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2-3/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Na de heropening van de scholen per 11 mei 2020 bleef 3–5 % van alle leerlingen thuis vanwege COVID-19. Vraagstelling van dit onderzoek was wat de afwegingen zijn van ouders om hun kind thuis te houden, en welke rol de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hierbij speelt.
Methode: Kwalitatief onderzoek bestaande uit semigestructureerde interviews met vijf schoolmedewerkers (van drie reguliere basisscholen en twee speciaal (basis)onderwijsscholen) en ouders van vier gezinnen die hun kind(eren) thuis hebben gehouden, in Groningen. De interviews zijn thematisch geanalyseerd.
Resultaten: De gepercipieerde risico’s voor de gezondheid van een van de gezinsleden was de meest voorkomende reden om een kind niet naar school te laten gaan. Andere redenen waren zorgen over de gezondheid van het kind zelf en een algemene angst voor het virus, zonder dat er gezinsleden waren die binnen de risicogroepen vielen. De JGZ is nauwelijks bij de afweging van ouders betrokken geweest.
Conclusie: Dit onderzoek naar COVID-19-gerelateerd schoolverzuim op basisscholen laat zien dat ouders angstig zijn vanwege de gezondheidsrisico’s voor hun gezin, ook in een regio met een lage besmettingsgraad, zoals Groningen in de eerste COVID-19-golf. De rol die de JGZ voor scholen en ouders kan spelen was in deze fase van de epidemie onvoldoende bij hen bekend.
Literatuur
Metagegevens
Titel
COVID-19-gerelateerd schoolverzuim op de basisschool
Afwegingen van ouders en de rol van de jeugdgezondheidszorg
Auteurs
T. N. de Wit
Dr. D. Wolff
Dr. J. van den Boogaard
Prof.dr. S. A. Reijneveld
Publicatiedatum
23-02-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2-3/2021
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-021-00236-9

Andere artikelen Uitgave 2-3/2021

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2-3/2021 Naar de uitgave