Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 3/2017

07-08-2017

Controle is goed, maar vertrouwen is beter

Auteur: Dr. Janine Janssen

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Koning Willem-Alexander vertelde in een interview ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag dat hij van de beveiligers niet wil weten wat zijn dochters uithalen. Daar spreekt vertrouwen uit.
Vertrouwen leidt in een gezonde afhankelijkheidsrelatie tot minder controle. De wens tot meer controle leeft bij veel ouders als gevolg van excessen door social-mediagebruik van hun kinderen. De auteur haalt Elias aan waar die stelt dat als mensen begrijpen dat ze elkaar nodig hebben, ze voorzichtiger met elkaar omgaan. Ze doen dan hun best om te voorkomen dat sociale relaties beschadigd raken.
Volgens een onderzoek van Kennisnet doet hooguit een derde van de ouders actief aan mediaopvoeding en als ouders dat doen, blijken ze vooral gericht te zijn op de risico’s van het gebruik van social media. De voor jongeren zo belangrijke positieve aspecten worden door ouders in mindere mate belicht.
In een gezonde afhankelijkheidsrelaties zoals die tussen kinderen en hun ouders bestaan, is vertrouwen de basis en vindt controle met open vizier plaats, zo concludeert de auteur.
Literatuur
go back to reference Baas, N. J. (2001). Probleemouders, probleemkinderen? Een literatuurstudie van transgenerationele overdracht van problemen die tot kinderbeschermingsmaatregelen (kunnen) leiden. Den Haag: WODC. Baas, N. J. (2001). Probleemouders, probleemkinderen? Een literatuurstudie van transgenerationele overdracht van problemen die tot kinderbeschermingsmaatregelen (kunnen) leiden. Den Haag: WODC.
go back to reference Dutton, M. A. (1993). Understanding women’s responses to domestic violence: a redefinition of battered woman syndrome. Hofstra Law Review, 21(4), 1191–1242. Dutton, M. A. (1993). Understanding women’s responses to domestic violence: a redefinition of battered woman syndrome. Hofstra Law Review, 21(4), 1191–1242.
go back to reference Elias, N. (1982). Het civilisatieproces: sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen, deel 1 en deel 2. Utrecht: Het Spectrum. Elias, N. (1982). Het civilisatieproces: sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen, deel 1 en deel 2. Utrecht: Het Spectrum.
go back to reference Janssen, J. (2015). De stekker eruit? Over de relatie tussen cybercrime en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Proces, 5, 318–328. Janssen, J. (2015). De stekker eruit? Over de relatie tussen cybercrime en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Proces, 5, 318–328.
go back to reference Janssen, J. (2016). Afhankelijkheid en weerbaarheid. Over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. ’s-Hertogenbosch: Avans Hogeschool. Janssen, J. (2016). Afhankelijkheid en weerbaarheid. Over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. ’s-Hertogenbosch: Avans Hogeschool.
go back to reference Janssen, J. (2017). Focus op eer. Een verkenning van oorzaken voor politiemensen en andere professionals. Den Haag: Boom Criminologie. Janssen, J. (2017). Focus op eer. Een verkenning van oorzaken voor politiemensen en andere professionals. Den Haag: Boom Criminologie.
Metagegevens
Titel
Controle is goed, maar vertrouwen is beter
Auteur
Dr. Janine Janssen
Publicatiedatum
07-08-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-017-0155-9

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Jeugdbeleid 3/2017 Naar de uitgave