Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-02-2008 | Artikelen | Uitgave 2/2008

Bijblijven 2/2008

Consultvoering met kinderen vraagt om een helder gesprekskader

Tijdschrift:
Bijblijven > Uitgave 2/2008
Auteur:
Mevrouw dr. K. Tates
Belangrijke opmerkingen
senior onderzoeker met specifieke aandacht voor kindparticipatie in medische informatieoverdracht en besluitvorming, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), Utrecht.

Samenvatting

Consulten met kinderen verlopen vaak volgens een stereotiep patroon, waarbij de feitelijke communicatie zich afspeelt tussen arts en ouder. Onduidelijkheid over de wenselijkheid van actieve participatie van het kind in medische gesprekken is hier veelal debet aan.
Ouders zijn (te) snel geneigd om als woordvoerder voor hun kind op te treden. Kinderen hebben zelf meestal nog geen helder beeld van het proces van medische gespreksvoering en stellen zich afwachtend op. Door middel van metacommunicatie kunnen artsen helderheid geven over het gesprekskader en zo een meer kindgerichte consultvoering entameren.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Bijblijven

Bijblijven geeft inzicht in de huidige stand van zaken over onderwerpen die u als huisarts in uw dagelijkse praktijk tegenkomt. Bijblijven verschijnt 10 keer per jaar, waarbij in elk nummer een ander thema centraal staat.

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2008

Bijblijven 2/2008 Naar de uitgave