Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-09-2014 | E–Pal | Uitgave 4/2014

Pallium 4/2014

Consultatie Palliatieve zorg bij patiënten met hartfalen

Tijdschrift:
Pallium > Uitgave 4/2014
Auteur:
Annemie Courtens
Belangrijke opmerkingen
Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.
Gratis E-pal-abonnement: www.netwerkpalliatievezorg.nl /zeeland, ‘Nieuwsbrieven’.
Annemie Courtens, coördinator palliatieve zorg MUMC+ / IKNL locatie Maastricht

Samenvatting

Inleiding:

Over palliatieve zorg bij mensen met hartfalen is veel minder bekend dan over palliatieve zorg bij mensen met kanker. Het is dan ook goed om te zien dat in april van dit jaar de Europese Cardiologie Vereniging (the European Society of Cardiology ) een themanummer over palliatieve zorg bij hartpatiënten heeft uitgebracht. The European Journal of Cardiovasculair Nursing vol. 13 nr. 2) omvat 1 review, 8 onderzoeksartikelen en een kort verslag over dit onderwerp. Deze samenvatting gaat over de implementatie van palliatieve-zorgconsultatie in de zorg voor patiënten met hartfalen.
Chronisch hartfalen wordt gekenmerkt door een verminderde pompfunctie van het hart. Het kent een grillig maar progressief beloop. Hartfalen gaat gepaard met lichamelijke klachten zoals vermoeidheid en benauwdheid, en psychische ongemakken zoals angst, depressie en sociale isolatie. Hartfalen beperkt een persoon in zijn activiteiten en leidt vaak tot terugkerende ziekenhuisopnamen. Al deze problemen kunnen patiënten het gevoel geven onvoldoende controle te hebben op hun eigen gezondheid. Dit kan weer leiden tot onvoldoende zelfmanagement, kennis, vaardigheden en self-efficacy, samengevat in het construct activation.

Methode:

In de hier beschreven studie werd bij patiënten die in het ziekenhuis opgenomen waren geweest vanwege een acute decompensatie, onderzocht wat hun oordeel was over de mate van controle die ze hadden over hun gezondheid en hun mate van activation. Direct na ontslag en 3 maanden later zijn metingen gedaan. Daarnaast is een vergelijking gemaakt tussen patiënten die intensieve begeleiding kregen van een palliatief team en patiënten die dat niet kregen.

Resultaten:

Het onderzoek is uitgevoerd bij een kleine groep van 42 patiënten met hartfalen die net met ontslag gingen uit het ziekenhuis. 36 van die 42 patiënten kregen een week na ontslag een initieel palliatieve-zorgconsult. In dit consult passeerde een aantal zaken de revue, zoals symptomen, zorgproblemen, ziekte-inzicht, zorg voor de mantelzorger en coördinatie van zorg. Patiënten werden aangemoedigd om de telefonische helpdesk van het palliatieteam te bellen in geval van verslechtering of problemen. Van de 36 patiënten maakten er maar liefst 29 gebruik van deze service. Patiënten scoorden bij de nulmeting gemiddeld laag op gepercipieerde controle en activation.
Resultaten lieten zien dat de patiënten die de intensievere palliatieve zorg kregen (meer dan 2 follow-up-bezoeken en/of telefonische consulten van een palliatieteam), grotere verbeteringen lieten zien in de gepercipieerde controle en de activation-scores en ook een significante verbetering van hun symptoomlast ten opzichte van de groep die niet of slechts beperkt gebruikmaakte van het palliatieteam.

Conclusie:

De studie suggereert dat samenwerking tussen een palliatieteam en standaard ‘hartfalen’-zorg effectief is.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Pallium

Pallium volgt de medische en verpleegkundige ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg. Daarbij is de praktijk de belangrijkste leidraad. Hoewel de ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen vooral betrekking hebben op de zorg voor stervenden, streeft de redactie ernaar een breder spectrum van palliatieve zorgverlening te beschrijven.

Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2014

Pallium 4/2014 Naar de uitgave

Kortnieuws

In Memoriam