Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-09-2016 | Onderzoek | Uitgave 9/2016

Huisarts en wetenschap 9/2016

Comorbiditeit, glykemische controle en systolische bloeddruk

Een cohortonderzoek bij diabetespatiënten

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 9/2016
Auteurs:
Dr. Hilde Luijks, Dr. Marion Biermans, Hans Bor, Prof. Dr. Chris van Weel, Prof. Dr. Toine Lagro-Janssen, Dr. Wim de Grauw, Dr. Tjard Schermer
Belangrijke opmerkingen
Radboudumc, afdeling Eerstelijns Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen: dr. H.D.P. Luijks, huisarts; dr. M.C.J. Biermans, epidemioloog; H.H.J. Bor, statisticus; prof.dr. C. van Weel, huisarts, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde; prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts, emeritus hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschappen; dr. W.J.C. de Grauw, huisarts, senior onderzoeker; dr. T.R.J. Schermer, senior onderzoeker.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd als: Luijks H, Biermans M, Bor H, van Weel C, Lagro-Janssen T, de Grauw W, Schermer T. The effect of comorbidity on glycemic control and systolic blood pressure in type 2 diabetes: A cohort study with 5 year follow-up in primary care. PLoS One 2015;10:e0138662. Publicatie gebeurt met toestemming.

Samenvatting

Luijks HD, Biermans MC, Bor H, Van Weel C, Lagro-Janssen T, De Grauw WJ, Schermer TR. Comorbiditeit, glykemische controle en systolische bloeddruk: Een cohortonderzoek bij diabetespatiënten. Huisarts Wet 2016;59(9):382-7.

Doel

Verkennen van het effect van comorbiditeit op de glykemische controle (HbA1c) en de systolische bloeddruk bij patiënten met diabetes mellitus type 2.

Methode

Uit de gegevens van de Continue Morbiditeits Registratie includeerden we 610 diabetespatiënten met verschillende typen comorbiditeit, bij wie we de ontwikkeling van HbA1c- en systolische bloeddrukwaarden nagingen tot vijf jaar na de diagnose diabetes. In een mixed model met correctie voor covariaten analyseerden we de invloed van het totaal aantal comorbide aandoeningen per patiënt en het effect van specifieke ziekten, zoals hart- en vaatziekten en aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Resultaten

Het aantal comorbide aandoeningen was significant geassocieerd met de ontwikkeling van de systolische bloeddruk: patiënten zonder comorbiditeit hadden vijf jaar na diagnose de hoogste waarden (p = 0,005). Het aantal aandoeningen had geen invloed op het HbA1c (p = 0,075). Cardiovasculaire aandoeningen waren geassocieerd met een hogere systolische bloeddruk (p = 0,014), aandoeningen van het bewegingsapparaat met duidelijk oplopende HbA1c-waarden (p = 0,044). Bij sommige vormen van comorbiditeit werd het effect beïnvloed door de sociaal-economische status.

Conclusie

De aanwezigheid van comorbiditeit beïnvloedt de ontwikkeling van de glykemische controle en de systolische bloeddruk bij diabetespatiënten. Bepaalde comorbide aandoeningen hebben een negatieve invloed. De complexe interacties tussen comorbiditeit, diabetes en effectmodificatoren moeten verder onderzocht worden om te kunnen komen tot patiëntgerichte zorg met gepersonaliseerde behandeldoelen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 9/2016

Huisarts en wetenschap 9/2016 Naar de uitgave

Kennistoets Antwoorden

Kennistoets: antwoorden