Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2009

01-03-2009 | Artikelen

Communicatie over opvoedingsdoelen in Marokkaanse en Nederlandse gezinnen

Verslag van een preliminair onderzoek

Auteurs: Marjolijn J. Distelbrink, Ludwien Meeuwesen, Trees V. M. Pels

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Deze preliminaire studie beoogde na te gaan hoe in Marokkaanse en Nederlandse gezinnen opvoedingsdoelen zich vertalen in de gezinscommunicatie. In vijf Marokkaanse en tien Nederlandse gezinnen zijn de interacties tussen ouders en adolescent bij het sorteren van opvoedingsdoelen kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd. In op conformiteit gerichte gezinnen blijken verhoudingen meer hiërarchisch dan in op autonomie gerichte gezinnen. Voorts blijken de verhoudingen in Marokkaanse gezinnen meer variabel, hetgeen erop duidt dat in de Nederlandse context nieuwe mengvormen ontstaan van hiërarchische en democratische omgangsvormen. Een grootschaliger studie met observaties in meer settings is nodig om de bevindingen te bevestigen.
Voetnoten
1
[a] = Arabisch gesproken.
 
Literatuur
go back to reference Baumrind, D. (1980). New directions in socialization research. American Psychologist, 35, 639-652. Baumrind, D. (1980). New directions in socialization research. American Psychologist, 35, 639-652.
go back to reference Deković, M., Groenendaal, J. H. A., & Gerrits, L. A. W. (1996). Opvoederkenmerken. In J. Rispens, J. M. A. Hermanns & W. H. J. Meeus (Red.), Opvoeden in Nederland (pp. 70-95). Assen: Van Gorcum. Deković, M., Groenendaal, J. H. A., & Gerrits, L. A. W. (1996). Opvoederkenmerken. In J. Rispens, J. M. A. Hermanns & W. H. J. Meeus (Red.), Opvoeden in Nederland (pp. 70-95). Assen: Van Gorcum.
go back to reference De Swaan, A. (1989). Zorg en de staat: welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd. Amsterdam: Bert Bakker. De Swaan, A. (1989). Zorg en de staat: welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd. Amsterdam: Bert Bakker.
go back to reference Gerris, J. R. M., Deković, M., & Janssens, J. M. A. M. (1991). Basisoriëntaties van ouders op kind en opvoeding; uitbreiding van het model van Kohn. Gezin, 3, 216-233. Gerris, J. R. M., Deković, M., & Janssens, J. M. A. M. (1991). Basisoriëntaties van ouders op kind en opvoeding; uitbreiding van het model van Kohn. Gezin, 3, 216-233.
go back to reference Gerris, J. R. M., Vermulst, A. A., Van Boxtel, D. A. A. M., Janssens, J. M. A. M., Van Zutphen, R. A. H., & Felling, A. J. A. (1993). Parenting in Dutch families. A representative description of Dutch family life in terms of validated concepts representing characteristics of parents, children, the family as a system and parental socio-cultural value orientations. Nijmegen: its. Gerris, J. R. M., Vermulst, A. A., Van Boxtel, D. A. A. M., Janssens, J. M. A. M., Van Zutphen, R. A. H., & Felling, A. J. A. (1993). Parenting in Dutch families. A representative description of Dutch family life in terms of validated concepts representing characteristics of parents, children, the family as a system and parental socio-cultural value orientations. Nijmegen: its.
go back to reference Gerrits, L. A. W., Deković, M., Groenendaal, J. H. A., & Noom, M. J. (1996). Opvoedingsgedrag. In J. Rispens, J. M. A. Hermanns & W. H. J. Meeus (Red.), Opvoeden in Nederland (pp. 41-69). Assen: Van Gorcum. Gerrits, L. A. W., Deković, M., Groenendaal, J. H. A., & Noom, M. J. (1996). Opvoedingsgedrag. In J. Rispens, J. M. A. Hermanns & W. H. J. Meeus (Red.), Opvoeden in Nederland (pp. 41-69). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Glaser, B. G., & Strauss, A. N. (1980). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New York: Aldine. Glaser, B. G., & Strauss, A. N. (1980). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New York: Aldine.
go back to reference Goodnow, J. J. (1988). Parent’s ideas, actions and feelings. Models and methods from developmental and social psychology. International Journal of Psychology, 59, 286-320. Goodnow, J. J. (1988). Parent’s ideas, actions and feelings. Models and methods from developmental and social psychology. International Journal of Psychology, 59, 286-320.
go back to reference Huls, E. (1982). Taalgebruik in het gezin en sociale ongelijkheid. Een interactioneel sociolinguistisch onderzoek. (Dissertatie.) Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. Huls, E. (1982). Taalgebruik in het gezin en sociale ongelijkheid. Een interactioneel sociolinguistisch onderzoek. (Dissertatie.) Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Huls, E. (1990). Turkse gezinnen in Nederland. Moeder is de hoofdcomputer. Stimulans, 5, 14-17. Huls, E. (1990). Turkse gezinnen in Nederland. Moeder is de hoofdcomputer. Stimulans, 5, 14-17.
go back to reference Janssens, J. M. A. M., & Götschenberg, E. (1991). Gedragssequenties van ouder- en kindgedrag; een laag-sequentiële analyse. In B. van der Meulen & J. ter Laak (Red.), Empirisch gezinsonderzoek. Groningen: Stichting Kinderstudies. Janssens, J. M. A. M., & Götschenberg, E. (1991). Gedragssequenties van ouder- en kindgedrag; een laag-sequentiële analyse. In B. van der Meulen & J. ter Laak (Red.), Empirisch gezinsonderzoek. Groningen: Stichting Kinderstudies.
go back to reference Kagitçibasi, Ç. (1997). Individualism and collectivism. In J. W. Berry, M. H. Segall & Ç. Kagitçibasi (Eds.), Handbook of cross-cultural psychology, Vol. 3. Social behavior and applications (pp. 1-51). Boston: Allyn & Bacon. Kagitçibasi, Ç. (1997). Individualism and collectivism. In J. W. Berry, M. H. Segall & Ç. Kagitçibasi (Eds.), Handbook of cross-cultural psychology, Vol. 3. Social behavior and applications (pp. 1-51). Boston: Allyn & Bacon.
go back to reference Kahlbaugh, P. E., Lefkowitz, E. S., Valdez, P., & Sigman, M. D. (1997). The affective nature of mother-adolescent communication concerning sexuality and conflict. Journal of Research on Adolescence, 7, 91-113. Kahlbaugh, P. E., Lefkowitz, E. S., Valdez, P., & Sigman, M. D. (1997). The affective nature of mother-adolescent communication concerning sexuality and conflict. Journal of Research on Adolescence, 7, 91-113.
go back to reference Meeus, W. H. J., Hermanns, J. M. A., & Rispens, J. (1996). Opvoederkenmerken, gezinskenmerken en opvoedingsgedrag. In J. Rispens, J. M. A. Hermanns & W. H. J.Meeus (Red.), Opvoeden in Nederland (pp. 158-181). Assen: Van Gorcum. Meeus, W. H. J., Hermanns, J. M. A., & Rispens, J. (1996). Opvoederkenmerken, gezinskenmerken en opvoedingsgedrag. In J. Rispens, J. M. A. Hermanns & W. H. J.Meeus (Red.), Opvoeden in Nederland (pp. 158-181). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Meeuwesen, L. (1999). Hoezo meer kindgericht? Opvoeding en hulpverlening anno 2000. In C. Brinkgreve, & P. van Lieshout (Red.), Geregelde gevoelens: collectieve arrangementen en de intieme leefwereld (pp. 77-92). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Meeuwesen, L. (1999). Hoezo meer kindgericht? Opvoeding en hulpverlening anno 2000. In C. Brinkgreve, & P. van Lieshout (Red.), Geregelde gevoelens: collectieve arrangementen en de intieme leefwereld (pp. 77-92). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference Nijsten, C. (2000). Opvoedingsgedrag. In T. Pels (Red.), Opvoeding en integratie. Een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en pedagogische afstemming tussen gezin en school (pp. 56-88). Assen: Van Gorcum. Nijsten, C. (2000). Opvoedingsgedrag. In T. Pels (Red.), Opvoeding en integratie. Een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en pedagogische afstemming tussen gezin en school (pp. 56-88). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Nijsten, C., & Pels, T. (2000). Opvoedingsdoelen. In T. Pels (Red.), Opvoeding en integratie. Een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en pedagogische afstemming tussen gezin en school (pp. 33-56). Assen: Van Gorcum. Nijsten, C., & Pels, T. (2000). Opvoedingsdoelen. In T. Pels (Red.), Opvoeding en integratie. Een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en pedagogische afstemming tussen gezin en school (pp. 33-56). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Noom, M., & Deković, M. (1998). Family interaction as a context for the development of adolescent autonomy. In M. Hofer, J. Youniss & P. Noack (Eds.), Verbal interaction and development in families with adolescents (pp. 109-125). Stamford/London: Ablex. Noom, M., & Deković, M. (1998). Family interaction as a context for the development of adolescent autonomy. In M. Hofer, J. Youniss & P. Noack (Eds.), Verbal interaction and development in families with adolescents (pp. 109-125). Stamford/London: Ablex.
go back to reference Pels, T. (2003). Respect van twee kanten. Een studie over last van Marokkaanse jongeren. Assen: Van Gorcum. Pels, T. (2003). Respect van twee kanten. Een studie over last van Marokkaanse jongeren. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Pels, T., & Distelbrink, M. (2000). Opvoedingsondersteuning: vraag en aanbod. In T. Pels (Red.), Opvoeding en integratie. Een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en pedagogische afstemming tussen gezin en school (pp. 172-204). Assen: Van Gorcum. Pels, T., & Distelbrink, M. (2000). Opvoedingsondersteuning: vraag en aanbod. In T. Pels (Red.), Opvoeding en integratie. Een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en pedagogische afstemming tussen gezin en school (pp. 172-204). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Pels, T., & Haan, M. de (2003). Continuity and change in Moroccan socialization. A review of the literature on socialization in Morocco and among Moroccan families in the Netherlands. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Utrecht University. Pels, T., & Haan, M. de (2003). Continuity and change in Moroccan socialization. A review of the literature on socialization in Morocco and among Moroccan families in the Netherlands. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Utrecht University.
go back to reference Sacks, H. E., Schegloff, E. A., & Jefferson, A. (1974). A simplest systematics for the organisation of turntaking for conversation. Language, 50, 696-735. Sacks, H. E., Schegloff, E. A., & Jefferson, A. (1974). A simplest systematics for the organisation of turntaking for conversation. Language, 50, 696-735.
go back to reference Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values. Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 25, pp. 1-65). Orlando: Academic Press. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values. Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 25, pp. 1-65). Orlando: Academic Press.
go back to reference Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1990). Toward a theory of the universal content and structure of values. Extension and cross-cultural replications. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 878-891. Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1990). Toward a theory of the universal content and structure of values. Extension and cross-cultural replications. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 878-891.
go back to reference Smetana, J.G., Abernethy, A., & Harris, A. (2000). Adolescent-parent interactions in middle-class African American families: Longitudinal change and contextual variations. Journal of Family Psychology, 14, 458-474. Smetana, J.G., Abernethy, A., & Harris, A. (2000). Adolescent-parent interactions in middle-class African American families: Longitudinal change and contextual variations. Journal of Family Psychology, 14, 458-474.
go back to reference Super, C., & Harkness, S. (1998). The cultural structuring of child development. In J. W. Berry, P. R. Dasen & T. S. Saraswathi (Eds.), Handbook of cross-cultural psychology, Vol. 2. Basic processes and human development (pp. 1-40). Boston: Allyn & Bacon. Super, C., & Harkness, S. (1998). The cultural structuring of child development. In J. W. Berry, P. R. Dasen & T. S. Saraswathi (Eds.), Handbook of cross-cultural psychology, Vol. 2. Basic processes and human development (pp. 1-40). Boston: Allyn & Bacon.
go back to reference Ten Have, P. (1999). Doing conversation analysis: A practical guide. London: Sage. Ten Have, P. (1999). Doing conversation analysis: A practical guide. London: Sage.
Metagegevens
Titel
Communicatie over opvoedingsdoelen in Marokkaanse en Nederlandse gezinnen
Verslag van een preliminair onderzoek
Auteurs
Marjolijn J. Distelbrink
Ludwien Meeuwesen
Trees V. M. Pels
Publicatiedatum
01-03-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2009
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03087930

Andere artikelen Uitgave 1/2009

Kind en adolescent 1/2009 Naar de uitgave

Redactioneel

Sir Michael