Skip to main content
main-content

COMET voor negatief zelfbeeld bij volwassenen

COMET is een stapsgewijze methode om mensen met een laag zelfbeeld te helpen dit te overkomen. Dit stappenplan wordt gevolgd in deze e-learning, met per stap een toelichting. Doel is psychologen een eerste kennismaking te geven met de methode – echt goed de methode kunnen toepassen vereist ook oefenen in de praktijk.

Leerdoelen

Na het afronden van deze e-learning:

  • kent de cursist de uitgangspunten van COMET;
  • weet hij hoe hij COMET toe kan passen;
  • weet de cursist welke stappen hij met zijn cliënt kan volgen;
  • heeft hij zicht op een aantal situaties en indicaties waarbij de methode behulpzaam kan zijn.

Auteur

Kees Korrelboom, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij PsyQ, bijzonder hoogleraar Tilburg university. Hij is de laatste jaren bezig met het ontwikkelen en onderzoeken van de Competitive Memory Training (COMET), een transdiagnostische interventie die gebaseerd is op inzichten en kennis uit de academische psychologie.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor trainers, behandelaars, therapeuten en coaches die willen ontdekken en leren welke effectieve behandeling er bestaat voor volwassenen met een negatief zelfbeeld.

Accreditatiepunten

De studieduur van de module is circa twee uur. De 2 punten worden automatisch bijgeschreven via PE-Online bij:

  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP): geaccrediteerd
  • NIP-eerstelijnspsychologie: aangevraagd
  • Toegepast psychologen (TP): aangevraagd
  • FGzPT: aangevraagd

Koop deze module 

Of neem een abonnement op BSL Psychologie Totaal en krijg toegang tot deze en andere online nascholingsmodules

Beeldrechten