Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2007

01-08-2007 | Artikel

Cognitieve problematiek bij revalidatie van CVA-patiënten in het verpleeghuis

Auteurs: C. M. van Heugten, R. A. Smit, J. M. G. A. Schols

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

In many regions in the Netherlands the care for stroke patients is organised in a coordinated stroke service. Within these stroke services, each year more patients are referred to nursing homes for a period of rehabilitation. A stroke leads to lasting cognitive and emotional consequences in more than half of the stroke patients. These consequences interfere with the daily life of the patients and their caregivers. Due to the nature and severity of these problems specific care is needed in the nursing home. In the present article a procedure for cognitive screening in a nursing home is described and data of a large group of patients are presented. These data clearly show the magnitude of the cognitive problems: high percentages of impairments are found in many cognitive domains. In the discussion therefore arguments are given for specialised care – assessment as well as treatment - in the nursing home for stroke patients with cognitive deficits.Tijdschr Gerontol Geriatr 2007; 38: 174-185
Literatuur
go back to reference Oers van JAM. Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. Bilthoven: RIVM. Oers van JAM. Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Hochstenbach J. The cognitive, emotional and behavioural consequences of stroke. Dissertatie, University of Nijmegen, 1999. Hochstenbach J. The cognitive, emotional and behavioural consequences of stroke. Dissertatie, University of Nijmegen, 1999.
go back to reference Scholte Op Reimer W. Long term care after stroke. Studies on care utilization, quality of care and burden of caregiving. Dissertatie. Universiteit van Amsterdam, 1999. Scholte Op Reimer W. Long term care after stroke. Studies on care utilization, quality of care and burden of caregiving. Dissertatie. Universiteit van Amsterdam, 1999.
go back to reference Nederlandse Hartstichting. Neuropsychologische zorgen na een beroerte. Den Haag 1999. Nederlandse Hartstichting. Neuropsychologische zorgen na een beroerte. Den Haag 1999.
go back to reference Tatemichi TK, Desmond DW, Stern Y et al. Cognitive impairment after stroke: frequency, patterns and relationships to functional abilities. J of Neurol, Neurosurg and Psych 1994; 57(2): 202-7.CrossRef Tatemichi TK, Desmond DW, Stern Y et al. Cognitive impairment after stroke: frequency, patterns and relationships to functional abilities. J of Neurol, Neurosurg and Psych 1994; 57(2): 202-7.CrossRef
go back to reference Nederlandse Hartstichting. Samenwerken in de stroke service. Den Haag, 1997. Nederlandse Hartstichting. Samenwerken in de stroke service. Den Haag, 1997.
go back to reference Leemrijse C, Boer M de, Ribbe M. Paramedische zorg in verpleeghuizen: de verschillen verklaard? Utrecht: NIVEL, 2005. Leemrijse C, Boer M de, Ribbe M. Paramedische zorg in verpleeghuizen: de verschillen verklaard? Utrecht: NIVEL, 2005.
go back to reference Nederlands Instituut van Psychologen, sectie revalidatie. Richtlijnen voor de screening van cognitief functioneren bij patiënten met een CVA. Mei 2000. Nederlands Instituut van Psychologen, sectie revalidatie. Richtlijnen voor de screening van cognitief functioneren bij patiënten met een CVA. Mei 2000.
go back to reference Nederlandse Hartstichting. Revalidatie na een beroerte: richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners. Den Haag, 2001. Nederlandse Hartstichting. Revalidatie na een beroerte: richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners. Den Haag, 2001.
go back to reference Heugten van C, Huygelen K, Sande P van de. Cognitieve screening bij CVA-patiënten in de revalidatie: normgegevens voor de klinische praktijk. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35: 196-202.PubMed Heugten van C, Huygelen K, Sande P van de. Cognitieve screening bij CVA-patiënten in de revalidatie: normgegevens voor de klinische praktijk. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35: 196-202.PubMed
go back to reference Derix M en Blom M (red). Meten is weten. Dementie, diagnostiek en de psycholoog. Psychologie en ouderen 1. Amsterdam: NIP, 1995. Derix M en Blom M (red). Meten is weten. Dementie, diagnostiek en de psycholoog. Psychologie en ouderen 1. Amsterdam: NIP, 1995.
go back to reference Schagen E, Blankestijn M. Psychodiagnostiek bij revalidanten in het verpleeghuis. In: Vink, Falck en Deelman. Senioren en CVA, Veranderingen in cognitie, emoties en gedrag. Psychologie en ouderen 6. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2002: 89-111. Schagen E, Blankestijn M. Psychodiagnostiek bij revalidanten in het verpleeghuis. In: Vink, Falck en Deelman. Senioren en CVA, Veranderingen in cognitie, emoties en gedrag. Psychologie en ouderen 6. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2002: 89-111.
go back to reference Graaf A de, Deelman BG. Cognitieve Screening Test. Lisse: Swets Test Publishers, 1991. Graaf A de, Deelman BG. Cognitieve Screening Test. Lisse: Swets Test Publishers, 1991.
go back to reference Lindeboom J, Schmand B. Handleiding Visuele Associatie Test. Leiden: Pits, 2003. Lindeboom J, Schmand B. Handleiding Visuele Associatie Test. Leiden: Pits, 2003.
go back to reference Lindeboom J, Jonker C. Amsterdamse Dementie Screeningtest. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989. Lindeboom J, Jonker C. Amsterdamse Dementie Screeningtest. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989.
go back to reference Koene T. The Expanded Mental Control Test. Doctoraal scriptie Vrije Universiteit Amsterdam, 1988. Koene T. The Expanded Mental Control Test. Doctoraal scriptie Vrije Universiteit Amsterdam, 1988.
go back to reference Lindeboom J, Koene T, Matto D. De diagnostische waarde van tests voor mentale controle. Tijdschr Gerontol Geriatr 1993; 24: 105-109.PubMed Lindeboom J, Koene T, Matto D. De diagnostische waarde van tests voor mentale controle. Tijdschr Gerontol Geriatr 1993; 24: 105-109.PubMed
go back to reference Lindeboom J, Matto D. Cijferreeksen en Knox-blokken als concentratietests voor ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 1994; 25: 63-68.PubMed Lindeboom J, Matto D. Cijferreeksen en Knox-blokken als concentratietests voor ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 1994; 25: 63-68.PubMed
go back to reference Wilson B, Cockburn J, Halligan P. Behavioural Inattention Test. Titchfield: Thames Valley Test Company, 1987. Wilson B, Cockburn J, Halligan P. Behavioural Inattention Test. Titchfield: Thames Valley Test Company, 1987.
go back to reference Bouma A, Mulder J, Lindeboom J. Handleiding neuropsychologische diagnostiek. Lisse: Swets & Zietlinger, 1998. Bouma A, Mulder J, Lindeboom J. Handleiding neuropsychologische diagnostiek. Lisse: Swets & Zietlinger, 1998.
go back to reference Beers K. Handleiding o-zoek test. Ongepubliceerde handleiding, Stichting Revalidatie Limburg, 2001. Beers K. Handleiding o-zoek test. Ongepubliceerde handleiding, Stichting Revalidatie Limburg, 2001.
go back to reference Osterieth PA. Le test de copy d’une figure complexe. Archives de Psychologie 1944; 30 : 206-356 translated by J. Corwim and F. Bylsma. The Clinical Neuropsychologist 1993;7: 9-15. Osterieth PA. Le test de copy d’une figure complexe. Archives de Psychologie 1944; 30 : 206-356 translated by J. Corwim and F. Bylsma. The Clinical Neuropsychologist 1993;7: 9-15.
go back to reference Boone KB, Lesser IM, Hill-Gutierez E, Bernan NG, D’Elia L. Rey-Osterieth Complex Figure performance in healthy older adults: relationship to age, education, sex and IQ. The Clinical Neuropsychologist 1993; 7: 22-28.CrossRef Boone KB, Lesser IM, Hill-Gutierez E, Bernan NG, D’Elia L. Rey-Osterieth Complex Figure performance in healthy older adults: relationship to age, education, sex and IQ. The Clinical Neuropsychologist 1993; 7: 22-28.CrossRef
go back to reference Heugten C van. Apraxia in stroke patients: assessment and treatment. Groningen University: Dissertatie, 1998. Heugten C van. Apraxia in stroke patients: assessment and treatment. Groningen University: Dissertatie, 1998.
go back to reference ZonMw. Beroerte, beroering en borging in de keten. Resultaten van de EDISSE-studie. Den Haag 2001. ZonMw. Beroerte, beroering en borging in de keten. Resultaten van de EDISSE-studie. Den Haag 2001.
go back to reference Meijer R. The stroke unit discharge guideline. Dissertation. University of Amsterdam, 2005. Meijer R. The stroke unit discharge guideline. Dissertation. University of Amsterdam, 2005.
go back to reference Koffijberg R, Geertsema H. De positie van de psycholoog bij revalidatie in het verpleeghuis. In: Vink, Falck en Deelman. Senioren en CVA, Veranderingen in cognitie, emoties en gedrag. Psychologie en ouderen 6. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2002; 121-128. Koffijberg R, Geertsema H. De positie van de psycholoog bij revalidatie in het verpleeghuis. In: Vink, Falck en Deelman. Senioren en CVA, Veranderingen in cognitie, emoties en gedrag. Psychologie en ouderen 6. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2002; 121-128.
go back to reference Benjaminsen S, Heugten CM van. Mogelijke samenwerking tussen GOZL, sector Ouderenzorg en Hoensbroeck Revalidatiecentrum. Een haalbaarheidsstudie. Hoensbroek: iRv, 2004. Benjaminsen S, Heugten CM van. Mogelijke samenwerking tussen GOZL, sector Ouderenzorg en Hoensbroeck Revalidatiecentrum. Een haalbaarheidsstudie. Hoensbroek: iRv, 2004.
Metagegevens
Titel
Cognitieve problematiek bij revalidatie van CVA-patiënten in het verpleeghuis
Auteurs
C. M. van Heugten
R. A. Smit
J. M. G. A. Schols
Publicatiedatum
01-08-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2007
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074845

Andere artikelen Uitgave 4/2007

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2007 Naar de uitgave

Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Signalementen

Signalementen

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur