Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-11-2009 | Wetenschap | Uitgave 1/2009

GZ - Psychologie 1/2009

Cognitieve kenmerken van volwassenen met de autistische stoornis en de stoornis van Asperger aan de hand van WAIS-III-profielen

Tijdschrift:
GZ - Psychologie > Uitgave 1/2009
Auteurs:
A.A. Spek, prof. dr. E.M. Scholte, prof. dr. I.A. van Berckelaer-Onnes
Belangrijke opmerkingen
A.A. Spek is als klinisch psycholoog verbonden aan Centrum Autisme Volwassenen, GGZ Eindhoven. Tevens geeft zij nascholing bij de Rino-groep en Rino-Zuid-Nederland. E-mail: aa.spek@ggze.nl
Prof. dr. E.M. Scholte is als bijzonder Hoogleraar verbonden aan de afdeling orthopedagogiek, Sociale Faculteit Universiteit Leiden.
Prof. dr. I.A. van Berckelaer-Onnes is als emeritus hoogleraar verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek, Sociale Faculteit Universiteit Leiden.

Samenvatting

Uit het onderzoek komt naar voren dat volwassenen met de autistische stoornis, volwassenen met de stoornis van Asperger en een neurotypische controlegroep, allen met een normale tot hoge intelligentie, vergelijkbaar zijn wat betreft Verbaal begrip, Perceptueel inzicht en Werkgeheugen. Bij de participanten met de autistische stoornis is er sprake van een relatief trage informatieverwerking in vergelijking met de twee andere groepen. Het kost hen meer tijd om informatie te verwerken. Dit is mogelijk toe te schrijven aan een sterke detailgerichtheid en een daarmee samenhangende bottom-up-strategie van denken en werken. Bij de volwassenen met de stoornis van Asperger zijn geen significante afwijkingen geconstateerd in vergelijking met de neurotypische controlegroep.
Waarschijnlijk hebben volwassenen met de stoornis van Asperger, en in enige mate ook de volwassenen met de autistische stoornis, door de jaren heen op diverse gebieden hun beperkingen leren compenseren en camoufleren. Hierdoor komen de specifieke kenmerken op het gebied van theory of mind, centrale coherentie en executief functioneren niet of slechts deels tot uiting in hun intelligentieprofiel. Dit impliceert dat het intelligentieprofiel geen duidelijkheid kan verschaffen over de eventuele aanwezigheid van een autismespectrumstoornis (ASS).Wel kan het intelligentieprofiel zinvolle informatie verschaffen over de mogelijkheden en beperkingen binnen werk en opleiding.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

GZ-Psychologie

GZ-Psychologie is een onafhankelijk tijdschrift en richt zich geheel op de snelgroeiende beroepsgroep van gz-psychologen, waarvan er inmiddels meer dan 15.000 zijn. GZ-Psychologie wil de identiteit en ...

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2009

GZ - Psychologie 1/2009 Naar de uitgave