Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit behandelprotocol is bedoeld voor professionals binnen de ggz die volwassenen met AD(H)D behandelen. Het helpt om de meest voorkomende problemen aan te pakken waar zij dagelijks tegenaan lopen, bijvoorbeeld bij het plannen, organiseren en opruimen.

Het uitgangspunt van Cognitieve gedragstherapie bij volwassenen met AD(H)D is dat het veranderen van disfunctionele gedachten noodzakelijk is voor het aanleren van vaardigheden. Door het aanpassen van deze gedachten wordt de weg voor cliënten vrijgemaakt om succesvol te zijn in het aanpakken van taken en het organiseren van het leven.

Cognitieve gedragstherapie bij volwassenen met AD(H)D heeft twee unieke eigenschappen. Allereerst zijn er meerdere disfunctionele gedachten geïdentificeerd die specifiek bij volwassenen met AD(H)D voorkomen en die het aanleren van vaardigheden belemmeren. Tot dusver richten behandelingen zich voornamelijk op psycho-educatie en het aanleren van vaardigheden. Een ander uniek punt is dat dit behandelprotocol de AD(H)D-symptomen inzet als meetinstrument om overprikkeling te verminderen en voorkomen.

Cognitieve gedragstherapie bij volwassenen met AD(H)D is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Elk deel geeft een sessiegewijze omschrijving van de behandeling van een specifieke psychische aandoening weer. Filmpjes met voorbeelden van de therapiesessies zijn online te raadplegen. De theorie is beknopt en berust op wetenschappelijke evidentie.

Voor de cliënt is er het bijbehorende werkboek Los van de chaos.

Protocollen voor de GGZ is bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en andere hulpverleners.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Sessie 1: Uitleg ADHD-model en kernsymptomen van ADHD

Samenvatting
In sessie 1 worden het ADHD-model en de kernsymptomen van ADHD uitgelegd.
Sanne E. Vink

2. Sessie 2: Extra symptomen bij ADHD

Samenvatting
In sessie 2 staan de extra symptomen bij ADHD centraal.
Sanne E. Vink

3. Sessie 3: Creëren van een prikkelindicator

Samenvatting
In sessie 3 wordt een zogenaamde prikkelindicator gecreëerd.
Sanne E. Vink

4. Sessie 4: Verminderen van prikkels en overprikkeling

Samenvatting
Sessie 4 gaat over het verminderen van prikkels en overprikkeling. De prikkelindicator wordt aangevuld met slim gedrag.
Sanne E. Vink

5. Sessie 5: Invloed van gedachten op gedrag

Samenvatting
In sessie 5 wordt de invloed van gedachten op gedrag besproken. Er wordt geoefend met het omzetten van disfunctionele gedachten en het inzetten van een slim gedragsplan.
Sanne E. Vink

6. Sessie 6: Realistische zelfinschatting maken

Samenvatting
In sessie 6 leert de cliënt een realistische zelfinschatting te maken en zelfoverschattende gedachten te veranderen.
Sanne E. Vink

7. Sessie 7: Realistische tijdsinschatting maken

Samenvatting
In sessie 7 leert de cliënt een realistische tijdsinschatting te maken en disfunctionele gedachten rondom tijdsinschatting op te sporen en om te zetten.
Sanne E. Vink

8. Sessie 8: Realistische taakinschatting maken

Samenvatting
In sessie 8 leert de cliënt een realistische taakinschatting te maken. Daartoe leert hij ook om disfunctionele gedachten rondom taakinschatting op te sporen en om te zetten.
Sanne E. Vink

9. Sessie 9: Opruimen, ordenen en organiseren

Samenvatting
In sessie 9 ontwikkelt de cliënt vaardigheden op het gebied van opruimen, ordenen en organiseren. Daartoe leert hij disfunctioneel gedrag rondom deze vaardigheden om te zetten.
Sanne E. Vink

10. Sessie 10: Omgaan met impulsiviteit

Samenvatting
In deze sessie leert de cliënt omgaan met impulsiviteit. Eerst wordt uitgelegd wat impulsiviteit is, en vervolgens wordt besproken hoe die kan worden aangepakt.
Sanne E. Vink

11. Sessie 11. Verbeteren van de frustratietolerantie

Samenvatting
In sessie 11 staat de verbetering van de frustratietolerantie centraal. Daartoe wordt in deze sessie aandacht besteed aan disfunctionele gedachten. Vervanging daarvan door realistische gedachten helpt bij het aanpakken van de verlaagde frustratietolerantie.
Sanne E. Vink

12. Sessie 12. Gebruik van medicatie bij ADHD

Samenvatting
In deze sessie wordt besproken hoe bij ADHD medicatie ingezet kan worden, wat de effecten en bijwerkingen zijn en waarop je moet letten bij het gebruik van medicatie.
Sanne E. Vink

13. Sessie 13. Terugvalpreventie

Samenvatting
In deze sessie maakt de cliënt een terugvalpreventieplan. Verder wordt de behandeling afgerond en worden de behandeling en de behandelrelatie geëvalueerd.
Sanne E. Vink

Nawerk

Meer informatie