Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-01-2018 | Onderzoek | Uitgave 1/2018

Huisarts en wetenschap 1/2018

Cognitieve achteruitgang bij oudere migranten

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 1/2018
Auteurs:
Juliette Parlevliet, Özgül Uysal-Bozkir, Miriam Goudsmit, Jos van Campen, Rob Kok, Gerben ter Riet, Ben Schmand, Sophia de Rooij
Belangrijke opmerkingen
Parlevliet JL, Uysal-Bozkir Ö, Goudsmit M, Van Campen JP, Kok RM, Ter Riet G, Schmand B, De Rooij SE. Cognitieve achteruitgang bij oudere migranten. Huisarts Wet 2018;61(1):20-5.
Mogelijke belangenverstrengeling: JP, MG, JC en BS zijn auteurs van de Cross-culturele Dementiescreening (CCD). Het SYMBOL-onderzoek werd financieel ondersteund door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars (onderzoeksbeurs 1433). Het deel van het onderzoek dat in Den Haag plaatsvond, werd gedeeltelijk ondersteund door het innovatiefonds van Stichting Transmuraal.
Dit artikel is een vertaling van: Parlevliet JL, Uysal-Bozkir Ö, Goudsmit M, Van Campen JP, Kok RM, Ter Riet G, Schmand B, De Rooij SE. Prevalence of mild cognitive impairment and dementia in older non-western immigrants in the Netherlands: a cross-sectional study. Int J Geriatr Psychiatry 2016;31:1040-9. Publicatie gebeurt met toestemming.

Samenvatting

Inleiding
In westerse landen is 5,4 tot 6,4% van de 60-plussers zonder migratieachtergrond dement, maar er zijn aanwijzingen dat dementie relatief vaker voorkomt bij mensen met een migratieachtergrond. Wij onderzochten de prevalentie van milde cognitieve achteruitgang (MCI) en dementie bij thuiswonende niet-westerse migranten van 55 jaar en ouder in Nederland.
Methode
Via huisartsenpraktijken in zeven Nederlandse steden benaderden we tussen 2010 en 2013 oudere patiënten met een Turkse, Marokkaans-Arabische, Marokkaans-Berberse, Surinaams-Creoolse, Surinaams-Hindoestaanse of Nederlandse achtergrond. Van degenen die toestemden beoordeelden we de cognitie met behulp van de Cross-culturele Dementiescreening (CCD), een test die geschikt is voor laagopgeleiden met verschillende taalachtergronden.
Resultaten
Van de 7218 benaderde ouderen stemden er 2254 (31,2%) in met deelname. Hun gemiddelde leeftijd was 65 jaar (SD 7,5) en 44,4% was man. De prevalenties van MCI en dementie waren respectievelijk 18,5 en 14,8% bij Turkse, 18,5 en 12,2% bij Marokkaans-Arabische, 14,2 en 11,3% bij Marokkaans-Berberse en 16,8 en 12,6% bij Surinaams-Hindoestaanse deelnemers versus 7,3 en 4,0% bij Surinaams-Creoolse en 3,7 en 3,5% bij autochtone Nederlanders. Dit verschil was statistisch significant.
Conclusie
MCI en dementie komen bij vier grote niet-westerse migrantengroepen twee- tot viermaal zo vaak voor als in de autochtone bevolking. Dit gegeven is belangrijk voor snelle diagnostiek en verbetering van de zorg aan ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond én hun mantelzorgers.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2018

Huisarts en wetenschap 1/2018 Naar de uitgave

Nieuws

Nieuws