Skip to main content
main-content
Top

18-12-2015 | Nieuws

Cliënten pleiten voor FACT behandelingsstrategie

Zeven cliëntenorganisaties roepen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om te investeren in een ggz waarin herstelgericht werken de standaard is. De herstelgerichte benadering wordt toegepast in de nieuwe behandelstrategie FACT (Flexible Assertive Community Treatment). Dit is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek naar de criteria die zorgverzekeraars zouden moeten hanteren bij de inkoop van zorg voor ernstig zieke ggz-cliënten. Zo bericht Zorgbelang Nederland.

Herstelgerichte zorg geeft psychiatrische cliënten de middelen in handen om zelf, in hun eigen tempo, aan herstel te werken. Hun behoeften en wensen staan centraal. De herstelgerichte benadering wordt toegepast in de nieuwe behandelstrategie FACT (Flexible Assertive Community Treatment).

Zeven regionale teams van ervaringsdeskundige experts deden afgelopen jaar onderzoek naar de ervaringen met FACT van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Het onderzoek kreeg financiële steun van Stichting Achmea Gezondheidszorg en vond plaats bij 14 GGZ-instellingen in zes provincies.

Beter dan reguliere zorg

Het merendeel van de geïnterviewde cliënten bleek zeer tevreden over de FACTbehandeling. Cliënten die in het verleden een andere vorm van GGZ-zorg kregen, gaven ook aan meer tevreden te zijn over de hulp van het FACTteam dan over de eerdere behandelingen.

De cliëntonderzoekers roepen zorgaanbieders en zorgverzekeraars dan ook op om bij de zorg voor ernstig zieke GGZ-cliënten te kiezen voor een herstelgerichte benadering.

Bron: Skipr.nl, Zorgbelang Nederland

Gerelateerd

FACT wijkteams vernieuwen sociale psychiatrie, Psychopraktijk 2/2012

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.