Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Classificaties voor de diëtetiek

(december 2004)

Auteurs: E. Lie, Y.F. Heerkens

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Een classificatie is een poging tot ordening van termen waarmee ‘dingen’ of ‘objecten’ uit de werkelijkheid, zoals ziekte, hulpmiddel of beroep, worden aangeduid (naar:Ten Napel, 1998). Een classificatie bestaat uit een lijst van termen, gerangschikt in een bepaalde structuur – volgens bepaalde indelingscriteria – en op verschillende niveaus (van heel globaal tot redelijk gedetailleerd). Een codelijst is een eenvoudige classificatie (minder stringent gebruik van kenmerken en vaak met minder niveaus).
Met behulp van nu voor de diëtetiek beschikbare classificaties en codelijsten kan men de belangrijkste gegevens uit het primaire zorgproces vastleggen, waardoor er een basis is ontstaan voor eenheid van taal in de beroepsgroep. Dit maakt het mogelijk gegevens uit te wisselen tussen diëtisten onderling en met andere beroepsgroepen (zoals in de zorgketen of in de wetenschap). Daarbij is het niet de bedoeling dat zorgverleners de classificaties zelf hanteren, maar gebruikmaken van (elektronische) registratiesystemen, richtlijnen of protocollen en meetinstrumenten die zijn ontwikkeld op basis van de beschikbare classificaties en codelijsten. Behalve als hulpmiddel bij het ontwikkelen van instrumenten voor de dagelijkse praktijk kunnen classificaties en codelijsten worden toegepast bij wetenschappelijk onderzoek (bijv. epidemiologisch onderzoek en effectonderzoek in ‘randomised clinical trials’, rct’s), in het onderwijs en bij het maken van beleid (bijv. op basis van onderzoeksgegevens). Op die manier leveren classificaties een bijdrage aan de (wetenschappelijke) ontwikkeling van de diëtetiek.
Tijdens het ontwikkelen van de classificaties is ook consensus bereikt over de formulering van de diëtistische diagnose. Dat is een veelomvattend begrip dat het vertrekpunt is voor de behandeling van de patiënt. Uit reacties en vragen van diëtisten blijkt dat men het gebruik van classificaties nog niet altijd op de juiste waarde schat. Het kost tijd om aan het gebruik van classificaties te wennen. De basisopleidingen hebben de Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek vanaf 2003 in hun onderwijsprogramma (curriculum) opgenomen.
Voetnoten
1
Dit betekent dat de term ‘Classificatie Verrichtingen’ feitelijk niet helemaal juist is omdat behalve verrichtingen (omschreven als direct patiëntgebonden handelingen) ook indirect patiëntgebonden handelingen en ondersteunende handelingen in de classificatie zijn opgenomen. De term ‘Classificatie Handelingen’ zou correcter zijn, maar is niet gebruikelijk.
 
2
Onder gezondheidsproblemen wordt verstaan de eventuele aandoening van de patiënt, zijn/haar (problemen met) functioneren en de externe en persoonlijke factoren die op het functioneren van invloed zijn.
 
Literatuur
go back to reference Beens MC, Heerkens YF. Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut (NPi), 1999. Beens MC, Heerkens YF. Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut (NPi), 1999.
go back to reference Burgt M van der, Verhulst F. Doen en blijven doen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1996. Burgt M van der, Verhulst F. Doen en blijven doen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1996.
go back to reference CBV. Standaardclassificatie Medisch Specialistische Verrichtingen versie 2.5. Leiden: Stichting CBV, 2000. CBV. Standaardclassificatie Medisch Specialistische Verrichtingen versie 2.5. Leiden: Stichting CBV, 2000.
go back to reference CSIZ. Internationale Statistische Classificatie van Ziekten en met Gezondheid verband houdende Problemen (tiende revisie). Zeist: Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening in de Zorgsector, 1997. CSIZ. Internationale Statistische Classificatie van Ziekten en met Gezondheid verband houdende Problemen (tiende revisie). Zeist: Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening in de Zorgsector, 1997.
go back to reference Heerkens YF, e.a. Voorlopige CVPB – Ergotherapie, Oefentherapie-Mensendieck, Podotherapie, Fysiotherapie. Amersfoort: NPi, 1995. Heerkens YF, e.a. Voorlopige CVPB – Ergotherapie, Oefentherapie-Mensendieck, Podotherapie, Fysiotherapie. Amersfoort: NPi, 1995.
go back to reference Heuvel J van den, Heerkens YF, Klaveren AAJ van, Ravensberg CD van. Voorlopige Classificatie Hulpmiddelen voor Paramedische Beroepen. Amersfoort: NPi, 1996. Heuvel J van den, Heerkens YF, Klaveren AAJ van, Ravensberg CD van. Voorlopige Classificatie Hulpmiddelen voor Paramedische Beroepen. Amersfoort: NPi, 1996.
go back to reference Hollander HJ, Jonkers CF, Os SM van, Stijgeren A van. Dieetbehandelingsprotocollen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 1997. Hollander HJ, Jonkers CF, Os SM van, Stijgeren A van. Dieetbehandelingsprotocollen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 1997.
go back to reference Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, algemeen en CMT-diëtetiek. NVD Nieuws 2003a; 6 (1): 7-8. Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, algemeen en CMT-diëtetiek. NVD Nieuws 2003a; 6 (1): 7-8.
go back to reference Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, ICF-diëtetiek. NVD Nieuws 2003b; 6 (2): 8-9. Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, ICF-diëtetiek. NVD Nieuws 2003b; 6 (2): 8-9.
go back to reference Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, CV-diëtetiek. NVD Nieuws 2003c; 6 (4): 2-3. Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, CV-diëtetiek. NVD Nieuws 2003c; 6 (4): 2-3.
go back to reference Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, CH-diëtetiek. NVD Nieuws 2003d; 6 (5): 8-9. Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, CH-diëtetiek. NVD Nieuws 2003d; 6 (5): 8-9.
go back to reference Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, Codelijst Doelen-diëtetiek. NVD Nieuws 2003e; 6 (7): 2-3. Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, Codelijst Doelen-diëtetiek. NVD Nieuws 2003e; 6 (7): 2-3.
go back to reference Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, algemeen. DCN 2003f; 12 (4): 135. Lie, E. Definitieve Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek, algemeen. DCN 2003f; 12 (4): 135.
go back to reference Lie E, Heerkens YF. Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek. Amersfoort: NPi, 2003a. Lie E, Heerkens YF. Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek. Amersfoort: NPi, 2003a.
go back to reference Lie E, Heerkens YF. Verslag van het project ‘Toepassing van Classificaties en Codelijsten in de Diëtetiek. Amersfoort: NPi, 2003b. Lie E, Heerkens YF. Verslag van het project ‘Toepassing van Classificaties en Codelijsten in de Diëtetiek. Amersfoort: NPi, 2003b.
go back to reference Lie E, Heerkens YF. Verslag van het BICC-project ‘Beheer en Implementatie van Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek’. Amersfoort: NPi, 2003c. Lie E, Heerkens YF. Verslag van het BICC-project ‘Beheer en Implementatie van Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek’. Amersfoort: NPi, 2003c.
go back to reference Maij E, Visser W. Op weg naar een papierloze diëtetiek status: het Elektronisch Diëtetiek Dossier (EDD). Informatie & Zorg 2002; 31 (2): 34-39. Maij E, Visser W. Op weg naar een papierloze diëtetiek status: het Elektronisch Diëtetiek Dossier (EDD). Informatie & Zorg 2002; 31 (2): 34-39.
go back to reference Napel H Ten. Classificaties: relatietypen en hiërarchieën. In: Kenmerken en principes van classificaties. VIG module. Fontys Hogescholen, 1999. Napel H Ten. Classificaties: relatietypen en hiërarchieën. In: Kenmerken en principes van classificaties. VIG module. Fontys Hogescholen, 1999.
go back to reference NVD. Probleem geOriënteerd Registreren (factsheet). Oss: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 1998. NVD. Probleem geOriënteerd Registreren (factsheet). Oss: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 1998.
go back to reference RIVM. Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health. ICF. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2002. RIVM. Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health. ICF. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2002.
go back to reference WCC. WCC-Praktijkrichtlijn voor standaardisatie. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Vaste Commissie voor Classificaties en Definities, 1990. WCC. WCC-Praktijkrichtlijn voor standaardisatie. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Vaste Commissie voor Classificaties en Definities, 1990.
go back to reference WCC. Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps: vertaling van de reprint van de International classification of impairments, disabilities and handicaps WHO 1983. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Vaste Commissie voor Classificaties en Definities, 1995. WCC. Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps: vertaling van de reprint van de International classification of impairments, disabilities and handicaps WHO 1983. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Vaste Commissie voor Classificaties en Definities, 1995.
Metagegevens
Titel
Classificaties voor de diëtetiek
Auteurs
E. Lie
Y.F. Heerkens
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0510-0_45