Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Classificaties, dataverzameling en onderzoek

Auteurs : Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Steeds vaker gebruiken verpleegkundigen een elektronisch patiëntendossier (EPD) dat hen ondersteunt bij het verzamelen en vastleggen van patiëntgegevens. Daarmee komt een grote hoeveelheid data beschikbaar voor onderzoek en benchmarking. Maar de elektronische systemen moeten aan bepaalde eisen voldoen en de gegevens die worden vastgelegd, moeten eenduidig zijn. De zorginformatiebouwstenen (ZIB) helpen hierbij. Een ZIB beschrijft nauwkeurig wat gedurende het zorgproces van de patiënt over een bepaald onderwerp moet worden vastgelegd. In dit hoofdstuk zetten we de digitale ontwikkelingen op een rijtje en beschrijven we de mogelijkheden en beperkingen.
Literatuur
go back to reference Björvell, C., Thorell-Ekstrand, I., & Wredling, R. (2000). Development of an audit instrument for nursing care plans in the patient record. Quality in Health Care, 9(1), 6–13.CrossRefPubMedPubMedCentral Björvell, C., Thorell-Ekstrand, I., & Wredling, R. (2000). Development of an audit instrument for nursing care plans in the patient record. Quality in Health Care, 9(1), 6–13.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Graaf-Waar, H. I. de, Mangelaars, C. A., Spek-de Jong, E. van der, & Speksnijder, H. T. (2013). Working with selections of nursing diagnoses, interventions and outcomes in an electronic patient record. Presentation at ACENDIO conference, Dublin. Graaf-Waar, H. I. de, Mangelaars, C. A., Spek-de Jong, E. van der, & Speksnijder, H. T. (2013). Working with selections of nursing diagnoses, interventions and outcomes in an electronic patient record. Presentation at ACENDIO conference, Dublin.
go back to reference Häyrinen, K., Saranto, K., & Nykänen, P. (2008). Definition, structure, content, use and impacts of electronic health records: a review of the research literature. International Journal of Medical Informatics, 77(5), 291–304.CrossRefPubMed Häyrinen, K., Saranto, K., & Nykänen, P. (2008). Definition, structure, content, use and impacts of electronic health records: a review of the research literature. International Journal of Medical Informatics, 77(5), 291–304.CrossRefPubMed
go back to reference Häyrinen, K., Lammintakanen, J., & Saranto, K. (2010). Evaluation of electronic nursing documentation – Nursing process model and standardized terminologies as keys to visible and transparent nursing. International Journal of Medical Informatics, 79(8), 554–564.CrossRefPubMed Häyrinen, K., Lammintakanen, J., & Saranto, K. (2010). Evaluation of electronic nursing documentation – Nursing process model and standardized terminologies as keys to visible and transparent nursing. International Journal of Medical Informatics, 79(8), 554–564.CrossRefPubMed
go back to reference Hazelzet, J., & Georgiva, P. (2013). Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens, 2020. Utrecht: NFU. Hazelzet, J., & Georgiva, P. (2013). Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens, 2020. Utrecht: NFU.
go back to reference Jefferies, D., Johnson, M., & Griffiths, R. (2010). A meta-study of the essentials of quality nursing documentation. International Journal of Nursing Practice, 16(2), 112–124.CrossRefPubMed Jefferies, D., Johnson, M., & Griffiths, R. (2010). A meta-study of the essentials of quality nursing documentation. International Journal of Nursing Practice, 16(2), 112–124.CrossRefPubMed
go back to reference Koster, N., Harmsen, J., & Palen, J. van der. (2015). Analyzing client characteristics and needs in home health care. Enschede: University of Twente. Koster, N., Harmsen, J., & Palen, J. van der. (2015). Analyzing client characteristics and needs in home health care. Enschede: University of Twente.
go back to reference Koster, N, Harmsen, J., & Palen, J. van der. (2016). Een analyse van cliëntkenmerken, behoeften en zorgzwaarte in de wijkverpleging; cliënten van Amstelring in beeld. Enschede: University of Twente. Koster, N, Harmsen, J., & Palen, J. van der. (2016). Een analyse van cliëntkenmerken, behoeften en zorgzwaarte in de wijkverpleging; cliënten van Amstelring in beeld. Enschede: University of Twente.
go back to reference Lundberg, C., Warren, J., Brokel, J., Bulechek, G., Butcher, H., McCloskey Dochterman, J., & Spisla, C. (2008). Selecting a standardized terminology for the electronic health record that reveals the impact of nursing on patient care. Online Journal of Nursing Informatics, 12(2). http:ojni.org/12_2/lundberg.pdf. Lundberg, C., Warren, J., Brokel, J., Bulechek, G., Butcher, H., McCloskey Dochterman, J., & Spisla, C. (2008). Selecting a standardized terminology for the electronic health record that reveals the impact of nursing on patient care. Online Journal of Nursing Informatics, 12(2). http:​ojni.​org/​12_​2/​lundberg.​pdf.
go back to reference Lunney, M., McGuire, M., Endozo, N., & McIntosh-Waddy, D. (2010). Consensus-Validation Study Identifies Relevant Nursing Diagnoses, Nursing Interventions, and Health Outcomes for People with Traumatic Brain Injuries. Rehabilitation nursing, 35(4), 161–166.CrossRefPubMed Lunney, M., McGuire, M., Endozo, N., & McIntosh-Waddy, D. (2010). Consensus-Validation Study Identifies Relevant Nursing Diagnoses, Nursing Interventions, and Health Outcomes for People with Traumatic Brain Injuries. Rehabilitation nursing, 35(4), 161–166.CrossRefPubMed
go back to reference Minthorn, C., & Lunney, M. (2012). Participant action research with bedside nurses to identify Nanda-International, Nursing Interventions Classification, and Nursing Outcomes Classification categories for hospitalized persons with diabetes. Applied nursing research, 25(2), 75–80. Nanda. Minthorn, C., & Lunney, M. (2012). Participant action research with bedside nurses to identify Nanda-International, Nursing Interventions Classification, and Nursing Outcomes Classification categories for hospitalized persons with diabetes. Applied nursing research, 25(2), 75–80. Nanda.
go back to reference Müller‐Staub, M., Lunney, M., Lavin, M. A., Needham, I., Odenbreit, M., & Achterberg, T. van. (2008). Testing the Q‐DIO as an instrument to measure the documented quality of nursing diagnoses, interventions, and outcomes. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 19(1), 20–27. Müller‐Staub, M., Lunney, M., Lavin, M. A., Needham, I., Odenbreit, M., & Achterberg, T. van. (2008). Testing the Q‐DIO as an instrument to measure the documented quality of nursing diagnoses, interventions, and outcomes. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 19(1), 20–27.
go back to reference Müller-Staub, M., Graaf-Waar, H. de, & Paans, W. (2016). An internationally consented Standard for Nursing Process-Clinical Decision Support Systems in Electronic Health Records. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 34(11), 493–502. doi: 10.1097/CIN.0000000000000277. Müller-Staub, M., Graaf-Waar, H. de, & Paans, W. (2016). An internationally consented Standard for Nursing Process-Clinical Decision Support Systems in Electronic Health Records. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 34(11), 493–502. doi: 10.​1097/​CIN.​0000000000000277​.
go back to reference Paans, W., Sermeus, W., Nieweg, R., & Schans, C. van der. (2009). Development of a measurement instrument for nursing documentation in the patient record. Studies in Health and Technology Informatics, 146, 297–300. Paans, W., Sermeus, W., Nieweg, R., & Schans, C. van der. (2009). Development of a measurement instrument for nursing documentation in the patient record. Studies in Health and Technology Informatics, 146, 297–300.
go back to reference Paans, W., Sermeus, W., Nieweg, R., & Schans, C. van der. (2010). D‐Catch instrument: development and psychometric testing of a measurement instrument for nursing documentation in hospitals. Journal of advanced nursing, 66(6), 1388–1400. Paans, W., Sermeus, W., Nieweg, R., & Schans, C. van der. (2010). D‐Catch instrument: development and psychometric testing of a measurement instrument for nursing documentation in hospitals. Journal of advanced nursing, 66(6), 1388–1400.
go back to reference Pesut, D. J., & Herman, J. (1998). OPT: Transformation of nursing process for contemporary practice. Nursing Outlook, 46(1), 29–36.CrossRefPubMed Pesut, D. J., & Herman, J. (1998). OPT: Transformation of nursing process for contemporary practice. Nursing Outlook, 46(1), 29–36.CrossRefPubMed
go back to reference Thoroddsen, A., Ehrenberg, A., Sermeus, W., & Saranto, K. (2012). A survey of nursing documentation, terminologies and standards in European countries. In: NI 2012: Proceedings of the 11th International congress on nursing informatics (2012). American Medical Informatics Association. Thoroddsen, A., Ehrenberg, A., Sermeus, W., & Saranto, K. (2012). A survey of nursing documentation, terminologies and standards in European countries. In: NI 2012: Proceedings of the 11th International congress on nursing informatics (2012). American Medical Informatics Association.
go back to reference Veer, A. J. E. de & Francke, A. L. (2009). Ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden met nieuwe technologieën in de zorg. Resultaten van de peiling onder de leden van het panel Verpleging en Verzorging. Utrecht: NIVEL. Veer, A. J. E. de & Francke, A. L. (2009). Ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden met nieuwe technologieën in de zorg. Resultaten van de peiling onder de leden van het panel Verpleging en Verzorging. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). (2011). Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht: V&VN. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). (2011). Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht: V&VN.
go back to reference Westra, B. L., Delaney, C. W., Konicek, D., & Keenan, G. (2008). Nursing standards to support the electronic health record. Nursing Outlook, 56(5), 258–266.CrossRefPubMed Westra, B. L., Delaney, C. W., Konicek, D., & Keenan, G. (2008). Nursing standards to support the electronic health record. Nursing Outlook, 56(5), 258–266.CrossRefPubMed
go back to reference Krijgsman, J., & Ottenheijm, S. (2015). Advies ter verbetering van informatie uitwisseling in de zorg. Den Haag: Nictiz. Krijgsman, J., & Ottenheijm, S. (2015). Advies ter verbetering van informatie uitwisseling in de zorg. Den Haag: Nictiz.
go back to reference Martin, K. S. (2005). The Omaha System: A Key To Practice, Documentation and Information Management. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders. Martin, K. S. (2005). The Omaha System: A Key To Practice, Documentation and Information Management. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders.
Metagegevens
Titel
Classificaties, dataverzameling en onderzoek
Auteurs
Elly van Haaren
Jennie Mast
Helen de Graaf-Waar
Rens Martijn
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1708-0_6