Skip to main content
Top

2005 | Boek

Chris van der Linden

Werkboek voor kwalificatieniveau 4, deelkwalificatie 405

Auteurs: D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Zorggericht

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk

Casus Chris van der Linden

Casus Chris van der Linden
Samenvatting
Chris is nu 35 jaar en hij woont inmiddels acht jaar samen met zijn vriend Willem. Hij is erg blij met het cadeau dat hij van Willem heeft gekregen: in november gaan ze samen naar Curaçao, twee weken diepzeeduiken. De passie van het diepzeeduiken delen ze. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens hun eerste duiklessen.Willem heeft een personeelsaanbieding kunnen boeken bij de reisorganisatie van de bank waar hij werkt. ‘‘Leuke secundaire arbeidsvoorwaarden heeft Willem’’, zegt Chris hardop.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Oriëntatie op de casus
Samenvatting
De volgende vragen maak je individueel als voorbereiding op dit werkboek.
1
Weet je er al wat van?
a
Beschrijf in vijf zinnen welke ervaringen je al hebt met de thuiszorg.
 
b
Zijn die ervaringen positief of negatief? Leg uit waarom.
 
c
Beschrijf in minimaal vijf regels het beeld dat je hebt van de thuiszorg.
 
d
Heb je een familielid of kennis die zorg ontvangt van de thuiszorg? Zo ja, welke zorg is dat en door welk deskundigheidsniveau wordt dat gegeven?
Zo nee, wat stel je voor bij de zorgproducten van de thuiszorg en welke deskundigheidsniveaus zullen er werkzaam zijn?
 
 
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben

Planning van de casus

Voorwerk
Leertaak 1: Thuis in de thuiszorg
Samenvatting
Chris zit maandagmorgen opde fiets, opweg naar zijn werk. Af en toe moet hij even diepademhalen. Hij voelt dat hij moet omschakelen na afgelopen weekend. Hij heeft zijn verjaardag gevierd. Chris is nu 35 jaar en hij woont inmiddels acht jaar samen met zijn vriend Willem. Hij is erg blij met het cadeau dat Willem hem heeft gegeven: in november gaan ze samen naar Curaçao, twee weken diepzeeduiken. Deze passie delen zij, ze hebben elkaar ontmoet tijdens hun eerste duiklessen. Willem heeft een personeelsaanbieding kunnen boeken bij de reisorganisatie van de bank waar hij werkt. ‘‘Leuke secundaire arbeidsvoorwaarden hoor’’, zegt Chris hardop.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Leertaak 2: Een zorgvrager met aids in de thuiszorg
Samenvatting
Als Chris de kamer binnenkomt, heeft meneer Acda net overgegeven in een bekkentje. De buddy draagt latex handschoenen bij het weggooien van het bekkentje in het toilet. Meneer Acda vraagt wat water te drinken aan Chris. Chris helpt hem zijn mond te spoelen en frist hem wat op.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Leertaak 3: Een zorgvrager met diabetes mellitus in de thuiszorg
Samenvatting
Plotseling krijgt Chris het idee om toch eerst naar mevrouw Schuurmans te gaan, ook al heeft de planner een andere volgorde aangegeven. Hij kent haar als iemand die vroeg opstaat en dan zit te wachten op de wijkverpleegkundige.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Leertaak 4: Wie regelt wat?
Samenvatting
Wanneer Chris klaar is met de lichamelijke verzorging van meneer Acda en de infuuslijn heeft vervangen, gaat hij bij zijn bed zitten. Yvonne heeft inmiddels koffiegezet en ze praten even over koetjes en kalfjes. Nu moet hij met meneer Acda bespreken of er nog zaken anders geregeld moeten worden, zodat de gehele situatie goed blijft verlopen.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Leertaak 5: Basiszorg
Samenvatting
De eerste zorgvrager die Chris vandaag bezoekt is mevrouw Schuurmans. Chris belt aan en het duurt langer dan normaal voordat mevrouw Schuurmans opendoet. Chris ziet meteen dat er iets aan de hand is. ‘‘Voelt u zich wel goed?’’ vraagt hij bezorgd. Mevrouw reageert wat afwezig en wankelt terug naar de woonkamer. Ze vertelt dat ze vanmorgen met een duizelig gevoel is opgestaan en aan tafel is blijven zitten. Ze had geen trek in eten en heeft daarom nog geen insuline gespoten.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Leertaak 6: Wondzorg
Samenvatting
Terwijl het water voor de thee op staat, haalt Chris het verband van de wond van mevrouw Schuurmans. Zij heeft al maanden een ulcus cruris. Dit ‘open been’ is ontstaan nadat zij zich tegen een laag tafeltje heeft gestoten. De wond ziet er onrustig uit, vochtig met een gelig beslag. Dit moet hij straks aan Anja doorgeven, zodat zij morgen een andere wondbehandeling aan mevrouw kan voorstellen. Chris heeft wel een idee voor een ander wondmateriaal waar hij goede ervaringen mee heeft.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Leertaak 7: Leven met zuurstof
Samenvatting
Meneer Jansen is erg kortademig en heeft zijn zuurstof aangezet. Er ligt een lange, kronkelige slang naar de gang waar de concentrator staat. Dit apparaat haalt lucht uit de omgeving en maakt daar pure zuurstof van, waardoor er geen zuurstofflessen meer nodig zijn. Dat is een enorme verbetering. Als meneer Jansen onderweg is en het onverwacht benauwd krijgt, is er nog een ‘bommetje’, een kleine zuurstofcilinder.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Leertaak 8: Totale parentale voeding
Samenvatting
In een oogwenk kijkt Chris even naar het infuus; het is bijna leeg en moet verwisseld worden. Chris controleert het infuus. Het is een totaal parenteraal voedingsinfuus, aangesloten opeen Port-a-Cath®.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Leertaak 9: Technotime en de effecten
Samenvatting
Als je nogmaals de werkdag van Chris doorloopt en nu met een ‘verpleegtechnische blik’, kom je heel wat ‘snufjes’ tegen. Door het gebruik van de nieuwe bloedsuikermeter kan Chris adequaat reageren in de situatie van mevrouw Schuurmans.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Leertaak 10: Kwaliteitsverbetering op microniveau, deskundigheidsbevordering collega’s
Samenvatting
Om 15.00 uur begint het teamoverleg. Chris vertelt het team over de uitnodiging voor het congres en licht zijn motivatie toe. De teamleider neemt zijn voorstel mee naar haar collega-teamleider van het specialistische team. Samen zullen ze nagaan of er financiën beschikbaar zijn voor dit congresbezoek.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Leertaak 11: Internationalisering, uitwisselen van kennis met een ander land
Samenvatting
In zijn postvak vindt Chris een uitnodiging voor een congres over de nieuwste ontwikkeling in de thuiszorgtechnologie. Het congres gaat over een nieuwe ontwikkeling bij intraveneuze pijnbestrijding voor aids- en oncologiepatiënten. In de VS zijn een jaar lang mensen behandeld met een nieuw medicijn en een nieuwe techniek. Het voordeel hiervan is dat er weinig medicatie nodig is en dat er daardoor nauwelijks bijwerkingen ontstaan. Nadeel is dat de medicatie langdurig op deze wijze gegeven moet worden, maar met behulpvan een draagbaar infuuspompje kunnen mensen zich wel vrij bewegen.
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben

Evaluatie van de casus

Evaluatie van de casus
Samenvatting
Lees de oriëntatie op de casus nog eens door en beantwoord de volgende vragen:
1
Is je beeld over de thuiszorg en van zorgvragers die thuiszorg ontvangen anders dan toen je met de casus over Chris begon? Zo ja, in welke zin?
 
2
Welke deskundigheidsniveaus zijn er werkzaam in de thuiszorg en welke zorgproducten leveren zij? Beschrijf dit op minimaal een half A4’tje.
 
D. Dekker, S. Groot, C. Müller, A. Wubben
Nawerk
Meer informatie
Titel
Chris van der Linden
Auteurs
D. Dekker
S. Groot
C. Müller
A. Wubben
Copyright
2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8961-2
Print ISBN
978-90-313-3827-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8961-2