Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-09-2014 | Hollandse Nieuwe | Uitgave 4/2014

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 4/2014

Chirurgische complicaties in Nederlandse ziekenhuizen

Tijdschrift:
Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice > Uitgave 4/2014
Auteurs:
MSc Annelies Visser, MD PhD dr. Dirk T. Ubbink, MD PhD prof.dr. Dirk J. Gouma, MD PhD prof.dr. J. Carel Goslings
Belangrijke opmerkingen
Annelies Visser, MSc
promovenda, AMC Amsterdam, afdeling Chirurgie
dr. Dirk T. Ubbink, MD PhD
arts en klinisch epidemioloog, AMC Amsterdam, afdeling Chirurgie
prof.dr. Dirk J. Gouma, MD PhD
emeritus hoogleraar Chirurgie, AMC Amsterdam
prof.dr. J. Carel Goslings, MD PhD
chirurg, AMC Amsterdam, afdeling Chirurgie
De literatuurlijst is opvraagbaar bij het redactiesecretariaat: ebp@bsl.nl.

Samenvatting

Steeds meer ziekenhuizen in Nederland maken hun prestaties openbaar. Door deze gegevens van verschillende ziekenhuizen te vergelijken kan de kwaliteit van de verleende zorg worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Het zou mooi zijn als dit ook gold voor de complicaties die chirurgische patiënten oplopen. Hiervoor is nodig dat de registratie door chirurgen betrouwbaar en eenduidig is. Met andere woorden dat zij in dezelfde situaties dezelfde complicaties registreren met dezelfde ernst van die complicatie. Onderzoekers in het AMC onderzochten in hoeverre verschillende Nederlandse ziekenhuizen chirurgische complicaties op dezelfde wijze interpreteren en registreren.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice

Met het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice (NTvEBP) wordt een brug geslagen tussen de wetenschap en de verpleegkundige praktijk van alledag. Want verpleegkundigen professionaliseren voortdurend en zoeken naar wegen om het eigen handelen wetenschappelijk te onderbouwen.

TvZ

Het vakblad TvZ belicht de verpleegkundige praktijk én wetenschap. De diepgaande en wetenschappelijke artikelen gaan over onderzoek, opinie, beleid en management.

BSL Verpleegkundige Totaal

Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2014

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 4/2014 Naar de uitgave

Van De Redactie

Huiselijk geweld