Skip to main content
main-content
Top

04-03-2014 | Nieuws

Chirurgie of fysiotherapie bij stressincontinentie?

In dit onderzoek wordt midurethrale slingchirurgie vergeleken met bekkenfysiotherapie als (eerste) behandeling bij vrouwen met matige tot ernstige stressincontinentie. De onderzoekspopulatie betrof vrouwen van 35-80 jaar met matige tot ernstige stressincontinentie. Zij kregen, gestratificeerd naar de ernst van de incontinentie, een chirurgische behandeling of bekkenfysiotherapie. Welke behandeling heeft de voorkeur?

 

 

Doel
Het vergelijken van midurethrale slingchirurgie met bekkenfysiotherapie als behandeling van eerste keuze bij vrouwen met matige tot ernstige stressincontinentie.

 

Opzet
Multicentrisch gerandomiseerde trial.

 

Methode
De onderzoekspopulatie betrof vrouwen van 35-80 jaar met matige tot ernstige stressincontinentie. Zij kregen, gestratificeerd naar de ernst van de incontinentie, een chirurgische behandeling of bekkenfysiotherapie. Tijdens de follow-upperiode was het overstappen naar de therapie van de andere onderzoeksarm toegestaan. De primaire uitkomstmaat was verbetering van klachten na 12 maanden, gemeten met de ‘Patient global impression of improvement’-score.

 

Resultaten
We randomiseerden 230 vrouwen voor slingchirurgie en 230 voor bekkenfysiotherapie. In totaal onderging 49 procent van de vrouwen die aanvankelijk in de bekkenfysiotherapie werden ingedeeld aanvullende slingchirurgie na bekkenfysiotherapie. Aanvullende bekkenfysiotherapie werd gegeven bij 11,2 procent van de vrouwen in de slingchirurgiegroep. Een verbetering van de klachten werd gerapporteerd door 90,8 procent van de vrouwen in de slingchirurgiegroep en door 64,4 procent van de vrouwen in de bekkenfysiotherapiegroep (absoluut verschil: 26,4 procentpunten; 95%-BI: 18,1-34,5). Een post-hoc uitgevoerde per-protocolanalyse liet zien dat vrouwen die aanvullende slingchirurgie kregen na bekkenfysiotherapie gelijke uitkomsten hadden als vrouwen die bij aanvang slingchirurgie ondergingen.

 

Conclusie
De klachten van vrouwen met matige tot ernstige stressincontinentie verbeteren na 1 jaar meer na midurethrale slingchirurgie dan na bekkenfysiotherapie.

 

Auteursinformatie
Julien Labrie, C.M (Bary) Berghmans, Kathelijn Fischer, A.L.M. (Toine) Lagro-Janssen en C. Huub van der Vaart

 

Lees het volledige artikel Chirurgie of fysiotherapie voor stressincontinentie.

 

Bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7233.

 

Tip

Lees meer over het bekken en bekkenbodemklachten in:

  • Diagnostiek in de bekkenfysiotherapie, P. van Nierop In dit boek wordt een overzicht gegeven van de complete bekkenfysiotherapeutische diagnostiek zoals die in de Nederlandse situatie wordt gehanteerd, bedoeld voor studenten bekkenfysiotherapie. Samenwerkende disciplines kunnen via dit boek inzicht krijgen in de diagnostische mogelijkheden van de bekkenfysiotherapeut. Tevens kan dit boek dienen als naslagwerk voor de bekkenfysiotherapeut.
  • BekkenbodemFit, H. Hentzepeter-van Ravensberg Pijn in de onderrug en het bekken, evenals bekkenbodemklachten worden vaak met zwangere vrouwen geassocieerd. Maar ook mannen en kinderen kunnen hiermee te maken krijgen, denk aan urineverlies of obstipatie.
  • Bekkeninstabiliteit. Diagnostiek en behandeling (arts), J. Mens Dit boek biedt een vrijwel compleet overzicht van de actuele kennis op het gebied van bekkeninstabiliteit. Aan de orde komen de pathogenese, de epidemiologie, de symptomatologie, de diagnostiek en de therapie. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor fysiotherapeutische behandeling.
  • Bekkeninstabiliteit (patiënt), J. Mens Dit boek biedt een vrijwel compleet overzicht van de actuele kennis op het gebied van bekkeninstabiliteit: rug- en bekkenklachten die tijdens de zwangerschap of de bevalling kunnen ontstaan.

 

Meer artikelen over fysiotherapie: Algemeen of Bekkenfysiotherapie.

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.