Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2000 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Casuïstiek

Auteur : Jan Kerstens

Gepubliceerd in: Afstudeerdifferentiatie 515 Chronisch zieken 2

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden zes casussen met daarin verschillende taken gepresenteerd. De casussen kunnen voor een deel op school maar bij voorkeur (ook) op de werkplek worden uitgewerkt. Deze casussen zijn slechts voorbeelden. Zij kunnen worden vervangen en/of aangevuld met casussen uit de praktijk. De geformuleerde taken kunnen daarbij worden overgenomen en/of aangepast.
Literatuur
go back to reference Achterberg, T. van, Eliens, A.M. & Strijbol, N.C.M. (red.) (1999). Effectief Verplegen, deel 1.Dwingeloo: Kavanah. Achterberg, T. van, Eliens, A.M. & Strijbol, N.C.M. (red.) (1999). Effectief Verplegen, deel 1.Dwingeloo: Kavanah.
go back to reference Diagnostiek en behandeling van chronische lage-rugpijn, multidisciplinair consensusrapport(1997). Maastricht: Pijn Kennis Centrum. Diagnostiek en behandeling van chronische lage-rugpijn, multidisciplinair consensusrapport(1997). Maastricht: Pijn Kennis Centrum.
go back to reference Evers, G.C.M. (1998). Meten van zelfzorg.Assen: Van Gorcum. Evers, G.C.M. (1998). Meten van zelfzorg.Assen: Van Gorcum.
go back to reference Francke, A. (1996). Pijn als verpleegprobleem.Dwingeloo: Kavanah. Francke, A. (1996). Pijn als verpleegprobleem.Dwingeloo: Kavanah.
go back to reference Gelmers, H.J. (1998). Neurologie voor verpleegkundigen.Assen: Van Gorcum. Gelmers, H.J. (1998). Neurologie voor verpleegkundigen.Assen: Van Gorcum.
go back to reference Geijer, R.M.M. (red.) (1999). NHG -standaarden voor de huisarts.Maarssen/Utrecht: Elsevier/Bunge. Geijer, R.M.M. (red.) (1999). NHG -standaarden voor de huisarts.Maarssen/Utrecht: Elsevier/Bunge.
go back to reference McCaffery, M. (1987). De verpleegkundige zorg voor patiënten met pijn.Lochem: De Tijdstroom. McCaffery, M. (1987). De verpleegkundige zorg voor patiënten met pijn.Lochem: De Tijdstroom.
go back to reference Ruwaard, D. & Kramers, P.C.N. (1997). Volksgezondheid Toekomst Verkenning. De som der delen.Bilthoven: rivm. Ruwaard, D. & Kramers, P.C.N. (1997). Volksgezondheid Toekomst Verkenning. De som der delen.Bilthoven: rivm.
go back to reference ICIDH-2 Internationale Classificatie van het menselijk functioneren(1999). Bilthoven: Raad voor de Volksgezondheid en het Milieu ( rivm). ICIDH-2 Internationale Classificatie van het menselijk functioneren(1999). Bilthoven: Raad voor de Volksgezondheid en het Milieu ( rivm).
go back to reference Jong, G.A. de (e.a.) (1997). Nieuwe mogelijkheden in revalidatie en handicap.Assen: Van Gorcum. Jong, G.A. de (e.a.) (1997). Nieuwe mogelijkheden in revalidatie en handicap.Assen: Van Gorcum.
go back to reference Knibbe, J.J. (1992). Inventarisatie van rugscholen in Nederland.Amersfoort: Stichting Wetenschap en Scholing Fysiotherapie. Knibbe, J.J. (1992). Inventarisatie van rugscholen in Nederland.Amersfoort: Stichting Wetenschap en Scholing Fysiotherapie.
go back to reference Vlayen, J.W.S. (e.a.) (1996). Chronische pijn en revalidatie.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Vlayen, J.W.S. (e.a.) (1996). Chronische pijn en revalidatie.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Boere, A.H.M. (1998). Arbeidsomstandighedenwet 1998: de nieuwe arbeidsomstandighedenwet.Alphen a/d Rijn: Samsom. Boere, A.H.M. (1998). Arbeidsomstandighedenwet 1998: de nieuwe arbeidsomstandighedenwet.Alphen a/d Rijn: Samsom.
go back to reference Dokter, H. (e.a.) (1992 ). Wegwijzer: coördinatie van zorg voor instellingen in de thuiszorg.Utrecht: nizw. Dokter, H. (e.a.) (1992 ). Wegwijzer: coördinatie van zorg voor instellingen in de thuiszorg.Utrecht: nizw.
go back to reference Ik heb een chronische ziekte: de financiële gevolgen(1997). Zoetermeer: Nationale Commissie Chronisch Zieken. Lenderink, A.T. (1997). Arbo- en verzuimbeleid. Den Haag: sduuitgevers. Ik heb een chronische ziekte: de financiële gevolgen(1997). Zoetermeer: Nationale Commissie Chronisch Zieken. Lenderink, A.T. (1997). Arbo- en verzuimbeleid. Den Haag: sduuitgevers.
go back to reference Polstra, & Baart, (1994). Zorg & coördinatie.Groningen: Wolters- Noordhoff. Polstra, & Baart, (1994). Zorg & coördinatie.Groningen: Wolters- Noordhoff.
go back to reference Riet, N. van & Wouters, H. (1996). Casemanagement: een leer-werkboek over organisatie en coördinatie van zorg-, hulp- en dienstverlening.Assen: Van Gorcum. Riet, N. van & Wouters, H. (1996). Casemanagement: een leer-werkboek over organisatie en coördinatie van zorg-, hulp- en dienstverlening.Assen: Van Gorcum.
go back to reference Schoemaker, E. (e.a.) (1999). Regie van het primaire zorgproces.Groningen: Wolters-Noordhoff. Schoemaker, E. (e.a.) (1999). Regie van het primaire zorgproces.Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Zoest, A.C. van (1998). Arbo info 97/98. De Arboregeling compleet.Utrecht: Elsevier Bedrijfsinformatie. Zoest, A.C. van (1998). Arbo info 97/98. De Arboregeling compleet.Utrecht: Elsevier Bedrijfsinformatie.
go back to reference Kedzierski, H. & Vlemmix, M. (1995). Instrumenten voor de verpleegkundige manager.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Kedzierski, H. & Vlemmix, M. (1995). Instrumenten voor de verpleegkundige manager.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Huybregts, V. (1997). De cliënt aan het woord over kwaliteit: de kwaliteitscriteria van zorggebruikers voor verzorging en verpleging.Utrecht: lcvv& np/ cf. Huybregts, V. (1997). De cliënt aan het woord over kwaliteit: de kwaliteitscriteria van zorggebruikers voor verzorging en verpleging.Utrecht: lcvv& np/ cf.
go back to reference Leeuwen, R. van & Hunink G. (1995). Verpleegkundigen zorgen voor kwaliteit: kennismaking, overzicht en keuze voor methoden van kwaliteitszorg.Leiden: Spruyt, Van Mantgem & De Does. Leeuwen, R. van & Hunink G. (1995). Verpleegkundigen zorgen voor kwaliteit: kennismaking, overzicht en keuze voor methoden van kwaliteitszorg.Leiden: Spruyt, Van Mantgem & De Does.
go back to reference Peeters, B (e.a.) (1995). Kritisch kwaliteitsprofiel voor de extramurale verpleging.Utrecht: Lemma. Peeters, B (e.a.) (1995). Kritisch kwaliteitsprofiel voor de extramurale verpleging.Utrecht: Lemma.
go back to reference Verbeek, G. (1999). Het spel van kwaliteit en zorg.Utrecht: Lemma. Verbeek, G. (1999). Het spel van kwaliteit en zorg.Utrecht: Lemma.
go back to reference Verbeek, G. (1993). Wat zeggen onze cliënten? Gebruikersraadpleging als middel voor kwaliteitsbevordering in thuiszorginstellingen.Utrecht: nizw. Verbeek, G. (1993). Wat zeggen onze cliënten? Gebruikersraadpleging als middel voor kwaliteitsbevordering in thuiszorginstellingen.Utrecht: nizw.
go back to reference Adriaansen, M. (1999). Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden, niveau 5.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Adriaansen, M. (1999). Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden, niveau 5.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Carpenito, L.J. (1992). Nursing diagnosis; application to clinical practice.Philadelphia: Lippincott Company. Carpenito, L.J. (1992). Nursing diagnosis; application to clinical practice.Philadelphia: Lippincott Company.
go back to reference Gespecialiseerde verpleegkundige zorg voor chronisch zieken(1995). Zoetermeer: Advies van de Nationale Commissie Chronisch Zieken. Gespecialiseerde verpleegkundige zorg voor chronisch zieken(1995). Zoetermeer: Advies van de Nationale Commissie Chronisch Zieken.
go back to reference Grypdonck, M. & Swieten-Duijfjes, L. van (1995). Nederlands onderzoek relevant voor het verplegen van chronisch zieken.Zoetermeer: nccz- reeks. Grypdonck, M. & Swieten-Duijfjes, L. van (1995). Nederlands onderzoek relevant voor het verplegen van chronisch zieken.Zoetermeer: nccz- reeks.
go back to reference Johnson, M. & Maas, M. (1999). Verpleegkundige zorgresultaten.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Johnson, M. & Maas, M. (1999). Verpleegkundige zorgresultaten.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference Kruyff, A.F. & Schreuder, R.F. (1997). Managed care en disease management in Nederland.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Kruyff, A.F. & Schreuder, R.F. (1997). Managed care en disease management in Nederland.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference McCloskey, J.C. & Bulechek, G.M. (1997). Verpleegkundige Interventies. Utrecht: De Tijdstroom. McCloskey, J.C. & Bulechek, G.M. (1997). Verpleegkundige Interventies. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Lubkin, M. (1995). Chronic Illness, Impact and Interventions.Massachusetts: Sudbury. Lubkin, M. (1995). Chronic Illness, Impact and Interventions.Massachusetts: Sudbury.
go back to reference Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior.Englewoord Cliffs: Prentice Hall. Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior.Englewoord Cliffs: Prentice Hall.
go back to reference Damoiseaux, V. (e.a.) (1993). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering.Assen: Van Gorcum. Damoiseaux, V. (e.a.) (1993). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering.Assen: Van Gorcum.
go back to reference Dijk, P. (1993). Compendium van alternatieve geneeswijzen.Deventer: Ankh- Hermes. Dijk, P. (1993). Compendium van alternatieve geneeswijzen.Deventer: Ankh- Hermes.
go back to reference Staarman, J. (1999). Patiëntenvoorlichting aan chronisch zieken in de Thuiszorg.Utrecht: swp. Staarman, J. (1999). Patiëntenvoorlichting aan chronisch zieken in de Thuiszorg.Utrecht: swp.
go back to reference Stassen, B. (1997). Gezondheidsvoorlichting en Preventie, leidraad voor verpleegkundigen.Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom. Stassen, B. (1997). Gezondheidsvoorlichting en Preventie, leidraad voor verpleegkundigen.Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference vws(21-03-1995). Nota Gezond en Wel.Ministerie van vws. vws(21-03-1995). Nota Gezond en Wel.Ministerie van vws.
go back to reference Schoemaker, E. (e.a.) (1999). Regie van het primaire proces.Groningen: Wolters-Noordhoff. Schoemaker, E. (e.a.) (1999). Regie van het primaire proces.Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Thomas, A. (1994). Coaching van teamleden.Baarn: Nelissen. Thomas, A. (1994). Coaching van teamleden.Baarn: Nelissen.
go back to reference Whitmore, J. (1999). Succesvol coachen.Baarn: Nelissen. Whitmore, J. (1999). Succesvol coachen.Baarn: Nelissen.
go back to reference Townsend, M.C. (1998). Verpleegkundige diagnostiek in de psychiatrie.Lochem: De Tijdstroom. Townsend, M.C. (1998). Verpleegkundige diagnostiek in de psychiatrie.Lochem: De Tijdstroom.
go back to reference Achterberg, T. van, Eliens, A. & Strijbol, N. (1999). Effectief Verplegen 1.Dwingeloo: Kavanah. Achterberg, T. van, Eliens, A. & Strijbol, N. (1999). Effectief Verplegen 1.Dwingeloo: Kavanah.
go back to reference Elderen, T. van (e.a.) (1994). Kwaliteit van leven onderzoek bij somatisch chronische ziekten.Zoetermeer: nccz- reeks, nrv. Elderen, T. van (e.a.) (1994). Kwaliteit van leven onderzoek bij somatisch chronische ziekten.Zoetermeer: nccz- reeks, nrv.
go back to reference Haes, J.C.J.H. (1988 ). Kwaliteit van leven van kankerpatiënten.Lisse: Zwets & Zeitlinger. Haes, J.C.J.H. (1988 ). Kwaliteit van leven van kankerpatiënten.Lisse: Zwets & Zeitlinger.
go back to reference Jaarboek Verpleegkunde (1998). Palliatieve zorg.Dwingeloo: Kavanah. Jaarboek Verpleegkunde (1998). Palliatieve zorg.Dwingeloo: Kavanah.
go back to reference Orshoven, A. & Menten, J. (red.) (1996). Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding: handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis.Amersfoort: Acco. Orshoven, A. & Menten, J. (red.) (1996). Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding: handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis.Amersfoort: Acco.
go back to reference Ruiter, J.H. (1995). De sociale ondersteuning en kwaliteit van leven bij patiënten met kanker.Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Ruiter, J.H. (1995). De sociale ondersteuning en kwaliteit van leven bij patiënten met kanker.Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Sanderman, R. (1995). Het meten van determinanten van gezondheid. Een overzicht van beschikbare meetinstrumenten.Assen: Van Gorcum. Sanderman, R. (1995). Het meten van determinanten van gezondheid. Een overzicht van beschikbare meetinstrumenten.Assen: Van Gorcum.
go back to reference Smets, E.M.A. (1995). Multidimentionele vermoeidheidsindex.Amsterdam: AMC. Smets, E.M.A. (1995). Multidimentionele vermoeidheidsindex.Amsterdam: AMC.
go back to reference Spijker, G.J.H. & Laarman, M.J.B. (red.) (2000). De praktijk van de palliatieve zorg.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Spijker, G.J.H. & Laarman, M.J.B. (red.) (2000). De praktijk van de palliatieve zorg.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Tiesinga, L.J.T. (1999). Fatigue and exertion fatigue.Groningen: Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Tiesinga, L.J.T. (1999). Fatigue and exertion fatigue.Groningen: Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Visser, O. (2000). Feiten en fabels over kanker in Nederland.Utrecht: Vereniging van Integrale Kankercentra. Visser, O. (2000). Feiten en fabels over kanker in Nederland.Utrecht: Vereniging van Integrale Kankercentra.
go back to reference Adriaansen, M. Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden (niveau 5).(1999). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Adriaansen, M. Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden (niveau 5).(1999). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Francke, A.L. & Hulshof, N.A. (1997). Ondersteuningsteams palliatieve zorg: een studie naar de stand van zaken.Utrecht: nivel. Francke, A.L. & Hulshof, N.A. (1997). Ondersteuningsteams palliatieve zorg: een studie naar de stand van zaken.Utrecht: nivel.
go back to reference Jaarboek Verpleegkunde. (1998 ). Palliatieve zorg.Dwingeloo: Kavanah. Jaarboek Verpleegkunde. (1998 ). Palliatieve zorg.Dwingeloo: Kavanah.
go back to reference Programma ontwikkeling palliatieve zorg voor terminale patiënten Bunnik.(1997). Bunnik: Netwerk Palliatieve Terminale Patiënten ( nptp). Programma ontwikkeling palliatieve zorg voor terminale patiënten Bunnik.(1997). Bunnik: Netwerk Palliatieve Terminale Patiënten ( nptp).
go back to reference Spijker, T. & Laarmans, M. (red.) (1998). They just fade away.Utrecht: Lemma. Spijker, T. & Laarmans, M. (red.) (1998). They just fade away.Utrecht: Lemma.
go back to reference Verwey, K. (e.a.) (1998). Palliatieve terminale zorg in verpleeghuizen in Nederland.Utrecht: Vereniging voor verpleeghuiszorg. Verwey, K. (e.a.) (1998). Palliatieve terminale zorg in verpleeghuizen in Nederland.Utrecht: Vereniging voor verpleeghuiszorg.
go back to reference In tijdschriften als Medisch Contact en het Journal of Public Health Medicinestaan artikelen over de stas. In tijdschriften als Medisch Contact en het Journal of Public Health Medicinestaan artikelen over de stas.
go back to reference Achterberg, T. van, Eliens, A. & Strijbol, M. (1999 ). Effectief verplegen 1.Dwingeloo: Kavanah. Achterberg, T. van, Eliens, A. & Strijbol, M. (1999 ). Effectief verplegen 1.Dwingeloo: Kavanah.
go back to reference Boer-Sitters, H. de (1998). Zakboekje palliatieve zorg.Utrecht: Werkgroep Integrale Kankercentra. Boer-Sitters, H. de (1998). Zakboekje palliatieve zorg.Utrecht: Werkgroep Integrale Kankercentra.
go back to reference McCloskey, J.C. & Bulechek, C.M. (1996). Nursing Interventions Classification.St Louis: Mosbey. McCloskey, J.C. & Bulechek, C.M. (1996). Nursing Interventions Classification.St Louis: Mosbey.
go back to reference The, A.M. (1999). Palliatieve behandeling en communicatie.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. The, A.M. (1999). Palliatieve behandeling en communicatie.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Robbins, M. (1998). Evaluating Palliative Care.Oxford: Oxford University Press. Robbins, M. (1998). Evaluating Palliative Care.Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Boeije, H.R. (1996). Kwaliteit van zorg in verpleeghuizen: een onderzoek naar problemen en strategieën van verzorgenden.Utrecht: De Tijdstroom. Boeije, H.R. (1996). Kwaliteit van zorg in verpleeghuizen: een onderzoek naar problemen en strategieën van verzorgenden.Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Bos, G.A.M. (e.a.) (1999). Chronisch ziekenbeleid in de jaren negentig.Utrecht: swp. Bos, G.A.M. (e.a.) (1999). Chronisch ziekenbeleid in de jaren negentig.Utrecht: swp.
go back to reference Bruin, R. (e.a.) (1997). Kwaliteit van arbeid in de zorg.Amstelveen: Stichting Sympoz. Bruin, R. (e.a.) (1997). Kwaliteit van arbeid in de zorg.Amstelveen: Stichting Sympoz.
go back to reference Dam, H. van (1996). Verplegenden, verzorgenden en euthanasie.Amsterdam: Nederlandse Vereniging voor vrijwillige euthanasie. Dam, H. van (1996). Verplegenden, verzorgenden en euthanasie.Amsterdam: Nederlandse Vereniging voor vrijwillige euthanasie.
go back to reference Konster, C. (1999). Omgaan met burn-out: preventie, hulp en reïntegratie.Rijswijk: Elmar. Konster, C. (1999). Omgaan met burn-out: preventie, hulp en reïntegratie.Rijswijk: Elmar.
go back to reference Het laatste stuk informatie over euthanasie(1996). Amsterdam: Nederlandse Vereniging voor vrijwillige euthanasie. Het laatste stuk informatie over euthanasie(1996). Amsterdam: Nederlandse Vereniging voor vrijwillige euthanasie.
go back to reference Legemate, J. (1997). Euthanasierichtlijnen arts-verpleegkundige. Utrecht: knmg/nu’91. Legemate, J. (1997). Euthanasierichtlijnen arts-verpleegkundige. Utrecht: knmg/nu’91.
go back to reference Pool, J. (e.a.) (1999). Gezond werken in de zorg: interventies rond arbeidsbelasting, stress en burn-out. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Pool, J. (e.a.) (1999). Gezond werken in de zorg: interventies rond arbeidsbelasting, stress en burn-out. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Rijcken, J.J.F. (1997). Werkdruk in zorg & welzijn. Utrecht: swp. Rijcken, J.J.F. (1997). Werkdruk in zorg & welzijn. Utrecht: swp.
go back to reference Toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. (1999) ’s-Gravenhage: sdu. Toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. (1999) ’s-Gravenhage: sdu.
go back to reference Carpenito, L.J. (1995). Nursing diagnosis. Appliction to clinical practice.Philadelphia: Lippincott Company. Carpenito, L.J. (1995). Nursing diagnosis. Appliction to clinical practice.Philadelphia: Lippincott Company.
go back to reference Haalboom, J.R.E. & Smit, E. (1999). Silhouet van de interne geneeskunde.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Haalboom, J.R.E. & Smit, E. (1999). Silhouet van de interne geneeskunde.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Kolk, N. & Zelm, R. van (1998). Verpleegkundige zorg voor patiënten met hiv /aids.Utrecht: nizw. Kolk, N. & Zelm, R. van (1998). Verpleegkundige zorg voor patiënten met hiv /aids.Utrecht: nizw.
go back to reference Lange, J. (e.a.) (1994). AIDS in het ziekenhuis. De psychosociale kant van verpleegkundige zorg voor mensen met AIDS.Utrecht: ncgv. Lange, J. (e.a.) (1994). AIDS in het ziekenhuis. De psychosociale kant van verpleegkundige zorg voor mensen met AIDS.Utrecht: ncgv.
go back to reference Lomwel, B & Veen, E.B. van (1996). De WGBO: de betekenis voor hulpverleners in de gezondheidszorg.Lelystad: Koninklijke Vermande. Lomwel, B & Veen, E.B. van (1996). De WGBO: de betekenis voor hulpverleners in de gezondheidszorg.Lelystad: Koninklijke Vermande.
go back to reference Adriaansen, M. (1999). Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden, niveau 5.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Adriaansen, M. (1999). Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden, niveau 5.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Demedts, M. (e.a.) (1992). Tuberculose: een blijvende uitdaging.Leuven/Apeldoorn: Garant. Demedts, M. (e.a.) (1992). Tuberculose: een blijvende uitdaging.Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Knoppert-van der Klein E.A.M. (red.) (1998). Richtlijnen ter bevordering van therapietrouw.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Knoppert-van der Klein E.A.M. (red.) (1998). Richtlijnen ter bevordering van therapietrouw.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Pool, A. (1995). Autonomie, afhankelijkheid en langdurige zorgverlening.Utrecht: Lemma. Pool, A. (1995). Autonomie, afhankelijkheid en langdurige zorgverlening.Utrecht: Lemma.
go back to reference Pool, A. & Lambregts, J. (1999). Verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken.Utrecht: Lemma. Pool, A. & Lambregts, J. (1999). Verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken.Utrecht: Lemma.
go back to reference Lubkin, L.M. (1995). Chronic Illnes, Impact and Interventions.Boston: Jones and Bartlett Publishers. Lubkin, L.M. (1995). Chronic Illnes, Impact and Interventions.Boston: Jones and Bartlett Publishers.
go back to reference Glissenaar, J. & Reijn, J. (red.) (1999). Vriendschap op maat: georganiseerde support door maatjes en buddy’s.Utrecht: swp. Glissenaar, J. & Reijn, J. (red.) (1999). Vriendschap op maat: georganiseerde support door maatjes en buddy’s.Utrecht: swp.
go back to reference Zeeuw, M. (1997). De buddyzorg in Nederland.Utrecht: nizw. Zeeuw, M. (1997). De buddyzorg in Nederland.Utrecht: nizw.
go back to reference Gent, B. & Katus, J. (1995). Voorlichting: theorieën werkwijzen en terreinen.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Gent, B. & Katus, J. (1995). Voorlichting: theorieën werkwijzen en terreinen.Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Wiel, H.B.M. (e.a.) (1999). Voorlichting en begeleiding: communicatieve vaardigheden voor verpleegkundigen.Assen: Van Gorcum. Wiel, H.B.M. (e.a.) (1999). Voorlichting en begeleiding: communicatieve vaardigheden voor verpleegkundigen.Assen: Van Gorcum.
go back to reference Achterberg, T. van, Eliens, A. & Strijbol, N. (1999). Effectief verplegen, 1.Utrecht: Lemma. Achterberg, T. van, Eliens, A. & Strijbol, N. (1999). Effectief verplegen, 1.Utrecht: Lemma.
go back to reference Boeije, H.R. (e.a.) (1999). In relatie tot ms. Utrecht: nizw. Boeije, H.R. (e.a.) (1999). In relatie tot ms. Utrecht: nizw.
go back to reference Crul, C. & Pool, A. (1999). Morgen kan het anders zijn.Utrecht: nizw. Crul, C. & Pool, A. (1999). Morgen kan het anders zijn.Utrecht: nizw.
go back to reference Dokter, H. (e.a.) (1996). Zorg aan huis. Een stand van zaken.Lochem: De Tijdstroom. Dokter, H. (e.a.) (1996). Zorg aan huis. Een stand van zaken.Lochem: De Tijdstroom.
go back to reference Leistra, E. (1999). Beroepsprofiel.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Leistra, E. (1999). Beroepsprofiel.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference Lieshout, P. van (1998). De toekomst van verpleging en verzorging in beleidsmatig perspectief.Utrecht: nizw. Lieshout, P. van (1998). De toekomst van verpleging en verzorging in beleidsmatig perspectief.Utrecht: nizw.
go back to reference Pool, A. & Lambregts, J. (1999). Verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken.Utrecht: Lemma. Pool, A. & Lambregts, J. (1999). Verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken.Utrecht: Lemma.
go back to reference Pool, A. & Kruyt, J. (1998). Zorgen heb je samen, belevingsgerichte zorg in de praktijk: tussen thuis en ziekenhuis.Utrecht: nizw. Pool, A. & Kruyt, J. (1998). Zorgen heb je samen, belevingsgerichte zorg in de praktijk: tussen thuis en ziekenhuis.Utrecht: nizw.
go back to reference Adriaansen, M. (1999). Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden, niveau 5.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Adriaansen, M. (1999). Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden, niveau 5.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Tijdschrift: npcf Journaal Plus:berichten uit patiënten- en/of consumentenorganisaties. Dit is een samenvoeging van voorheen Patiënt en Perspectief en np/ cf Journaal. Tijdschrift: npcf Journaal Plus:berichten uit patiënten- en/of consumentenorganisaties. Dit is een samenvoeging van voorheen Patiënt en Perspectief en np/ cf Journaal.
go back to reference Grinspoon, L. & Bakalas, J.B. (1996). Marihuana, de verboden medicijn.Utrecht: Het Spectrum. Grinspoon, L. & Bakalas, J.B. (1996). Marihuana, de verboden medicijn.Utrecht: Het Spectrum.
go back to reference Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1998). swz info, brochure over de Wet op de (re) integratie van arbeidsgehandicapten.Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1998). swz info, brochure over de Wet op de (re) integratie van arbeidsgehandicapten.Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
go back to reference Nationale Commissie Chronisch Zieken (1995). Werk op maat, advies over de arbeidsmarktpositie van mensen met chronische gezondheidsproblemen.Zoetermeer: nccz. Nationale Commissie Chronisch Zieken (1995). Werk op maat, advies over de arbeidsmarktpositie van mensen met chronische gezondheidsproblemen.Zoetermeer: nccz.
go back to reference Nationale Commissie Chronisch Zieken (1997). Persoonsgebonden Reïntegratiebudget( prb). Zoetermeer: nccz. Patiëntenpanel chronisch zieken (1999). De financiële positie van de chronisch zieke.Utrecht: nivel. Nationale Commissie Chronisch Zieken (1997). Persoonsgebonden Reïntegratiebudget( prb). Zoetermeer: nccz. Patiëntenpanel chronisch zieken (1999). De financiële positie van de chronisch zieke.Utrecht: nivel.
go back to reference Beleidsplan Kwaliteitsplatform Verpleging en Verzorging Carpenito, L.J. (1995). Nursing Diagnosis.Philadelphia: Lippincott Company. Utrecht: avvv(postbus 3135, 3502 GC Utrecht). Beleidsplan Kwaliteitsplatform Verpleging en Verzorging Carpenito, L.J. (1995). Nursing Diagnosis.Philadelphia: Lippincott Company. Utrecht: avvv(postbus 3135, 3502 GC Utrecht).
go back to reference Leytens, J. & Wagner, C. (1999). Inventarisatie en beoordeling van bestaande richtlijnen en protocollen in de verpleging en verzorging.Utrecht: nivel. Leytens, J. & Wagner, C. (1999). Inventarisatie en beoordeling van bestaande richtlijnen en protocollen in de verpleging en verzorging.Utrecht: nivel.
go back to reference Pool, A. & Lambregts, J. (1999). Verpleegkundige-zorgverlening aan chronisch zieken.Utrecht: Lemma. Pool, A. & Lambregts, J. (1999). Verpleegkundige-zorgverlening aan chronisch zieken.Utrecht: Lemma.
go back to reference Achterberg, T. van, Eliens, A.M. & Strijbol, N.C.M. (red.) (1999). Effectief Verplegen, deel 1.Dwingeloo: Kavanah. Achterberg, T. van, Eliens, A.M. & Strijbol, N.C.M. (red.) (1999). Effectief Verplegen, deel 1.Dwingeloo: Kavanah.
go back to reference Johnson, M. & Maas, M. (1999). Verpleegkundige zorgresultaten.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Johnson, M. & Maas, M. (1999). Verpleegkundige zorgresultaten.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference Ketelaar, C. (1996). Aftercare and specialised community nursing. Implications for patients with chronic obtructive pulmonary disease.Maastricht: Proefschrift Rijksuniversiteit Limburg. Ketelaar, C. (1996). Aftercare and specialised community nursing. Implications for patients with chronic obtructive pulmonary disease.Maastricht: Proefschrift Rijksuniversiteit Limburg.
go back to reference Lubkin, I.M. (1995). Chronic Illnes, Impact and Interventions.Boston: Jones and Bartlett Publishers. Lubkin, I.M. (1995). Chronic Illnes, Impact and Interventions.Boston: Jones and Bartlett Publishers.
go back to reference Pool, A. & Lambregts, J. (1999). Verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken.Utrecht: Lemma. Pool, A. & Lambregts, J. (1999). Verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken.Utrecht: Lemma.
go back to reference Telkamp, M. & Rameckers, E.R. (1995). Verpleegkundige zorg bij astma, chronische bronchitis en emfyseem.Leusden: De Tijdstroom/Asmafonds. Telkamp, M. & Rameckers, E.R. (1995). Verpleegkundige zorg bij astma, chronische bronchitis en emfyseem.Leusden: De Tijdstroom/Asmafonds.
go back to reference Ridder, D.T.D & Schreurs, K.M.G. (1994). Coping en sociale steun van chronisch zieken.Zoetermeer: nccz- reeks. Ridder, D.T.D & Schreurs, K.M.G. (1994). Coping en sociale steun van chronisch zieken.Zoetermeer: nccz- reeks.
go back to reference Schrameijer, F. (1994). Psychosociale interventies bij chronisch zieken.Zoetermeer: nccz-reeks. Schrameijer, F. (1994). Psychosociale interventies bij chronisch zieken.Zoetermeer: nccz-reeks.
go back to reference Uijtdewilligen, E. & Koelen, M.A. (1995). Effectiviteit van interventies ter beïnvloeding van de leefstijl van chronisch zieken.Zoetermeer: nccz-reeks. Uijtdewilligen, E. & Koelen, M.A. (1995). Effectiviteit van interventies ter beïnvloeding van de leefstijl van chronisch zieken.Zoetermeer: nccz-reeks.
go back to reference Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control.New York: Freeman & Company. Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control.New York: Freeman & Company.
go back to reference Manneke, A. (1995). Leerlingbegeleiding in de gezondheidszorg.Baarn: Nelissen. Manneke, A. (1995). Leerlingbegeleiding in de gezondheidszorg.Baarn: Nelissen.
go back to reference McCloskey, J.C. & Bulecheck, G.M. (1996). Nursing Interventions Classification.St. Louis: Mosby. McCloskey, J.C. & Bulecheck, G.M. (1996). Nursing Interventions Classification.St. Louis: Mosby.
go back to reference Stassen, B. (1997). Gezondheidsvoorlichting en preventie, leidraad voor verpleegkundigen.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Stassen, B. (1997). Gezondheidsvoorlichting en preventie, leidraad voor verpleegkundigen.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference Schrameijer, F. (1994). Psychosociale interventies bij chronisch zieken.Zoetermeer: nccz-reeks. Schrameijer, F. (1994). Psychosociale interventies bij chronisch zieken.Zoetermeer: nccz-reeks.
go back to reference Achterberg, T. van (1997). Continuity of care and client satisfaction in the community. A study of professional and non-professional care for the chronically ill.Maastricht: Rijksuniversiteit. Achterberg, T. van (1997). Continuity of care and client satisfaction in the community. A study of professional and non-professional care for the chronically ill.Maastricht: Rijksuniversiteit.
go back to reference Buyssen, H. & Cuijpers, P. (1996). Zorgen voor een ander. Een boek voor mantelzorgers.Utrecht: TELEAC. Buyssen, H. & Cuijpers, P. (1996). Zorgen voor een ander. Een boek voor mantelzorgers.Utrecht: TELEAC.
go back to reference Duynstee, M.S.H. (e.a.) (1994). Mantelzorg voor mensen met een chronische ziekte. Een literatuurstudie.Zoetermeer: nccz-reeks. Duynstee, M.S.H. (e.a.) (1994). Mantelzorg voor mensen met een chronische ziekte. Een literatuurstudie.Zoetermeer: nccz-reeks.
go back to reference Govaart, M.H. & Veen, E. van der (1997). Toch thuisblijven: zorg aan huis met weinig mantelzorg.Utrecht: nizw. Govaart, M.H. & Veen, E. van der (1997). Toch thuisblijven: zorg aan huis met weinig mantelzorg.Utrecht: nizw.
go back to reference Keesom, J. (1997). De kleine almanak voor informatie en advies.Utrecht: nizw. Keesom, J. (1997). De kleine almanak voor informatie en advies.Utrecht: nizw.
go back to reference Swaay, A. van (1994). Aanbod en kwaliteit.Utrecht: nizw. Swaay, A. van (1994). Aanbod en kwaliteit.Utrecht: nizw.
go back to reference Tjadens, F. & Duynstee, M. (1999). Visie op mantelzorg.Utrecht: nizw. Tjadens, F. & Duynstee, M. (1999). Visie op mantelzorg.Utrecht: nizw.
go back to reference Vonk, M. & Amelsfoort, F. van (1995). Werken aan klantgerichte thuiszorg.Utrecht: nizw. Vonk, M. & Amelsfoort, F. van (1995). Werken aan klantgerichte thuiszorg.Utrecht: nizw.
go back to reference Bakker, H. (2000). Handboek indicatie voor zorg en dienstverlening.Den Haag: VNG. Bakker, H. (2000). Handboek indicatie voor zorg en dienstverlening.Den Haag: VNG.
go back to reference Beleidsbrief Indicatiestelling in de zorg.(12 september 1995). Den Haag: vws. Beleidsbrief Indicatiestelling in de zorg.(12 september 1995). Den Haag: vws.
go back to reference Degen, J.J.E.C. & Huijsman, R. (1999). Schakelen in de keten tussen vraag en aanbod.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Degen, J.J.E.C. & Huijsman, R. (1999). Schakelen in de keten tussen vraag en aanbod.Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Milieu. icidh-2 Internationale classificatie van het menselijk functioneren. Bilthoven: RIVM. Raad voor de Volksgezondheid en Milieu. icidh-2 Internationale classificatie van het menselijk functioneren. Bilthoven: RIVM.
Metagegevens
Titel
Casuïstiek
Auteur
Jan Kerstens
Copyright
2000
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9694-8_3