Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Ondanks de huidige geavanceerde beeldvormende technieken en laboratoriumonderzoeken vormen de anamnese en het lichamelijk onderzoek nog steeds de basisvaardigheden van een goede arts. Deze vaardigheden vormen een solide basis voor een goede differentiële diagnose en een uiteindelijke diagnose. In dit boek wil de auteur de lezer enthousiast maken voor de algemene inwendige geneeskunde maken.

De lezer krijgt op de rechter pagina vragen voorgelegd aan de hand van medische illustraties en schriftelijke gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek. De antwoorden volgen op de aansluitende pagina, waarbij de auteur regelmatig ingaat op taalkundige aspecten van gebruikte medische terminologie en de geschiedenis van de geneeskunde. De casussen hebben een willekeurige volgorde van onderwerpen, net als de presentatie van klachten door patiënten in de dagelijkse praktijk. Het boek bevat aan het einde een register met alle belangrijke onderwerpen en de nummers van de casussen. Tevens is een overzicht van de casussen naar aandachtsgebied opgenomen en zijn de meeste casussen van beeldmateriaal voorzien.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1

Samenvatting
Een 50-jarige vrouw wordt op de polikliniek gezien vanwege misselijkheid en diarree 6 tot 7 keer per dag. Zij heeft minder eetlust, is enkele kilo’s afgevallen, is snel duizelig bij overeind komen en voelt zich chronisch moe. Vijf weken tevoren is de diarree begonnen tijdens een vakantie in Egypte. Na een intraveneus infuus op haar hotelkamer voelde zij zich beter. Bij terugkomst in Nederland zijn de klachten echter weer teruggekomen.
P.H.Th.J. Slee

2

Samenvatting
Een 51-jarige patiënt wordt opgenomen op uw afdeling wegens een pneumonie en leverfunctiestoornissen. Hij blijkt bekend met alcoholmisbruik. De PCR van het sputum op Mycoplasma pneumoniae is positief. Bij het laboratoriumonderzoek bij deze opname is er sprake van gestoorde leverfuncties, maar deze blijken een maand na deze episode bijna weer normaal en zijn toe te schrijven aan de M. pneumoniae-infectie.
P.H.Th.J. Slee

3

Samenvatting
Een 35-jarige patiënt komt op uw spreekuur en bij het lichamelijk onderzoek valt u een afwijking op aan zijn schouder (afbeelding 3a).
P.H.Th.J. Slee

4

Samenvatting
Een 37-jarige patiënte is een week na terugkomst van een vakantie in Zuid-Afrika (o.a. Kruger National Park) ziek geworden. Ze heeft subfebriele temperatuurverhoging, pijn in haar rechter knie en linker heup. Ze bemerkt pijnlijke en vergrote lymfklieren in haar rechter lies. Ze voelt zich overigens niet erg ziek en is gewoon gaan werken.
P.H.Th.J. Slee

5

Samenvatting
Een 46-jarige patiënte bezoekt de polikliniek wegens moeheid, misselijkheid, diarree en hevig transpireren.
P.H.Th.J. Slee

6

Samenvatting
Een 51-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur wegens afwijkingen aan de vingers. Zij heeft eigenlijk geen andere klachten, wel af en toe wat pijnlijke gewrichten.
P.H.Th.J. Slee

7

Samenvatting
U loopt grote visite mee op de afdeling nefrologie: u ziet een 42-jarige patiënte, die opgenomen is wegens een afstotingsreactie. Op 26-jarige leeftijd begon patiënte met hemodialyse, 29 jaar oud onderging zij haar eerste niertransplantatie, 36 jaar oud begon zij met continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD) na een afstotingsreactie. Op 41-jarige leeftijd ontving zij voor de tweede keer een donornier. Al op jongvolwassen leeftijd werd zij viermaal geopereerd wegens een perceptiedoofheid.
P.H.Th.J. Slee

8

Samenvatting
De heer A. is 39 jaar en geboren in Marokko. Hij is in twee jaar 12 kilo afgevallen, en wel van 72 naar 60 kilo; de afgelopen twee jaar is hij wisselend misselijk, braakt af en toe en heeft een matige eetlust. Hij voelt zich moe en als gevolg van deze moeheid werkt hij niet meer.
P.H.Th.J. Slee

9

Samenvatting
Een 22-jarige patiënte wordt op de afdeling spoedeisende hulp gezien wegens een gezwollen, dikke hand en onderarm na een gering trauma. Vanaf 19-jarige leeftijd heeft zij vijf keer een dikke linker of rechter voet gehad, vaak in samenhang met knellend schoeisel. Sinds dezelfde periode heeft ze ook aanvallen van fors oedeem van linker of rechter hand met vrij weinig pijn en iets roodheid en warmte. Ze is recent twee dagen opgenomen wegens forse buikpijn en misselijkheid. De klachten zijn spontaan verdwenen.
P.H.Th.J. Slee

10

Samenvatting
Een 63-jarige patiënt komt op uw spreekuur. Hij heeft een belangrijke voorgeschiedenis: vier jaar geleden heeft hij een coronair-bypassoperatie gehad; daarna nog een carotisstent, een bifurcatieprothese van de aorta abdominalis en een stent in de A. renalis links.
P.H.Th.J. Slee

11

Samenvatting
Deze 60-jarige patiënt kent u al tien jaar vanwege diabetes mellitus type 2, met insuline geregeld. Als enige complicatie heeft hij een diabetische retinopathie. Hij komt voor de jaarcontrole.
P.H.Th.J. Slee

12

Samenvatting
Een 59-jarige Nederlandse man werd nog tijdens zijn vakantie in India ziek. Op de derde dag van zijn ziekte komt hij terug naar Nederland en op de vijfde dag wordt hij opgenomen. Patiënt vertelt enkele uren na het eten van kreeft onwel te zijn geworden: hij werd misselijk, braakte, en had hevige, waterdunne diarree, die sindsdien dag en nacht aanhield en naar vis stonk (afbeelding 12a). Hij had een ‘goeddoorbakken’ kreeft gegeten in een restaurant in Kochi (of Cochin), gelegen aan de zuidwestkust van India. De geschatte defecatiefrequentie was 4-5 keer per dag en het volume 5-10 l per dag. Hij had geen temperatuurverhoging bemerkt. Vanaf de tweede dag heeft hij niets meer gegeten of gedronken en vanaf de derde dag heeft hij nauwelijks urineproductie gehad. Tot de vijfde dag braakte hij regelmatig. Daarna namen de klachten af. Het gewichtsverlies sinds het begin van zijn ziekte bedraagt 12 kg: hij woog voor zijn vakantie 82 kg.
P.H.Th.J. Slee

13

Samenvatting
Een 49-jarige patiënte heeft inmiddels zes kuren chemotherapie gekregen wegens gemetastaseerd mammacarcinoom. Deze kuren werden driewekelijks gegeven en bestonden uit een combinatie van twee intraveneuze middelen: docetaxel (Taxotere®) en 5-fluorouracil. Deze combinatie van twee middelen werd in studieverband gegeven, waarbij de vraag was of de combinatie van docetaxel en 5-fluorouracil te verdragen was. De metastasen in de longen waren duidelijk afgenomen (partiële respons) en als bijwerkingen had patiënte alopecia totalis, geringe, asymptomatische myelotoxiciteit en weinig tot geen misselijkheid.
P.H.Th.J. Slee

14

Samenvatting
Een 67-jarige patiënt komt op uw spreekuur wegens hoofdpijn, lichte temperatuurverhoging, moeheid, matige eetlust, gewichtsverlies en wat vage gewrichtsklachten.
P.H.Th.J. Slee

15

Samenvatting
Mevrouw B., 63 jaar, heeft sinds 5 maanden pijn aan haar rechter arm. Sinds 4 maanden heeft ze een droge hoest, zonder kortademigheidsklachten. Zij is vlak vóórdat ze de pijn ontwikkelde aan haar rechter arm in 2 maanden bewust 7 kg afgevallen. Een maand geleden heeft ze haar rechter bovenarm gebroken; het blijkt een pathologische fractuur. Pathologisch onderzoek van de fractuurplaats laat het beeld zien van een grootcellige, ongedifferentieerde maligniteit.
P.H.Th.J. Slee

16

Samenvatting
Een 61-jarige patiënt bezoekt uw spreekuur met de vraag of zijn cholesterolgehalte te hoog is. Bij een aantal van zijn familieleden is een te hoog gehalte geconstateerd. Hij is bekend met een verhoogde bloeddruk, waarvoor hem medicatie is voorgeschreven. Hij heeft overigens geen klachten.
P.H.Th.J. Slee

17

Samenvatting
U ziet een 45-jarige patiënt met leverpathologie. Bij het nakijken valt u iets op aan de ogen (afbeelding 17a).
P.H.Th.J. Slee

18

Samenvatting
Een 28-jarige patiënte ontwikkelde koorts, droge prikkelhoest en diarree en voelde zich enkele dagen erg stijf tijdens een reis in Cambodja en Vietnam. De koorts hield vijf dagen aan. Twee dagen na de eerste klachten ontstond een huiduitslag die zeven dagen aanwezig bleef. Patiënte was in Cambodja opgenomen, aangezien zij zich ziek voelde. In Nederland meldt zij zich met deze anamnese, met foto’s van het lichamelijk onderzoek en laboratoriumgegevens op onze polikliniek.
P.H.Th.J. Slee

19

Samenvatting
Een 69-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur wegens een afwijking in haar rechter borst. Op 61-jarige leeftijd heeft zij een mammasparende behandeling aan dezelfde kant gehad wegens een T1N0M0-mammacarcinoom, oestrogeen- en progesteronreceptor positief. Als onderdeel van de mammasparende behandeling is een excisiebiopsie verricht en is aansluitend het resterende mammaweefsel bestraald met 50 Gy en 15 Gy surdosage op de excisieplaats. De nieuwe afwijking heeft zij een maand eerder voor het eerst gezien. Zij heeft geen pijn of andere verschijnselen bemerkt aan de borst.
P.H.Th.J. Slee

20

Samenvatting
Een 60-jarige patiënt heeft last van zijn handen. Wegens hypertensie gebruikt hij al langer enalapril 20 mg 1 dd en triamtereen/epitizide 50/4 mg. Verder heeft hij geen klachten.
P.H.Th.J. Slee

21

Samenvatting
Een 19-jarige vrouw werd op de polikliniek gezien vanwege overgewicht. De vraag van haar verwijzende huisarts was, of er een endocrinologische oorzaak was voor haar overgewicht.
P.H.Th.J. Slee

22

Samenvatting
Een 43-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur wegens onvoldoende regeling van haar diabetes mellitus type 2. Vanaf haar 39e gebruikt zij orale glucoseverlagende medicatie, maar haar HbA1c is opgelopen tot 10,3%, ondanks maximale orale medicatie. Anamnestisch zijn er geen aanwijzingen voor complicaties van haar diabetes mellitus.
P.H.Th.J. Slee

23

Samenvatting
Een 42-jarige patiënt bezoekt uw spreekuur wegens gewrichtsklachten: hij heeft wisselend schouderklachten en voelt zich vaak moe. Hij heeft pijn in zijn benen.
P.H.Th.J. Slee

24

Samenvatting
Ongeveer 2,5 week geleden is patiënte gebeten door een teek; na één of twee dagen heeft ze de teek zelf verwijderd. Sinds 7 dagen heeft patiënte, die 43 jaar is, temperatuurverhoging, maximaal tot 39°C en met name in de ochtend. Sinds 5 dagen is de plaats van de beet rood en voelt branderig aan. Tevens heeft zij spierpijn, min of meer symmetrisch, in de schoudergordel en aan bovenarmen en bovenbenen.
P.H.Th.J. Slee

25

Samenvatting
Een 55-jarige patiënt bezoekt u wegens een gemetastaseerd leiomyosarcoom, met metastasen in de longen en ter hoogte van de rechter elleboog en wang. Op 52-jarige leeftijd werd een leiomyosarcoom van de prostaat verwijderd van 20×13×12 cm. De chirurg verwijst patiënt voor eventuele palliatieve chemotherapie, aangezien er nu metastasering is geconstateerd van het destijds verwijderde sarcoom. De chirurg heeft al gesproken over de mogelijkheid van palliatieve chemotherapie.
P.H.Th.J. Slee

26

Samenvatting
Een 45-jarige patiënt komt naar u toe wegens subfebriele temperatuurverhoging, lamlendig gevoel en pijnlijke oren. Ook is hij wat hees en heeft hij keelpijn de laatste week.
P.H.Th.J. Slee

27

Samenvatting
Een 57-jarige vrouw wordt gezien wegens opvliegers. Toen zij 53 was, klaagde zij over vermoeidheid, die toegeschreven werd aan een ernstige tricuspidalisinsufficiëntie. Het echocardiogram liet een ernstige tricuspidalisinsufficiëntie graad IV zien bij een afwijkende tricuspidalisklep met een verwijde anulus. Hierop onderging zij een tricuspidalisklepoperatie. Bij operatie bleek geen tricuspidalis-klepplastiek mogelijk en werd een bioprothese geïmplanteerd. Twee jaar later bleek ze ook een pulmonalisklepstenose en enige insufficiëntie te hebben.
P.H.Th.J. Slee

28

Samenvatting
Een 77-jarige patiënte komt op de polikliniek interne geneeskunde ter controle van haar diabetes mellitus type 2, insulinegeregeld. Zij heeft sinds twaalf jaar diabetes mellitus en inmiddels is zij bekend met een diabetische sensorische polyneuropathie en een exsudatieve retinopathie. Zij vertelt iets onder haar voet bemerkt te hebben, maar kan het niet goed voelen (door de polyneuropathie) en niet goed zien (door de retinopathie).
P.H.Th.J. Slee

29

Samenvatting
Een 45-jarige patiënt bezoekt uw spreekuur wegens kortademigheid bij inspanning: bij traplopen bijvoorbeeld is hij aan het eind van de trap ‘kapot’. Hij heeft verder veel last van neusbloedingen: 2-3 keer per week, gevolgd door langere periodes zonder neusbloedingen. Sinds de puberteit heeft hij hier last van, maar met het ouder worden nemen de neusbloedingen in frequentie en ernst toe. In het verleden heeft hij al vaker bloedarmoede gehad.
P.H.Th.J. Slee

30

Samenvatting
Bij het nakijken van een 55-jarige patiënt, bekend met alcoholabusus, valt u iets op aan de handpalmen.
P.H.Th.J. Slee

31

Samenvatting
Een 56-jarige Vietnamese patiënte is bij haar dochter in Nederland gedurende drie maanden en wordt ziek. Zij heeft sinds twee dagen krampende buikpijn, vooral rechtsboven. Gedurende twee dagen heeft zij waterdunne ontlasting; zij heeft geen ontkleurde ontlasting gehad. Zij heeft subfebriele temperatuurverhoging gehad in de periode voorafgaand aan haar opname. Haar medische voorgeschiedenis is zonder bijzonderheden.
P.H.Th.J. Slee

32

Samenvatting
Een 29-jarige man is opgenomen wegens linkszijdige hoofdpijn, continu aanwezig en toenemend in ernst, en misselijkheid, die af en toe optreedt. Een en ander berust op een hersenproces, waarschijnlijk een metastase, links pariëtaal. U wordt in consult gevraagd door de neuroloog. Nog voordat u de patiënt spreekt en nakijkt, bestudeert u alle onderzoeken die reeds zijn verricht.
P.H.Th.J. Slee

33

Samenvatting
Een 39-jarige patiënt wordt opgenomen. Tijdens een vakantiereis in zijn geboorteland Irak is patiënt ziek geworden: hij kreeg waterdunne diarree en sindsdien voelt hij zich moe, heeft hij temperatuurverhoging en is zijn eetlust verminderd. Tien tot veertien dagen na het begin van zijn ziekte ontwikkelt hij rode, pijnlijke plekjes op zijn onderbenen en in mindere mate op zijn romp en onderarmen. Hij heeft weer temperatuurverhoging, iets boven de 38,0°C, en voelt zich ziek.
P.H.Th.J. Slee

34

Samenvatting
Een 39-jarige Marokkaanse patiënte klaagt sinds een jaar over pijn in haar rechter been bij lopen en de laatste maanden heeft zij ook pijn in haar linker bovenbeen. Door de pijn gaat het lopen moeizaam. Zij woont 20 jaar in Nederland.
P.H.Th.J. Slee

35

Samenvatting
Een 30-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur met pijnlijke plekken op haar onderbenen. Vooral met lopen en staan zijn de plekken pijnlijk. Ze heeft geen andere klachten.
P.H.Th.J. Slee

36

Samenvatting
Een 34-jarige man bezoekt het spreekuur wegens diarree en vermagering. Sinds 2,5 week heeft hij diarree en buikkrampen. Hij heeft 8× forse hoeveelheden waterdunne ontlasting overdag en’s nachts 1-2×, zonder bloedbijmenging. Zijn lichaamsgewicht is 10 kg afgenomen, en wel van 80 naar 70 kg. Patiënt voelt zich slap en zwak. Zes weken voor zijn bezoek aan de polikliniek is hij gedurende enkele dagen in Brazilië en daarvoor nog in Thailand geweest. Hij had daar ook blootsvoets gelopen. Ongeveer een week voor de diarree begon had hij een uitslag bemerkt op zijn buik en armen.
P.H.Th.J. Slee

37

Samenvatting
Een 69-jarige patiënte komt op uw spreekuur wegens pijn aan het linker bovenbeen, die toeneemt als ze alleen het linker been belast. Verder heeft ze al meer dan een jaar een zwerende afwijking aan de rechter borst; uit angst is ze niet eerder naar een arts gegaan.
P.H.Th.J. Slee

38

Samenvatting
Een patiënte die al jaren bekend is met reumatoïde artritis komt met een afwijking aan haar handen (afbeelding 38a en 38b).
P.H.Th.J. Slee

39

Samenvatting
Een 68-jarige patiënt bezoekt uw spreekuur wegens veel transpireren sinds minstens een jaar. Hij is niet afgevallen, voelt zich niet nerveuzer dan eerder en heeft geen hartkloppingen.
P.H.Th.J. Slee

40

Samenvatting
Een 58-jarige patiënt wordt naar u doorverwezen wegens problemen met zijn linker voet (afbeelding 40a). Sinds 16 jaar is hij bekend met diabetes mellitus type 2 bij overgewicht. Tot nu toe was hij onder controle bij de huisarts en werd de diabetes mellitus met orale middelen behandeld.
P.H.Th.J. Slee

41

Samenvatting
Een 36-jarige patiënte bezoekt de polikliniek wegens een symptomatische anemie. Zij voelt zich de laatste maanden erg moe; heeft wat minder eetlust en pijn op de tong. Familieanamnese: opa en een tante aan de kant van moeder hebben een te hard werkende schildklier.
P.H.Th.J. Slee

42

Samenvatting
Een 60-jarige patiënt wordt door u in liggende positie op de onderzoeksbank nagekeken. Hij kwam bij u wegens kortademigheid bij inspanning en dikke voeten.
P.H.Th.J. Slee

43

Samenvatting
Een 18-jarige negroïde jongen bezoekt uw polikliniek en vraagt u wat te doen met de afwijking aan zijn derde vinger (afbeelding 43a en 43b). Bij aanvullende anamnese vertelt hij in Malawi geboren en getogen te zijn op het platteland. Verder zijn er geen anamnestische aanknopingspunten.
P.H.Th.J. Slee

44

Samenvatting
Een 49-jarige vrouw heeft sinds drie maanden eczeem aan haar rechter tepel: jeuk, en een enkele keer ook wat bloederige afscheiding. Verder zijn er geen klachten.
P.H.Th.J. Slee

45

Samenvatting
Een 63-jarige patiënte presenteert zich in een verwaarloosde conditie op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) wegens toenemende kortademigheid. Zij is bekend met chronisch obstructief longlijden (COPD), alcohol- en nicotine-abusus.
P.H.Th.J. Slee

46

Samenvatting
Een 10-jarige jongen presenteerde zich in een plattelandsziekenhuis in Afrika. Hij had af en toe temperatuurverhoging, zonder een duidelijke, aanwijsbare oorzaak.
P.H.Th.J. Slee

47

Samenvatting
Een 55-jarige patiënt presenteert zich op de afdeling spoedeisende hulp. Drie dagen tevoren is hij ziek uit zijn werk gekomen: hij voelde zich niet lekker, was misselijk en braakte. De volgende dag voelde hij zich niet veel beter, had naast de andere verschijnselen ook een aantal keren waterdunne ontlasting. Tevens had hij erge spierpijn, met name in zijn kuiten.
P.H.Th.J. Slee

48

Samenvatting
Een 54-jarige patiënte komt wegens littekenklachten. Tien maanden tevoren heeft zij een gemodificeerde radicale mastectomie ondergaan wegens mammacarcinoom stadium T2N1M0, alleen gevolgd door adjuvante chemotherapie; geen hormonale adjuvante therapie wegens negatieve oestrogeen- en progesteronreceptor. Drie maanden tevoren heeft zij de laatste adjuvante chemotherapie gehad.
P.H.Th.J. Slee

49

Samenvatting
Een patiënte die al jaren bekend is met reumatoïde artritis komt met een afwijking aan haar handen (afbeelding 49a).
P.H.Th.J. Slee

50

Samenvatting
Een 68-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur vanwege haar diabetes mellitus type 2, die ondanks viermaal daags insuline slecht geregeld is. Op 32-jarige leeftijd werd de diabetes mellitus ontdekt en op 37-jarige leeftijd werd gestart met eenmaal daags, op 47-jarige leeftijd met viermaal daags insuline. Ondanks dit schema blijft het HbA1c schommelen tussen 9,0 en 10,5%, oftewel: de diabetes mellitus is zeer slecht geregeld. Er zijn geen orgaancomplicaties. Patiënte komt weer eens langs om de regeling van haar diabetes mellitus met u te bespreken. Patiënte geeft geen veranderingen aan ten opzichte van het vorige polikliniekbezoek. Ze heeft de afgelopen vier maanden niets veranderd in haar eetgewoonten.
P.H.Th.J. Slee

51

Samenvatting
Een diabetespatiënt komt voor zijn jaarlijkse controle. Bij het jaarlijks onderzoek van de voeten valt u iets op.
P.H.Th.J. Slee

52

Samenvatting
Een 45-jarige patiënte meldt zich met huidafwijkingen: jeukende, gele bultjes op de armen, benen en het bovenlichaam. De laatste tien jaar is zij geleidelijk 10 kg in gewicht aangekomen.
P.H.Th.J. Slee

53

Samenvatting
Een 30-jarige, zwangere patiënte meldt zich met een zwelling ter hoogte van het midden van haar buik (afbeelding53a).
P.H.Th.J. Slee

54

Samenvatting
Een 35-jarige man meldt zich op de afdeling Spoedeisende Hulp wegens hevige uitslag. Een week tevoren had hij keelpijn en temperatuurverhoging. De keel zag slechts rood en er was geen pus zichtbaar, en er waren verscheidene grotere lymfklieren in de hals palpabel. Hij kreeg antibiotica: oraal feniticilline 500 mg 3 dd gedurende zeven dagen. Twee dagen later ontwikkelde hij een jeukende huiduitslag, die sindsdien elke dag in ernst en uitgebreidheid toenam.
P.H.Th.J. Slee

55

Samenvatting
Een 70-jarige patiënte meldt zich op het spreekuur van de chirurg. De dochter, die haar begeleidt, vertelt, dat haar moeder al een aantal jaren een afwijking aan de borst heeft, die geleidelijk verder is gegroeid. Patiënte heeft geen pijn.
P.H.Th.J. Slee

56

Samenvatting
Een 60-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur. In haar gelaat heeft zij een belangrijke afwijking (afbeelding 56a en 56b).
P.H.Th.J. Slee

57

Samenvatting
Een 50-jarige patiënt bezoekt het spreekuur van de uroloog wegens onderbuiksklachten. De uroloog stuurt de patiënt na zijn onderzoek en na afname van bloed direct door naar de internist.
P.H.Th.J. Slee

58

Samenvatting
Een 65-jarige patiënte presenteerde zich op de polikliniek wegens een probleem met haar urostoma. Zij onderging verscheidene operaties wegens urine-incontinentie en uiteindelijk werd twaalf jaar geleden een urostoma aangelegd op de rechter onderbuik. Wegens aanhoudende diarree werd elf jaar geleden een procedure volgens Hartmann uitgevoerd, waarbij het stoma links in de buik werd aangelegd. De huidafwijkingen zijn sinds ongeveer een jaar aanwezig.
P.H.Th.J. Slee

59

Samenvatting
Een 60-jarige Turkse patiënt bezoekt het spreekuur van de dermatoloog wegens pijnlijke afwijkingen aan zijn voet. Patiënt heeft de afwijkingen een halfjaar geleden voor het eerst bemerkt.
P.H.Th.J. Slee

60

Samenvatting
Een 51-jarige patiënt bezoekt uw spreekuur wegens afwijkingen aan de vingers. Hij heeft eigenlijk geen andere klachten, wel heeft hij af en toe wat pijnlijke gewrichten, maar niet aan de vingerkootjes.
P.H.Th.J. Slee

61

Samenvatting
Een 62-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur wegens forse beharing op haar gelaat, armen en rug (afbeelding 61a). Deze haargroei is zes maanden tevoren op haar kin begonnen en heeft zich geleidelijk uitgebreid over haar gelaat. Vanwege deze beharing is ze steeds thuisgebleven. Haar gewicht is gedurende de laatste drie jaar niet veranderd en ze heeft geen medicatie gebuikt. Ze heeft verder last van pijn in haar mond en heeft blaasjes in haar mond opgemerkt. De menopauze kwam toen zij 43 jaar oud was.
P.H.Th.J. Slee

62

Samenvatting
Een 73-jarige patiënte meldt zich met spoed op de interne polikliniek. Zij is bekend met diabetes mellitus type 2 en wordt behandeld met insuline. De DM is al meer dan 10 jaar bekend. Zij heeft al jaren een axonale polyneuropathie. Zij heeft een blaar op haar voet en maakt zich zorgen; daarom meldt zij zich met spoed.
P.H.Th.J. Slee

63

Samenvatting
Een 32-jarige man is opgenomen wegens onbegrepen temperatuurverhoging sinds meer dan een maand. De verhoging gaat gepaard met prikkelingen in de handen en onderbenen, zonder pijn. Dergelijke klachten treden sinds zijn jeugd op met een frequentie van drie tot vier keer per jaar.
P.H.Th.J. Slee

64

Samenvatting
Een 50-jarige patiënte komt op het spreekuur wegens blaarvorming aan handen, voeten en gelaat. Zij heeft leverfunctiestoornissen. Wegens een depressie gebruikt zij clomipramin (AnafTanil®) en wegens alcoholproblemen acamprosaat (Campral®).
P.H.Th.J. Slee

65

Samenvatting
Een 6-jarig meisje komt met haar moeder op uw polikliniek in een plattelandsziekenhuis in Malawi. Een helft van haar gelaat is opgezwollen (afbeelding 65a), lijkt ook pijnlijk. Het eten wordt er sterk door bemoeilijkt.
P.H.Th.J. Slee

66

Samenvatting
Een 64-jarige patiënte wordt acuut opgenomen. De laatste twee weken heeft zij het bed gehouden wegens ernstige vermoeidheid: zij heeft onvoldoende energie om uit bed te komen en rond te lopen. Zij heeft de laatste twee weken nauwelijks gegeten, ze is iets afgevallen. Acht jaar geleden is een melanoom (spoelcellig, 2,9 mm) verwijderd van de linker schouder. Een jaar geleden, bij routinecontrole, waren er geen problemen.
P.H.Th.J. Slee

67

Samenvatting
Een 75-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur wegens pijn aan de handen. Zij voelt zich het laatste halfjaar meer vermoeid dan tevoren.
P.H.Th.J. Slee

68

Samenvatting
Een 68-jarige patiënt wordt gezien wegens een diabetes mellitus. Op 51-jarige leeftijd ontwikkelde hij diabetes mellitus, waarvoor hij gedurende een jaar orale bloedglucoseverlagende medicatie gebruikte, maar na een jaar viermaal daags insuline. Er is geen comorbiditeit en er zijn geen complicaties van zijn nu zeventien jaar bestaande diabetes mellitus. Hij bezoekt het spreekuur met zijn bloedglucosedagboekje (afbeelding 68a).
P.H.Th.J. Slee

69

Samenvatting
Een 65-jarige patiënt komt voor controle van zijn diabetes mellitus type 2, die met insuline behandeld wordt. De regeling was in de afgelopen jaren matig met een HbAlc van gemiddeld 8,5%. Patiënt vertelt dat de laatste dagen de linker voet roder is dan tevoren (afbeelding 69a): hij inspecteert zijn voeten elke morgen op veranderingen. Overigens zijn zijn voeten gevoelloos en heeft hij geen pijn gehad. Wel struikelde hij bijna op de dag waarop hij de verandering constateerde.
P.H.Th.J. Slee

70

Samenvatting
Een 55-jarige patiënt bezoekt uw spreekuur. Hij vertelt dat hij al enige tijd iets vreemds op zijn buik heeft. Hij heeft geen andere klachten.
P.H.Th.J. Slee

71

Samenvatting
Bij het lichamelijk onderzoek van een 24-jarige patiënte vallen u de lichtgele afwijkingen in de hals op (afbeelding 71a en 71b).
P.H.Th.J. Slee

72

Samenvatting
Een 9-jarige is opgenomen wegens een ‘huiddefect’ in het gelaat in een plattelandsziekenhuis in Malawi. De afwijking bestaat volgens de moeder nog maar een week. Tevoren heeft het kind mazelen gehad.
P.H.Th.J. Slee

73

Samenvatting
Een 40-jarige man bezoekt uw spreekuur wegens hoofdpijn.
P.H.Th.J. Slee

74

Samenvatting
Een 78-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur wegens afwijkingen in haar gelaat en aan haar handen. Zij heeft enige tijd klachten gehad die passen bij het fenomeen van Raynaud; de laatste maanden vallen deze wel mee.
P.H.Th.J. Slee

75

Samenvatting
Een 26-jarige patiënte bezoekt de gynaecoloog wegens beharing in haar gelaat sinds drie maanden (afbeelding 75a). De laatste twee maanden heeft patiënte niet meer gemenstrueerd.
P.H.Th.J. Slee

76

Samenvatting
Een diabetespatiënt komt voor zijn jaarlijkse controle. Bij het jaarlijks onderzoek van de voeten valt u iets op (afbeelding 76a en 76b).
P.H.Th.J. Slee

77

Samenvatting
Een 49-jarige patiënt presenteert zich met een ziek gevoel, slechte eetlust en roodheid aan het linker onderbeen. De klachten zijn de dag tevoren begonnen. Twintig jaar eerder heeft hij een hemiparese links en twee slecht genezende wondjes aan zijn linker been overgehouden van een ernstig trauma. Zijn linker been ziet ook rood.
P.H.Th.J. Slee

78

Samenvatting
Bij het lichamelijk onderzoek van patiënt valt u de gele kleur aan de ogen op (afbeelding 78a).
P.H.Th.J. Slee

79

Samenvatting
Een 43-jarige patiënte bemerkt sinds 10 jaar een rode verkleuring van de linker arm, die is begonnen ter hoogte van de onderarm. In de loop der jaren heeft de huidafwijking zich uitgebreid in de richting van de schouder. Zij heeft geen algemene klachten en kan zich ook geen verschijnselen herinneren in de periode dat de huidafwijking zich openbaarde, tien jaar geleden.
P.H.Th.J. Slee

80

Samenvatting
Een 35-jarige patiënte komt op uw spreekuur wegens hypertensie.
P.H.Th.J. Slee

81

Samenvatting
Welke afwijkingen ziet u hier en waarvan is dit een uiting? (afbeelding 81a).
P.H.Th.J. Slee

82

Samenvatting
Een 50-jarige patiënte komt met klachten van transpireren, afvallen bij toegenomen eetlust, nervositeit en lichte diarree. De ogen voelen aan alsof er zand in zit.
P.H.Th.J. Slee

83

Samenvatting
Tijdens de jaarlijkse controle voor haar diabetes mellitus doet u een lichamelijk onderzoek bij een patiënte. Het was u opgevallen dat de regeling van de diabetes mellitus de laatste maanden minder goed was: het HbA1c is gestegen van 7,2% naar 9,1%.
P.H.Th.J. Slee

84

Samenvatting
Een 23-jarige man werd ziek op Schiphol bij terugkomst uit Kreta: hij begon te rillen, te klappertanden en kreeg pijn in nek en spieren. Hij voelde zich de hele dag misselijk en braakte. In de nacht voelde hij zich steeds zieker worden, zijn linker middelvinger werd blauw, dik en pijnlijk en voelde strak aan. In de loop van uren ontwikkelde hij iets verheven en rode vlekjes op armen, later over zijn hele lichaam.
P.H.Th.J. Slee

85

Samenvatting
Bij het lichamelijk onderzoek van patiënt valt u een ‘vlekje’ op onder de linker en rechter tepel (afbeelding 85a).
P.H.Th.J. Slee

86

Samenvatting
U ziet een 13-jarige jongen in een plattelandsziekenhuis in Afrika. Hij heeft diarree en een wat pijnlijke mond. Hij komt vooral vanwege de huidafwijkingen, die in zijn gelaat, op zijn borstkast en op zijn benen zichtbaar zijn (afbeelding 86a).
P.H.Th.J. Slee

87

Samenvatting
Een 49-jarige patiënte komt met klachten van een doof gevoel aan de rechter kin en onderlip. Patiënte is sinds 2 jaar bekend met gemetastaseerd mammacarcinoom, waarvoor zij tweemaal palliatieve chemotherapie kreeg met een partiële respons als resultaat. Drie maanden geleden is de chemotherapie na zes kuren gestopt.
P.H.Th.J. Slee

88

Samenvatting
Een 70-jarige patiënte wordt gezien met lage rugklachten. Zij heeft een aantal jaren geleden wegens artrose een dubbelzijdige totale heupartroplastiek en een eenzijdige knieartroplastiek ondergaan. Evenals bij twee van haar broers zijn haar oren, nagels en ogen blauwzwart verkleurd.
P.H.Th.J. Slee

89

Samenvatting
Een 35-jarige jonge vrouw komt met lelijke strepen, met name op haar buik, maar ook ter hoogte van haar borsten en billen (afbeelding 89a). Ze vertelt u spontaan dat ze beslist niet zwanger is.
P.H.Th.J. Slee

90

Samenvatting
Tijdens de jaarlijkse controle voor haar diabetes mellitus valt u tijdens het lichamelijk onderzoek in liggende positie iets op aan de voeten (afbeelding 90a).
P.H.Th.J. Slee

91

Samenvatting
Tijdens een bezoek van de echtgenote aan de polikliniek valt u iets afwijkends aan de ogen van de partner op.
P.H.Th.J. Slee

92

Samenvatting
Een 39-jarige patiënt wordt opgenomen op uw afdeling wegens onbegrepen temperatuurverhoging. De huisarts heeft patiënt thuis een week gevolgd en is wegens het ontbreken van een duidelijke bacteriële oorzaak nog niet met antibiotica gestart. Sinds ongeveer 8 dagen heeft patiënt temperatuurverhoging tot maximaal 38,5°C. Hij heeft geen koude rillingen gehad. Er zijn anamnestisch geen aanknopingspunten voor een infectieuze etiologie.
P.H.Th.J. Slee

93

Samenvatting
Een 35-jarige vrouw, geboren in Malawi, komt bij u met een huidafwijking in haar gelaat ter hoogte van de onderkaak: gehypopigmenteerd, scherp begrensd en iets ongevoelig. Ze voelt zich verder goed.
P.H.Th.J. Slee

94

Samenvatting
Een 44-jarige patiënte komt met klachten van een gevoelige borst. Zij heeft geen temperatuurverhoging bemerkt en er is geen afscheiding uit de tepel. Haar oudste kind is 15 jaar.
P.H.Th.J. Slee

95

Samenvatting
Een 29-jarige vrouw wordt gezien wegens roodheid in het gelaat sinds 3 à 4 weken (afbeelding 95a). Zij voelt zich meer vermoeid en heeft lichte temperatuurverhoging.
P.H.Th.J. Slee

96

Samenvatting
Een 40-jarige vrouw komt wegens een zwelling in de hals, die in de loop der jaren zichtbaar is geworden (afbeelding 96a en 96b). Ze heeft geen pijn- en ook geen slikklachten. De littekens op de huid zijn door een Afrikaanse medicijnman toegebracht als behandeling. De schildklierfunctie is normaal.
P.H.Th.J. Slee

97

Samenvatting
Een 30-jarige man komt op het spreekuur wegens pijn links op de rug; er zijn ook huidafwijkingen in het gebied waar de pijn gelokaliseerd is.
P.H.Th.J. Slee

98

Samenvatting
Een 8 dagen oude baby wordt door haar moeder in een Afrikaans ziekenhuis binnengebracht. De moeder is thuis bevallen. De baby wil niet drinken.
P.H.Th.J. Slee

99

Samenvatting
Een 75-jarige patiënt komt wegens een zwelling op zijn wang, die pijnloos is en in ongeveer zes weken is uitgegroeid tot de huidige grootte.
P.H.Th.J. Slee

100

Samenvatting
Een 60-jarige patiënt ziet u wegens hypertensie. Hij heeft verder geen klachten, noch medische bijzonderheden in het verleden.
P.H.Th.J. Slee

Nawerk

Meer informatie