Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-09-2015 | Uitgave 5/2015

Tijdschrift voor Urologie 5/2015

Case report. Aspergillomen in de urologie

Aspergillomen in de urologie

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Urologie > Uitgave 5/2015
Auteurs:
drs. K.L.J. Rademakers, drs. C. van de Beek
Belangrijke opmerkingen
* drs. K.L.J. Rademakers, anios
drs. C. van de Beek, uroloog
Beide auteurs zijn verbonden aan Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht, afdeling Urologie.
Correspondentie
kevin.rademakers@mumc.nl

Samenvatting

Aan de hand van een casus uit Maastricht Universitair Medisch Centrum wordt het onderwerp ‘aspergillomen in de urologie’ in dit case report verder uitgediept. Dit artikel geeft inzicht in de epidemiologie, pathofysiologische achtergrond, het onderscheid tussen primaire en secundaire aspergillose van de urinewegen en de behandeladviezen, gebaseerd op de bekende literatuur. Renale (secundaire) aspergillose blijkt voor te komen bij ongeveer 12% van de patiënten met een invasieve aspergillose. Primaire aspergillose van de urinewegen zijn daarentegen veel minder frequent beschreven. Dit case report geeft daarom een overzicht van de literatuur omtrent primaire aspergillose van de urinewegen met bekende pathogenen sinds 1990. Tot slot worden kort de verschillende behandelmodaliteiten besproken.

Trefwoorden:

aspergilloom, aspergillose, urinewegen

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2015

Tijdschrift voor Urologie 5/2015 Naar de uitgave

EditorialNotes

Editorial