Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

33. Buikpijn, chronische

Auteurs : H. E. van der Horst, J. W. M. Muris, W. Hameeteman

Gepubliceerd in: Diagnostiek van alledaagse klachten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Veel mensen hebben last van chronische buikpijn. Naarmate de klachten langer duren, is de kans kleiner dat er alsnog een organische verklaring voor de klachten wordt gevonden. Een aanzienlijk deel van de patiënten met chronische buikpijn heeft tevens defecatieklachten. In dat geval is er meestal sprake van het prikkelbaredarmsyndroom. Bij het voortduren van buikpijn zonder organische verklaring voor de klachten spelen ongerustheid, emoties en ziektegedrag een rol. De diagnostiek van buikklachten is lastig omdat buikpijn van veel orgaansystemen, maar ook van de buikwand, afkomstig kan zijn. Een grondige anamnese en een buikonderzoek dienen altijd plaats te vinden. Aanvullende diagnostiek hoeft alleen plaats te vinden als er op grond van anamnese en onderzoek aanwijzingen zijn voor een organische aandoening als oorzaak van de klachten die consequenties heeft voor het beleid. Een verandering in het klachtenpatroon dient, in het bijzonder op oudere leeftijd, te leiden tot nadere diagnostiek.
Literatuur
2.
go back to reference Thompson WG, Longstreth GF, Drossman DA, et al. Functional bowel disorders and functional abdominal pain. Gut. 1999;45(suppl II):1143–47. Thompson WG, Longstreth GF, Drossman DA, et al. Functional bowel disorders and functional abdominal pain. Gut. 1999;45(suppl II):1143–47.
3.
go back to reference Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose: Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose: Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998.
4.
go back to reference Nielen MMJ, Spronk I, Davids R, et al. Incidentie en prevalentie van gezondheidsproblemen in de Nederlandse huisartsenpraktijk in 2013. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn; 2014. www.​nivel.​nl/​node/​4096. Nielen MMJ, Spronk I, Davids R, et al. Incidentie en prevalentie van gezondheidsproblemen in de Nederlandse huisartsenpraktijk in 2013. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn; 2014. www.​nivel.​nl/​node/​4096.
5.
go back to reference Drossman DA, Li Z, Andruzzi E, et al. U.S. householder survey of functional gastrointestinal disorders. Prevalence, sociodemography, and health impact. Dig Dis Sci. 1993;38:1569–80. CrossRefPubMed Drossman DA, Li Z, Andruzzi E, et al. U.S. householder survey of functional gastrointestinal disorders. Prevalence, sociodemography, and health impact. Dig Dis Sci. 1993;38:1569–80. CrossRefPubMed
6.
go back to reference Thompson WG, Irvine EJ, Pare P, et al. Functional gastrointestinal disorders in Canada: first population-based survey using Rome II criteria with suggestions for improving the questionnaire. Dig Dis Sci. 2002;47:225–35. CrossRefPubMed Thompson WG, Irvine EJ, Pare P, et al. Functional gastrointestinal disorders in Canada: first population-based survey using Rome II criteria with suggestions for improving the questionnaire. Dig Dis Sci. 2002;47:225–35. CrossRefPubMed
7.
go back to reference Turck D. Chronic abdominal pain in children. Rev Prat. 1998;48:369–75. PubMed Turck D. Chronic abdominal pain in children. Rev Prat. 1998;48:369–75. PubMed
9.
go back to reference Hotopf M, Carr S, Mayou R, et al. Why do children have chronic abdominal pain, and what happens to them when they grow up. Population based cohort study. BMJ. 1998;316:1196–200. PubMed Hotopf M, Carr S, Mayou R, et al. Why do children have chronic abdominal pain, and what happens to them when they grow up. Population based cohort study. BMJ. 1998;316:1196–200. PubMed
10.
go back to reference Waal MWM de, Donker G, Velden J van der. Spijsverteringsziekten onder de bevolking en in de huisartspraktijk. Rapport. Nivel en Nederlandse Lever Darmstichting, december 1992. Waal MWM de, Donker G, Velden J van der. Spijsverteringsziekten onder de bevolking en in de huisartspraktijk. Rapport. Nivel en Nederlandse Lever Darmstichting, december 1992.
11.
go back to reference Kettell J, Jones R, Lydeard S. Reasons for consultation in irritable bowel syndrome: symptoms and patient characteristics. Br J Gen Pract. 1992;42:459–61. PubMedPubMedCentral Kettell J, Jones R, Lydeard S. Reasons for consultation in irritable bowel syndrome: symptoms and patient characteristics. Br J Gen Pract. 1992;42:459–61. PubMedPubMedCentral
12.
go back to reference Drossman DA. Do psychosocial factors define symptom severity and patient status in irritable bowel syndrome? Am J Med. 1999;107:41S–50S. CrossRefPubMed Drossman DA. Do psychosocial factors define symptom severity and patient status in irritable bowel syndrome? Am J Med. 1999;107:41S–50S. CrossRefPubMed
13.
15.
go back to reference Horst HE van der. Irritable bowel syndrome in general practice. Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit; 1997. Horst HE van der. Irritable bowel syndrome in general practice. Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit; 1997.
16.
17.
go back to reference Ryder RM. Chronic pelvic pain. Am Fam Physician. 1996;54:2225–37. PubMed Ryder RM. Chronic pelvic pain. Am Fam Physician. 1996;54:2225–37. PubMed
18.
go back to reference Lamvu G, Williams R, Zolnoun D, et al. Long-term outcomes after surgical and nonsurgical management of chronic pelvic pain: one year after evaluation in a pelvic pain specialty clinic. Am J Obstet Gynec. 2006;195:591–600. CrossRefPubMed Lamvu G, Williams R, Zolnoun D, et al. Long-term outcomes after surgical and nonsurgical management of chronic pelvic pain: one year after evaluation in a pelvic pain specialty clinic. Am J Obstet Gynec. 2006;195:591–600. CrossRefPubMed
19.
go back to reference Weijenborg PTM, Greeven A, Dekker FW, et al. Clinical course of chronic pelvic pain in women. Pain. 2007;132(Suppl 1):S117–23. CrossRefPubMed Weijenborg PTM, Greeven A, Dekker FW, et al. Clinical course of chronic pelvic pain in women. Pain. 2007;132(Suppl 1):S117–23. CrossRefPubMed
20.
go back to reference Chitkara DK, Rawat DJ, Talley NJ. The epidemiology of childhood recurrent abdominal pain in Western countries: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2005;100:1868–75. CrossRefPubMed Chitkara DK, Rawat DJ, Talley NJ. The epidemiology of childhood recurrent abdominal pain in Western countries: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2005;100:1868–75. CrossRefPubMed
22.
go back to reference Mearin ML, Kanhai SHM, Kneepkens CMF, et al. Diagnostiek van coeliakie bij kinderen: richtlijnen van kindergastro-enterologen. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:451–5. PubMed Mearin ML, Kanhai SHM, Kneepkens CMF, et al. Diagnostiek van coeliakie bij kinderen: richtlijnen van kindergastro-enterologen. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:451–5. PubMed
23.
go back to reference Apley J. The child with abdominal pains. Oxford: Blackwell Scientific Publications; 1959, 1975. Apley J. The child with abdominal pains. Oxford: Blackwell Scientific Publications; 1959, 1975.
24.
go back to reference Mayer EA, Gebhart GF. Basic and clinical aspects of visceral hyperalgesia. Gastroenterology. 1994;107:271–93. CrossRefPubMed Mayer EA, Gebhart GF. Basic and clinical aspects of visceral hyperalgesia. Gastroenterology. 1994;107:271–93. CrossRefPubMed
25.
go back to reference Horst HE van der, Eijk JThM van, Schellevis FG. Nieuwe inzichten in het irritable bowel syndroom? Huisarts Wet. 1992;35:146–51 Horst HE van der, Eijk JThM van, Schellevis FG. Nieuwe inzichten in het irritable bowel syndroom? Huisarts Wet. 1992;35:146–51
26.
go back to reference Talley NJ, Spiller R. Irritable bowel syndrome: a little understood organic bowel disease? Lancet. 2002;360:555–64. CrossRefPubMed Talley NJ, Spiller R. Irritable bowel syndrome: a little understood organic bowel disease? Lancet. 2002;360:555–64. CrossRefPubMed
27.
28.
go back to reference Arce DA, Ermocilla CA, Costa H. Evaluation of constipation. Am Fam Physician. 2002;65:2283–90. PubMed Arce DA, Ermocilla CA, Costa H. Evaluation of constipation. Am Fam Physician. 2002;65:2283–90. PubMed
29.
go back to reference Kaandorp CJE, redacteur. Klinische probleemstellingen. 2e druk. Houten: Prelum uitgevers; 2012. Kaandorp CJE, redacteur. Klinische probleemstellingen. 2e druk. Houten: Prelum uitgevers; 2012.
30.
go back to reference Swagerty DL, Walling AD, Klein RM. Lactose intolerance. Am Fam Physician. 2002;65:1845–50. PubMed Swagerty DL, Walling AD, Klein RM. Lactose intolerance. Am Fam Physician. 2002;65:1845–50. PubMed
31.
go back to reference Jun S, Stollman N. Epidemiology of diverticular disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2002;16:529–42. CrossRefPubMed Jun S, Stollman N. Epidemiology of diverticular disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2002;16:529–42. CrossRefPubMed
32.
go back to reference Ludeman LL, Warren BF, Shepherd NA. The pathology of diverticular disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2002;16:543–62. CrossRefPubMed Ludeman LL, Warren BF, Shepherd NA. The pathology of diverticular disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2002;16:543–62. CrossRefPubMed
33.
36.
go back to reference O’Reilly Brown M. Inflammatory bowel disease. Prim Care. 1999;26:141–70. O’Reilly Brown M. Inflammatory bowel disease. Prim Care. 1999;26:141–70.
38.
go back to reference Anand AC, Reddy PS, Saiprasad G, et al. Does non-dysenteric intestinal amoebiasis exist? Lancet. 1997;349:89–92. CrossRefPubMed Anand AC, Reddy PS, Saiprasad G, et al. Does non-dysenteric intestinal amoebiasis exist? Lancet. 1997;349:89–92. CrossRefPubMed
39.
go back to reference Menko FH, Griffioen G, Wijnen JT, et al. Genetica van darmkanker. II Erfelijke achtergrond van sporadische en familiaire darmkanker. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1207–10. PubMed Menko FH, Griffioen G, Wijnen JT, et al. Genetica van darmkanker. II Erfelijke achtergrond van sporadische en familiaire darmkanker. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1207–10. PubMed
40.
go back to reference Smout AJPM, Samsom M. Ziekten van maag, darm en pancreas. In: Meer J van, Stehouwer CDA, redacteuren. Interne geneeskunde. 13e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005. Smout AJPM, Samsom M. Ziekten van maag, darm en pancreas. In: Meer J van, Stehouwer CDA, redacteuren. Interne geneeskunde. 13e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005.
41.
go back to reference Korotinski S, Katz A, Malnick SD. Chronic ischaemic bowel diseases in the aged – go with the flow. Age Ageing. 2005;34:10–6. CrossRefPubMed Korotinski S, Katz A, Malnick SD. Chronic ischaemic bowel diseases in the aged – go with the flow. Age Ageing. 2005;34:10–6. CrossRefPubMed
43.
go back to reference Tamagho EA, McAninck JW. Smith’s general urology. Londen: Prentice Hall International Ltd; 1995. Tamagho EA, McAninck JW. Smith’s general urology. Londen: Prentice Hall International Ltd; 1995.
45.
46.
go back to reference Scott JR, Disaya PJ, Hammond CB, et al. Obstetrics and gynaecology. Philadelphia, PA: B Lippincott Company; 1994. Scott JR, Disaya PJ, Hammond CB, et al. Obstetrics and gynaecology. Philadelphia, PA: B Lippincott Company; 1994.
47.
go back to reference Treffers PE. Obstetrie en gynaecologie de voortplanting van de mens. 2e druk. Utrecht: Bunge; 1995. Treffers PE. Obstetrie en gynaecologie de voortplanting van de mens. 2e druk. Utrecht: Bunge; 1995.
49.
go back to reference Westrom LV, Berger GS. Consequences of pelvic inflammatory disease. In: Berger GS, Wegstrom LV, redacteur. Pelvic inflammatory disease. New York: Raven Press Ltd; 1992. pp. 101–14. Westrom LV, Berger GS. Consequences of pelvic inflammatory disease. In: Berger GS, Wegstrom LV, redacteur. Pelvic inflammatory disease. New York: Raven Press Ltd; 1992. pp. 101–14.
50.
go back to reference Peters AAW, Trimbos-Kemper GCM, Admiraal C, et al. A randomized trial on the benefit of adhesiolysis in patients with intraperitoneal adhesions and chronic pelvic pain. Br J Obstet Gynaecol. 1992;99:59–62. CrossRefPubMed Peters AAW, Trimbos-Kemper GCM, Admiraal C, et al. A randomized trial on the benefit of adhesiolysis in patients with intraperitoneal adhesions and chronic pelvic pain. Br J Obstet Gynaecol. 1992;99:59–62. CrossRefPubMed
51.
go back to reference Demco L. Pain mapping of adhesions. J Am Assoc Gyn Lap. 2004;11:181–3. Demco L. Pain mapping of adhesions. J Am Assoc Gyn Lap. 2004;11:181–3.
52.
go back to reference Srinivasan R, Greenbaum DS. Chronic abdominal wall pain: a frequently overlooked problem. Practical approach to diagnosis and management. Am J Gastroenterol. 2002;97:824–30. Srinivasan R, Greenbaum DS. Chronic abdominal wall pain: a frequently overlooked problem. Practical approach to diagnosis and management. Am J Gastroenterol. 2002;97:824–30.
53.
go back to reference DeBanto JR, Varilek GW, Haas L. What could be causing chronic abdominal pain? Anything from common peptic ulcers to uncommon pancreatic trauma. Postgrad Med. 1999;106:141–6. CrossRefPubMed DeBanto JR, Varilek GW, Haas L. What could be causing chronic abdominal pain? Anything from common peptic ulcers to uncommon pancreatic trauma. Postgrad Med. 1999;106:141–6. CrossRefPubMed
54.
go back to reference Constanza CD, Longstreth GF, Liu AL. Chronic abdominal wall pain: clinical features, health care costs, and long-term outcome. Clin Gastroenterol Hepatol. 2004;2:395–9. CrossRef Constanza CD, Longstreth GF, Liu AL. Chronic abdominal wall pain: clinical features, health care costs, and long-term outcome. Clin Gastroenterol Hepatol. 2004;2:395–9. CrossRef
55.
go back to reference Russel MGVM, Stockbrugger RW. Epidemiologische ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot chronische inflammatoire darmziekten. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1448–52. PubMed Russel MGVM, Stockbrugger RW. Epidemiologische ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot chronische inflammatoire darmziekten. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1448–52. PubMed
56.
go back to reference Oers JAM van, redacteur. Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. RIVM-rapport 270551001; 2002. Oers JAM van, redacteur. Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. RIVM-rapport 270551001; 2002.
57.
go back to reference Vasen HFA, Nagengast FM, Griffioen G, et al. Periodiek colonoscopisch onderzoek bij personen met een familieanamnese voor colorectaal carcinoom. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1211–4. PubMed Vasen HFA, Nagengast FM, Griffioen G, et al. Periodiek colonoscopisch onderzoek bij personen met een familieanamnese voor colorectaal carcinoom. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1211–4. PubMed
58.
go back to reference Kneepkens CMF. Lactosemalabsorptie. Oorzaken en klinische consequenties. Huisarts Wet. 2000;43:465–8. Kneepkens CMF. Lactosemalabsorptie. Oorzaken en klinische consequenties. Huisarts Wet. 2000;43:465–8.
59.
go back to reference Jellema P, Windt DA van der, Schellevis FG, Horst H van der. Systematic review: accuracy of symptombased criteria for diagnosis of irritable bowel syndrome in primary care. Aliment Pharmacol Ther. 2009;30:695–706. Jellema P, Windt DA van der, Schellevis FG, Horst H van der. Systematic review: accuracy of symptombased criteria for diagnosis of irritable bowel syndrome in primary care. Aliment Pharmacol Ther. 2009;30:695–706.
60.
go back to reference Windt DA van der, Jellema P, Mulder CJ, et al. Diagnostic testing for celiac disease among patients with abdominal symptoms: a systematic review. JAMA. 2010;303:1738–46. Windt DA van der, Jellema P, Mulder CJ, et al. Diagnostic testing for celiac disease among patients with abdominal symptoms: a systematic review. JAMA. 2010;303:1738–46.
61.
go back to reference Jellema P, Windt DA van der, Bruinvels DJ, et al. Value of symptoms and additional diagnostic tests for colorectal cancer in primary care: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2010;340:c1269. Jellema P, Windt DA van der, Bruinvels DJ, et al. Value of symptoms and additional diagnostic tests for colorectal cancer in primary care: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2010;340:c1269.
62.
go back to reference Jellema P, Schellevis FG, Windt DA van der, et al. Lactose malabsorption and intolerance: a systematic review on the diagnostic value of gastrointestinal symptoms and self-reported milk intolerance. QJM. 2010;103:555–72. Jellema P, Schellevis FG, Windt DA van der, et al. Lactose malabsorption and intolerance: a systematic review on the diagnostic value of gastrointestinal symptoms and self-reported milk intolerance. QJM. 2010;103:555–72.
63.
go back to reference George EK, Mearin ML, Kanhai SHM, et al. Twintig jaar coeliakie bij kinderen in Nederland: meer diagnosen en een veranderde verschijningsvorm. Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:850–4. PubMed George EK, Mearin ML, Kanhai SHM, et al. Twintig jaar coeliakie bij kinderen in Nederland: meer diagnosen en een veranderde verschijningsvorm. Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:850–4. PubMed
64.
go back to reference Olden KW. Rational management of chronic abdominal pain. Comp Ther. 1998;24:180–6. Olden KW. Rational management of chronic abdominal pain. Comp Ther. 1998;24:180–6.
65.
go back to reference Jellema P, Tulder MW van, Horst HE van der, et al. Inflammatory bowel disease: a systematic review on the value of diagnostic testing in primary care. Colorectal Dis. 2011;13:239–54. Jellema P, Tulder MW van, Horst HE van der, et al. Inflammatory bowel disease: a systematic review on the value of diagnostic testing in primary care. Colorectal Dis. 2011;13:239–54.
66.
go back to reference Menees SB, Powell C, Kurlander J, et al. A meta-analysis of the utility of C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, fecal calprotectin, and fecal lactoferrin to exclude inflammatory bowel disease in adults with IBS. Am J Gastroenterol. 2015;110:444–54. CrossRefPubMed Menees SB, Powell C, Kurlander J, et al. A meta-analysis of the utility of C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, fecal calprotectin, and fecal lactoferrin to exclude inflammatory bowel disease in adults with IBS. Am J Gastroenterol. 2015;110:444–54. CrossRefPubMed
67.
go back to reference Velpen GC van der, Shimi SM, Cuschieri A. Diagnostic yield and management benefit of laparoscopy: a prospective audit. Gut. 1994;35:1671–721. Velpen GC van der, Shimi SM, Cuschieri A. Diagnostic yield and management benefit of laparoscopy: a prospective audit. Gut. 1994;35:1671–721.
Metagegevens
Titel
Buikpijn, chronische
Auteurs
H. E. van der Horst
J. W. M. Muris
W. Hameeteman
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1274-0_33