Skip to main content
main-content

BSL Huisarts Totaal | E-learning en web-tv

BSL Huisarts Totaal | E-learning en web-tv

06-10-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

NSAID: Goed idee?

In deze nascholing gaan we dieper in op het werkingsmechanisme, de mogelijke bijwerkingen en interacties van NSAID's, om uiteindelijk te komen tot een duidelijk en bruikbaar advies voor de dagelijkse praktijk.

17-09-2014 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Overgewicht bij kinderen

Hoe kunt u als huisarts kinderen en jongeren met overgewicht het beste begeleiden? 

02-12-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Urineweginfecties

Kaderhuisarts Urogynaecologie Doreth Teunissen neemt de huisarts, aan de hand van casuïstiek, mee in de diagnostiek en behandeling van urineweginfecties.

05-04-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Astma onder de loep

In deze e-learning wordt de herziene NHG Standaard Astma besproken door Jan Rauws (kaderarts astma/COPD) en Hans in ’t Veen (longarts). 

GlaxoSmithKline

30-03-2017 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

DOAC's in de huisartsenpraktijk

In deze nascholing wordt besproken waar de huisarts rekening mee moet houden als hij DOAC's initieert of herhaalt. 

01-02-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Astmabehandeling in de huisartsenpraktijk anno 2016

In deze e-learning leert u alles de diagnostische fase (anamnese, lichamelijk onderzoek, longfunctie, immunologische bepalingen), de behandelfase en ten slotte de monitoringsfase van astma bij volwassenen. 

10-01-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Hartfalen

In deze e-learning gaat auteur kaderhuisarts Max Rubens in op het ziektebeeld, diagnostiek, behandeling en samenwerking met de tweedelijn.

09-06-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Dyspneu bij patiënten met een gevorderde maligniteit

In deze e-learningsmodule leert u, aan de hand van uitgebreide casuïstiek, dyspneu op een holistische wijze te behandelen.

15-04-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Astma bij kinderen

In deze module wordt ingegaan op de diagnostiek van astmatische klachten bij  jonge kinderen met behulp van de klinische astma predictie score, de CAPS. 

22-12-2014 | Web-TV on demand | E-learning

Antistolling anno 2014 - thema: Eenvoud

Als behandelaar heeft u een sterk adviserende rol richting uw patiënt om toe te lichten hoe de DOAC werkt. Maar hoe doet u dat? En maakt een DOAC het leven van u als behandelaar en dat van uw patiënt eenvoudiger of juist niet?

15-04-2015 | Web-TV on demand | E-learning

Hooikoorts: accepteren of aanpakken?

Het hooikoortsseizoen is weer in aantocht en dat brengt uiteraard extra patiënten naar de huisartspraktijk. Maar bij welke patiënten gaat het echt om hooikoorts? Welke klachten zie je dan? En, nog veel belangrijker: hoe pak je die klachten aan?

22-12-2014 | Web-TV on demand | E-learning

Antistolling anno 2014 - thema: Effectiviteit, veiligheid en breed indicatiegebied

Tijdens deze nascholing bespreken twee cardiologen, een internist en een huisarts hun ervaring met antistolling anno 2014.

22-12-2014 | Web-TV on demand | E-learning

NOAC's in Nederland, een minder bloederig alternatief?

Tijdens deze uitzending bespreken twee cardiologen, een internist en een huisarts hun ervaring met NOAC’s anno 2014.

08-10-2013 | Web-TV on demand | E-learning

NHG-DM2 2013

Tijdens deze interactieve live nascholing wordt de nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 (2013) onder de loep genomen. De sprekers zullen de belangrijkste verschillen met de huidige standaard bespreken en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk duiden.

27-08-2015 | Web-TV on demand | E-learning

Verwardheid: alcohol of encefalopathie?

Deze nascholing heeft live plaats gevonden op donderdag 25 juni 2015. De geaccrediteerde on-demand versie is nu beschikbaar.

Norgine bv

22-12-2014 | Web-TV on demand | E-learning

Pijnbehandeling bij artrosepatiënten

Uit de Nationale Pijnmeting blijkt dat de behandeling van chronische pijn, zoals bij artrosepatiënten, vaak niet afdoende is. Wat zijn hiervan de mogelijke oorzaken? En wat zijn de mogelijke gevolgen (depressie, slaapklachten)?

09-12-2013 | Web-TV on demand | E-learning

Diabetes; meer dan HBA1C management. Individuele behandeling van diabetes type 2

Tijdens deze interactieve nascholing wordt vanuit het perspectief van de internist, de kaderarts en de diabetesverpleegkundige ingegaan op de individuele behandeling van diabetes type 2.

01-07-2013 | Web-TV on demand | E-learning

Astma; nieuwe zorgstandaard volwassenen en kinderen

Ruim de helft van patiënten met astma heeft zijn/haar aandoening onvoldoende onder controle. De nieuwe zorgstandaarden astma kunnen u helpen het percentage patiënten met goede astmacontrole te verhogen. Maar heeft u, als behandelaar, de handvatten al om deze standaarden dagelijks te gebruiken?

07-10-2013 | Web-TV on demand | E-learning

‘Pijn & Pillen’, de medicamenteuze behandeling van chronische pijn in de eerste lijn

Met de nascholing 'Pijn & Pillen' kunt u uw kennis vergroten over de diagnostiek en de medicamenteuze behandeling van chronische pijn, in het bijzonder neuropathische pijn, in de eerste lijn. U krijgt inzicht in een pijnmechanisme als sensitisatie en leert efficiënt en effectief omgaan met pijnbehandeling.

Beeldrechten