Skip to main content
main-content

BSL Huisarts Totaal | E-learning en web-tv

BSL Huisarts Totaal | E-learning en web-tv

31-07-2019 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

ECG's interpreteren - Geen klachten

In de huisartsenpraktijk worden regelmatig ECG’s gemaakt. Soms zijn deze lastig te interpreteren en te begrijpen. In deze e-learning nemen de auteurs u mee in de ECG10+-methode. Met deze methode zijn de onderdelen van een ECG systematisch te beoordelen in tien stappen. In het ‘+’-onderdeel van de ECG10+ komen de patiënt en het ECG-beeld vervolgens samen in een conclusie en beleid. In dit onderdeel wordt ingezoomd patiënten die op dat moment geen klachten hebben. Van 7 casussen moet het ECG worden beoordeeld aan de hand van de 10+ punten. Vervolgens wordt er afgesloten met een toets, waarin ook een casus centraal staat.

26-06-2019 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

ECG's interpreteren - Acute situaties

Wanneer patiënten in nood zijn, bijvoorbeeld omdat ze hemodynamisch instabiel zijn, is de huisartsenpraktijk meestal geen plaats om een ECG te maken. De huisarts probeert de patiënt te stabiliseren en zo spoedig mogelijk ambulancetransport te realiseren. Toch is er een aantal situaties waarin de huisarts aan de hand van een ECG een diagnose kan stellen. In deze e-learning ligt het accent op dergelijke acute situaties bij de huisarts.

12-03-2019 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

ECG's interpreteren – Cardiale symptomen

Er zijn diverse situaties waarin een patiënt klachten presenteert aan de huisarts en een ECG van meerwaarde is. Dit geldt vooral bij klachten van tachycardie, bradycardie en/of onregelmatige hartslag. In dergelijke situaties kan de huisarts regelmatig zelf een diagnose stellen en beleid maken. In deze e-learning ligt het accent op ‘cardiale symptomen’ bij de huisarts.

20-02-2019 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

ECG's beoordelen en begrijpen met ECG10+ Basismodule

In de huisartsenpraktijk worden regelmatig ECG’s gemaakt. Soms zijn deze lastig te interpreteren en te begrijpen. In deze e-learning nemen de auteurs u mee in de ECG10+-methode. Met deze methode zijn de onderdelen van een ECG systematisch te beoordelen in tien stappen. In het ‘+’-onderdeel van de ECG10+ komen de patiënt en het ECG-beeld vervolgens samen in een conclusie en beleid.

01-02-2019 | E-learning

Signaleren van beroepslongziekten

Het doel van deze gratis e-learning is beroepslongziekten vroegtijdig te signaleren, zodat tijdig maatregelen kunnen worden ingezet in samenwerking met andere (arbo)professionals.

17-07-2018 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Duizeligheid: van klacht tot therapie

In deze e-learning ligt de nadruk op de diagnostiek: wat voor soort duizeligheid is aanwezig en wat is daar mogelijk een oorzaak voor?

01-11-2018 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Deze e-learning  vergroot uw basiskennis over SOLK en leert u hoe u structuur en prioritering aan kunt brengen in het consult.

14-12-2017 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Erectiele disfunctie

Deze e-learning gaat over de diagnostiek en therapie van erectieproblemen of -stoornissen.

02-11-2017 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Knieklachten: van klacht tot therapie

Deze e learning gaat over de diagnostiek en therapie van knieklachten bij de oudere patiënt.

03-08-2017 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Bariatrische chirurgie voor de huisarts

In deze e-learning leert u wat de indicaties en de voor- en nadelen zijn van bariatrie.

12-12-2016 | E-learning

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

In deze e-learning wordt een allergie voor insectengif behandeld.
Wanneer is er sprake van insectengifallergie en wanneer spreken we
nog over een ‘normale reactie’ op een insectensteek?

ALK

12-12-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Urine-incontinentie in de huisartspraktijk

In deze e-learning leert de huisarts over etiologie en behandelingsmogelijkheden om de incontinentiezorg te verbeteren.

11-08-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Zorg rond het levenseinde: palliatieve sedatie

Waar moet de huisarts op letten bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van palliatieve sedatie? Wat zijn refractaire symptomen? 

19-10-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

ADHD bij kinderen

Deze e-learning zal aan de hand van de NHG-Standaard ADHD bij kinderen de diagnostiek en behandeling bespreken, zodat u als huisarts kunt bepalen wat u in uw praktijk aan deze kinderen kunt en wilt bieden.

28-07-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

In deze e-learning krijgt u handvatten aangereikt om PMR te herkennen, te diagnosticeren en te behandelen. Tevens worden valkuilen bij diagnostiek en therapie behandeld.

14-06-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Atriumfibrilleren

Tot voor kort waren de meeste patiënten met atriumfibrilleren onder controle bij de cardioloog. In het kader van substitutie worden patiënten met stabiel atriumfibrilleren steeds vaker terugverwezen naar de huisarts.

31-03-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2

In deze e-learning geven auteurs Hans van Wijland (kaderhuisarts diabetes) en Corien Maljaars (diëtist) informatie over voedingswetenschap, specifieke voedingsmiddelen en voedingspatronen die voor de diabetespatiënt geschikt zijn.

09-02-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Uw jaarrekening lezen

Samen met de VvAA is deze e-learning over het leren lezen van uw jaarrekening ontwikkeld.

10-01-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Vallen bij ouderen

In deze e-learning helpt kaderhuisarts ouderen Karen van Eijk de huisarts stap voor stap in de valanalyse. 

11-08-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Polyfarmacie bij ouderen

In deze e-learning wordt ingegaan op hoe u veilig medicatie voor oudere patiënten kunt combineren, welke controles er nodig zijn en hoe u samen met de apotheker de hele keten van voorschrijven tot slikken veiliger kunt maken.

Beeldrechten