Skip to main content
main-content

BSL Huisarts Totaal | Boeken

BSL Huisarts Totaal | Boeken

2013 | wo | Boek

Leerboek orthopedie

In deze nieuwe editie is de opbouw in vier delen gehandhaafd: Basiskennis, Traumatologie, Orthopedie bij kinderen en Orthopedie bij volwassenen.

Redacteuren:
J.A.N. Verhaar, J. B. A. Mourik

2010 | wo | Boek

Fysische diagnostiek

Lichamelijk onderzoek vormt samen met de anamnese de basis van de diagnostiek. Aan de diverse medische faculteiten bestaan echter grote verschillen in de onderwezen techniek van het lichamelijk onderzoek en het daarbij gebruikte leermateriaal. Fys

Redacteuren:
drs. T.O.H. de Jongh, dr. J. Buis, dr. H.E.M. Daelmans, drs. M.J. Dekker, dr. E. de Jong, dr. W.L.M. Kramer, prof. dr. R. Remmen, drs. Ch.P.M. Verhoeff, drs. G.M. Verwijnen, prof. dr. R. Zietse

2012 | wo | Boek

Leerboek chirurgie

De afgelopen jaren heeft Leerboek chirurgie bewezen dat een thematisch opgezet naslagwerk onmisbaar is voor het medisch onderwijs. 

Redacteuren:
Prof. dr. H.G. Gooszen, Prof. dr. J.D. Blankensteijn, Prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes, Prof. dr. C.H.C. Dejong, Prof. dr. D.J. Gouma, Prof. dr. E. Heineman, Prof. dr. J.F. Lange, Prof. dr. I.B. Schipper

1999 | wo | Boek

Klinische statistiek

Een praktische inleiding in methodologie en analyse

Dit boek bevat de meest relevante statistische methodologie en analysetechnieken voor wetenschappelijk onderzoek met patiënten en proefdieren. Het zal zijn waarde bewijzen bij de voorbereiding van onderzoek, bij de analyse van onderzoeksresultaten en

Auteur:
Dr. Hubert J. A. Schouten

2011 | Boek

Oncologie

Sinds 2009 is kanker doodsoorzaak nummer één in Nederland. Toch is de levensverwachting voor mensen met kanker toegenomen. 

Redacteuren:
Prof.dr. C. J. H. van de Velde, Prof.dr. W. T. A. van der Graaf, Prof.dr. J. H. J. M. van Krieken, Prof.dr. C. A. M. Marijnen, Prof.dr. J. B. Vermorken

2011 | wo | Boek

Diagnostiek van alledaagse klachten

Bouwstenen voor rationeel probleemoplossen

Diagnostiek is een van de lastigste aspecten van de medische praktijk. Veelal worden klachten en symptomen beoordeeld op basis van de ervaringen die behandelende artsen in hun eigen praktijk hebben opgedaan zonder dat hieraan een wetenschappelijke

Redacteuren:
drs. T.O.H. de Jongh, dr. H. de Vries, dr. H.G.L.M. Grundmeijer

2004 | wo | Boek

Neurologie

Structuur, functie en dysfunctie van het zenuwstelsel

Het doel van dit studieboek is om kennis en inzicht te verschaffen in de structuur, functies en dysfuncties van het zenuwstelsel. Er is gekozen voor een integratie van de neuroanatomische en neurofysiologische basiskennis met de klinisch neurologisch

Auteurs:
E. Ch. Wolters, H. J. Groenewegen

2007 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Klinische zorg rondom de vaatpatiënt

De zorg voor vaatpatiënten is in twintig jaar aanzienlijk veranderd. Fascinerende technische ontwikkelingen hebben grote invloed gehad op zowel de diagnostiek als de behandeling van patiënten met vaatziekten. Daarnaast worden vaatpatiënten meer en me

Redacteuren:
P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs

2015 | wo | Boek

Leerboek metabolisme

Metabolisme of stofwisseling gaat over chemische reacties die brandstoffen omzetten in nuttige energie en bouwstenen vanuit de voeding opbouwen tot bestanddelen van het lichaam. Dit complexe gebeuren heeft grote invloed op gezondheid en ziekte en

Auteur:
Frans C. Schuit

2012 | wo | Boek

De patiënt als partner

De zoektocht van het UMC St Radboud

Treffender kon het niet verwoord worden en ook nog eens door een patiënt: ''Kijk niet alleen naar mij, maar ZIE mij; luister niet alleen, maar HOOR mij.'' met die woorden sloot Rene Tabak zijn TEDxRadboudUtalk in een muisstil en tot de nok toe gevuld

Redacteur:
Lucien Engelen

2005 | wo | Boek

Werken aan kwaliteit in de huisartsenpraktijk

Indicatoren Gebaseerd op de NHG-Standaarden

Werken aan kwaliteit van zorg is in de huisartsenpraktijk vanzelfsprekend. Maar de kwaliteit van zorg is niet overal even hoog, of is maar beperkt bekend. Daarom is er een toenemende vraag naar het meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Kwali

Redacteuren:
Dr. J. C. C. Braspenning, Dr. L. Pijnenborg, Drs. C. J. in ’t Veld, Prof. dr. R. P. T. M. Grol

2014 | wo | Boek

Diagnose en therapie 2015–2016

Diagnose en therapie is hét standaardnaslagwerk voor diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende ziektebeelden in de huisartsenpraktijk. Met als uitgangspunt de organen en de orgaansystemen worden bijna 1.000 klinische beelden besch

Redacteuren:
Dr. J.J.E. van Everdingen, Prof. dr. A.F.A.M. Schobben, Dr. Tj. Wiersma

2015 | wo | Boek

Cardiovasculaire ziektebeelden

De introductie

Cardiovasculaire ziektebeelden biedt de basiskennis die nodig is voor verdieping van het vakgebied hart- en vaatziekten. De aandacht ligt in dit boek vooral op de klinische aspecten van cardiovasculaire ziekten.

Redacteuren:
C. Klöpping, R. Jansen

2016 | wo | Boek

Maag-, darm- en leverziekten

Als zelfstandige discipline is het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten een betrekkelijk jong vak. In korte tijd is veel kennis over de (patho)fysiologie, de diagnostiek en therapie verworven. Vertaling hiervan naar de huisartsenpraktijk is een grote wens.

Redacteuren:
J.W.M. Muris, E.M.H. Mathus-Vliegen

2015 | hbo | Boek

Fysische diagnostiek

Uitvoering en betekenis van het lichamelijk onderzoek
Redacteuren:
drs. T. O. H. Jongh, dr. H. E. M. Daelmans, drs. M. J. Dekker, dr. W. L. M. Kramer, prof. dr. R. Remmen, drs. Ch. P. M. Verhoeff, drs. G. M. Verwijnen

2015 | Boek

Het urologie formularium

Een praktische leidraad

Deze nieuwe editie is volledig geactualiseerd voor de huisarts en uroloog in opleiding. In handig zakformaat.

Redacteuren:
Mw. Dr. A.S. Glas, Dr. J.P.M. Sedelaar, P. van de Woestijne

2015 | wo | Boek

Het kinderallergie formularium

Een praktische leidraad

Deze nieuwe editie van het kinderallergie formularium is geheel geactualiseerd volgens de nieuwste richtilijnen. Het is geschreven voor de huisarts.

Redacteuren:
Dr. H. de Groot, Dr. A.P.E. Sachs

2015 | wo | Boek

Het oncologie formularium

Een praktische leidraad

Deze nieuwe editie is volledig geactualiseerd. Geschreven voor huisartsen. Een praktische leidraad in zakformaat waarin naast een aantal inleidende hoofdstukken betreffende de incidentie van de verschillende kankersoorten, oorzaken en diagnostiek en

Redacteuren:
Dr. ir. J. van der Hoeven, Dr. E. Lubbers

2015 | Boek

Compendium dieetproducten en voedingssupplementen

Overzicht voor artsen, apothekers en diëtisten
Redacteur:
Pauline Vermeer-Bruist

2015 | Boek

De oudere patiënt met diabetes mellitus type 2

Dit boek is bedoeld voor de huisarts en diabetesverpleegkundige en behandelt de epidemiologie van DM2 bij oudere patiënten, de diagnose, behandeling bij de groep oudere diabetespatiënten.

Auteur:
R. Holtrop