Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2003

01-12-2003 | Boeken

Boeken

Auteur:    

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2003

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De cultuur en samenleving van hun land van herkomst blijven nog verschillende generaties het dagelijks leven en de opvoeding van immigrantenouders beïnvloeden. Het ecologisch perspectief biedt de auteur de ruimte om over het proces van acculturatie te schrijven met grote aandacht voor de opvoedingservaring en denkbeelden die de ouders in hun bagage hebben meegebracht. Een belangrijke rol bij het continueren van deze factoren spelen de religie en de sociale controle binnen familie en allochtone groepen.
Literatuur
go back to reference Bosch, I. (2003). De herontdekking van het ware zelf. Een zoektocht naar emotionele harmonie. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen, isbn 90-204-0005-3, 280 p., € 17,50. Bosch, I. (2003). De herontdekking van het ware zelf. Een zoektocht naar emotionele harmonie. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen, isbn 90-204-0005-3, 280 p., € 17,50.
go back to reference Bosch, I. (2003). Ilusies. Over bevrijding uit de doolhof van onze emoties. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen, isbn 90-204-0542-X, 335 p., € 17,50.Zelfhulpboeken gebaseerd op de door de auteur in samenwerking met Jean Jenson ontwikkelde Past Reality Integration, een therapievorm die focust op illusies als onbewuste, voor volwassenen destructieve overlevingsstrategieen. De delen kunnen onafhankelijk van elkaar gelezen worden. Bosch, I. (2003). Ilusies. Over bevrijding uit de doolhof van onze emoties. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen, isbn 90-204-0542-X, 335 p., € 17,50.Zelfhulpboeken gebaseerd op de door de auteur in samenwerking met Jean Jenson ontwikkelde Past Reality Integration, een therapievorm die focust op illusies als onbewuste, voor volwassenen destructieve overlevingsstrategieen. De delen kunnen onafhankelijk van elkaar gelezen worden.
go back to reference Durinck, K., & Racquet, L. (2003). Opvoedingsondersteuning. Een leidraad voor ouderbegeleiders. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, isbn 90-441-1398-4, 478 p., € 39,90.Praktisch opgezet boek voor ambulante hulpverleners die opvoedingsondersteuning geven aan ouders met een verstandelijke handicap. Achtergronden, werkvormen en kwaliteitsbewaking komen aan bod. Het boek geeft veel voorbeelden, oefeningen, en tot slot een materialen- en adreslijst. Durinck, K., & Racquet, L. (2003). Opvoedingsondersteuning. Een leidraad voor ouderbegeleiders. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, isbn 90-441-1398-4, 478 p., € 39,90.Praktisch opgezet boek voor ambulante hulpverleners die opvoedingsondersteuning geven aan ouders met een verstandelijke handicap. Achtergronden, werkvormen en kwaliteitsbewaking komen aan bod. Het boek geeft veel voorbeelden, oefeningen, en tot slot een materialen- en adreslijst.
go back to reference Festen, T., & Verburg, H. (2003). Passende hulp bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. Handleiding programma's in de jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen en hun ouders. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-523-2, 142 p., € 18,00.Een boekje dat ouders en kinderen moet helpen als ze hulp zoeken bij opvoedings- of ontwikkeligsproblemen en dat verwijzers materiaal in handen geeft om cliënten over mogelijke hulp te informeren. Zo'n twintig categorieen passeren de revue: van het programma ‘Is er wat aan de hand (Vroegtijdige onderkenning)’ via het programma ‘Psychotische jongeren’ tot aan het programma ‘Allochtone jongeren’. Festen, T., & Verburg, H. (2003). Passende hulp bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. Handleiding programma's in de jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen en hun ouders. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-523-2, 142 p., € 18,00.Een boekje dat ouders en kinderen moet helpen als ze hulp zoeken bij opvoedings- of ontwikkeligsproblemen en dat verwijzers materiaal in handen geeft om cliënten over mogelijke hulp te informeren. Zo'n twintig categorieen passeren de revue: van het programma ‘Is er wat aan de hand (Vroegtijdige onderkenning)’ via het programma ‘Psychotische jongeren’ tot aan het programma ‘Allochtone jongeren’.
go back to reference Kehily, M. J., & Swann, J. (2003). Children's Cultural Worlds. Milton Keynes/Chichester: The Open University/John Wiley & Sons Ltd, isbn 0-470-84694-1, 330 p., £ 24,95.Deel 3 van een vierdelige serie van de Engelse open universiteit, gepubliceerd als handboeken bij de cursus ‘Childhood’. Het boek gaat in op de verschillende culturele werelden waarin kinderen en adolescenten zich dagelijks bewegen. Aan bod komen thema's als vriendschap, spel, taal, diverse media en de groeiende macht van jongeren als consument. Kehily, M. J., & Swann, J. (2003). Children's Cultural Worlds. Milton Keynes/Chichester: The Open University/John Wiley & Sons Ltd, isbn 0-470-84694-1, 330 p., £ 24,95.Deel 3 van een vierdelige serie van de Engelse open universiteit, gepubliceerd als handboeken bij de cursus ‘Childhood’. Het boek gaat in op de verschillende culturele werelden waarin kinderen en adolescenten zich dagelijks bewegen. Aan bod komen thema's als vriendschap, spel, taal, diverse media en de groeiende macht van jongeren als consument.
go back to reference Ruitenberg, G. C. A. M. (2003). Het internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-518-4, 310 p., € 34,00.Heeft het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind gevolgen voor onze rechtspraak? Als het goed is wel, zou je zeggen. De auteurs in dit boek werpen een gedetailleerd licht op deze zaak. Ze hopen daarmee bij te dragen tot een effectief gebruik van het verdrag in de Nederlandse rechtszaal. Ruitenberg, G. C. A. M. (2003). Het internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-518-4, 310 p., € 34,00.Heeft het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind gevolgen voor onze rechtspraak? Als het goed is wel, zou je zeggen. De auteurs in dit boek werpen een gedetailleerd licht op deze zaak. Ze hopen daarmee bij te dragen tot een effectief gebruik van het verdrag in de Nederlandse rechtszaal.
go back to reference Schuengel, C., Slot, W., & Bullens, R. (Red.) (2003). Gehechtheid en kinderbescherming. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-486-4, 94 p., € 13,00.Welke gevolgen hebben het (tijdelijk) verbreken van gezinsrelaties op de gehechtheid van kinderen? In deze bundel presenteren uiteenlopende auteurs kritische vragen en kanttekeningen bij de relatie tussen onze kennis over de betekenis van gehechtheidsrelaties en de kinderbeschermingsmaatregelen. De bundel wil bijdragen aan een eenduidig en actueel begrippenkader op dit gebied. Schuengel, C., Slot, W., & Bullens, R. (Red.) (2003). Gehechtheid en kinderbescherming. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-486-4, 94 p., € 13,00.Welke gevolgen hebben het (tijdelijk) verbreken van gezinsrelaties op de gehechtheid van kinderen? In deze bundel presenteren uiteenlopende auteurs kritische vragen en kanttekeningen bij de relatie tussen onze kennis over de betekenis van gehechtheidsrelaties en de kinderbeschermingsmaatregelen. De bundel wil bijdragen aan een eenduidig en actueel begrippenkader op dit gebied.
go back to reference Ter Laak, J. J. F., & De Goede, M. P. M. (2003). Psychologische diagnostiek. Inhoudelijke en methodologische grondslagen. Lisse: Swets & Zeitlinger, isbn 90-265-1733-5, 466 p., € 45,00.Dit boek biedt een historisch, theoretisch en methodologisch kader voor de verschillende onderdelen van psychodiagnostiek en beoogt voor die, specialistische, onderdelen een integretatieve functie te vervullen. De vraag die daarbij centraal staat: wat is de geldigheid van een uitspraak over gedragingen? Het is een grondige herziene uitgave van het boek met dezelfde titel uit 1995. Vooral bestemd voor studenten psychologie en pedagogiek in het wo en hbo. Ter Laak, J. J. F., & De Goede, M. P. M. (2003). Psychologische diagnostiek. Inhoudelijke en methodologische grondslagen. Lisse: Swets & Zeitlinger, isbn 90-265-1733-5, 466 p., € 45,00.Dit boek biedt een historisch, theoretisch en methodologisch kader voor de verschillende onderdelen van psychodiagnostiek en beoogt voor die, specialistische, onderdelen een integretatieve functie te vervullen. De vraag die daarbij centraal staat: wat is de geldigheid van een uitspraak over gedragingen? Het is een grondige herziene uitgave van het boek met dezelfde titel uit 1995. Vooral bestemd voor studenten psychologie en pedagogiek in het wo en hbo.
go back to reference Van der Harten, M., & Van Rijn, E. (Red.) (2003). Behandelend opvoeden. Groepswerk in de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-3853-2, 283 p., € 34,50.Door meerdere auteurs wordt in dit boek beschreven hoe groepsleiders in de kinder- en jeugdpsychiatrie de behandeling van een kind in de leefgroep vorm (kunnen) geven. In deze herziene derde druk is een aantal hoofdstukken geactualiseerd en is er een extra deel toegevoegd dat aandacht besteedt aan de samenwerking met ouders. Bestemd voor studenten sph, maar ook voor groepsleiders en leerkrachten die binnen deze sector werken. Van der Harten, M., & Van Rijn, E. (Red.) (2003). Behandelend opvoeden. Groepswerk in de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-3853-2, 283 p., € 34,50.Door meerdere auteurs wordt in dit boek beschreven hoe groepsleiders in de kinder- en jeugdpsychiatrie de behandeling van een kind in de leefgroep vorm (kunnen) geven. In deze herziene derde druk is een aantal hoofdstukken geactualiseerd en is er een extra deel toegevoegd dat aandacht besteedt aan de samenwerking met ouders. Bestemd voor studenten sph, maar ook voor groepsleiders en leerkrachten die binnen deze sector werken.
go back to reference Van Grimhuijzen, T. (2003). Van last tot lust. het opvoeden van pubers. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-511-9, 95 p., € 9,90.Praktisch boekje voor ouders over struikelblokken en aandachtspunten bij het opvoeden van pubers. De hoofdstukken zijn ingedeeld naar thema's als: de leefwereld van de puber, vrienden en vriendinnen, consequent zijn, straffen, positieve benadering. Geheel herziene versie van Omgaan met pubers uit 1994. Van Grimhuijzen, T. (2003). Van last tot lust. het opvoeden van pubers. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-511-9, 95 p., € 9,90.Praktisch boekje voor ouders over struikelblokken en aandachtspunten bij het opvoeden van pubers. De hoofdstukken zijn ingedeeld naar thema's als: de leefwereld van de puber, vrienden en vriendinnen, consequent zijn, straffen, positieve benadering. Geheel herziene versie van Omgaan met pubers uit 1994.
Metagegevens
Titel
Boeken
Auteur
   
Publicatiedatum
01-12-2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2003
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060897

Andere artikelen Uitgave 4/2003

Kind en adolescent 4/2003 Naar de uitgave

Opmerkelijk

Opmerkelijk