Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het succesvolle Amerikaanse boek Basic biomechanics of the skeletal system is inmiddels verschenen in onder andere de Zweedse, Chinese en Japanse vertaling. Ook de Nederlandse vertaling en bewerkingwerd enthousiast ontvangen.
Deze vierde, licht gewijzigde druk van Biomechanica van het spier-skeletstelsel geeft opnieuw op heldere wijze en met vele illustraties inzicht in de belangrijkste biomechanische begrippen die men tegenkomt in de diagnostiek, de behandeling, de revalidatie en de preventie van letsel van het bewegingsapparaat.Het boek bevat hoofdstukken over heup, knie, enkel, voet, schouder, elleboog, pols,hand, halswervelkolom, lendewervelkolom en bekken. Hierin worden de mechanische eigenschappen besproken van bot, kraakbeen, pezen en ligamenten. Bovendien worden er relaties gelegd tussen een ongunstige belasting en het ontstaan van klachten, zoals lage rugpijn en een tenniselleboog.
Biomechanica van het spier-skeletstelsel bevat veel voorbeelden uit de praktijk, die bijeen zijn gebracht door een orthopedisch chirurg, een fysiotherapeut en een ingenieur. Lichaamshouding staat centraal bij de onderwerpen bukken en tillen, staan, zitten en liggen. De houding van het lichaam houdt immers ten nauwste verband met de eisen die men moet stellen aan schoenen, stoelen, bedden en werkplekken.De veelheid aan informatie maakt het boek geschikt als leerboek voor verscheidene studierichtingen (medici en paramedici). Zelfstudie wordt vergemakkelijkt door middel van oefenopgaven met essay- en multiple-choicevragen.
Prof.dr.ir. C.J. Snijders, de Nederlandse vertaler en bewerker van deze publikatie, is als hoogleraar verbonden aan het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam en aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft. Hij publiceerde talrijke wetenschappelijke artikelen in nationale en internationale tijdschriften.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Mechanicabeginselen

Voorwerk

1. 1 Kinematica

Samenvatting
Kinematica betreft de studie van bewegingen zonder te letten op de oorzaak.
Chris J. Snijders

2. 2 Statica

Samenvatting
Statica betreft de studie van systemen in rust, waarbij de voorwaarden van evenwicht in de krachtverschijnselen doorgaans centraal staan
Chris J. Snijders

3. 3 Dynamica

Samenvatting
Dynamica betreft de studie van het verband tussen beweging en de oorzaak daarvan. Dit verband wordt omschreven in de tweede wet van Newton ‘de versnelling van een lichaam is evenredig met de erop uitgeoefende kracht en vindt plaats in de richting van de kracht’.
Chris J. Snijders

Biomechanica van weefsels en structuren van het spier-skeletstelsel

Voorwerk

4. 4 Biomechanica van botten en botweefsel

Samenvatting
Het doel van het skelet is het beschermen van de inwendige organen, het verschaffen van starre kinematische schakels, het voorzien in aanhechtingsplaatsen voor spieren en het vergemakkelijken van de spierwerking en de lichaamsbeweging.
Margareta Nordin, Victor H. Frankel

5. 5 Biomechanica van gewrichtskraakbeen

Samenvatting
Articulerende gewrichten zijn de functionele verbindingen tussen verschillende botten in het skelet. In synoviale of vrij bewegende gewrichten zijn de articulerende botuiteinden bedekt met een 1-5 mm dikke, dichte witte laag van bindweefsel – het gewrichtskraakbeen.
Van C. Mow, Christopher S. Proctor, Michael A. Kelly

6. 6 Biomechanica van ligamenten en pezen

Samenvatting
Tot het collagene bindweefsel dat om het skeletstelsel heen ligt, behoren de ligamenten (waaronder de gewrichtskapsels), de pezen en de huid. Deze structuren zijn passief, dat wil zeggen dat zij niet uit zichzelf een actieve beweging kunnen voortbrengen.
Carl A. Carlstedt, Margareta Nordin

Biomechanica van gewrichten

Voorwerk

7. 7 Biomechanica van de knie

Samenvatting
De knie geeft belastingen door, is betrokken bij beweging, helpt bij het behoud van impuls en voorziet in koppels voor activiteiten waarbij het been betrokken is.
Margareta Nordin, Victor H. Frankel

8. 8 Biomechanica van de heup

Samenvatting
Het heupgewricht is een van de grootste en meest stabiele gewrichten in het lichaam. In tegenstelling tot het kniegewricht heeft het heupgewricht intrinsieke stabiliteit door de kop-en-komconfiguratie.
Margareta Nordin, Victor H. Frankel

9. 9 Biomechanica van de enkel

Samenvatting
Evenals de andere grote gewrichten in de onderste extremiteit, neemt het enkelgewricht deel aan kinematische functies en het dragen van belasting. Dit gewricht bestaat uit het tibiotalaire, fibulotalaire en distale tibiofibulaire gewricht (figuur 9.1).
Margareta Nordin, Victor H. Frankel

10. 10 Biomechanica van de voet

Samenvatting
De biomechanica van de voet is een zeer complex onderwerp. Daarbij kan duidelijk verschil worden gezien met de enkel. Alhoewel verschillende auteurs in het verleden delen van de voet en enkel hebben opgevat als afzonderlijke eenheden, in het bijzonder Isman en Inman,122 moet in biomechanisch opzicht de voet ook beschouwd worden als een integraal deel van de gehele onderste extremiteit.
G. James Sammarco

11. 11 Biomechanica van de cervicale wervelkolom

Samenvatting
Vanwege de ingewikkelde architectuur is het lang niet mogelijk geweest de precieze functie van iedere component van de cervicale wervelkolom vast te stellen. Wel zijn diverse functies beschreven voor de structuur als geheel. Er moet stevige ondersteuning worden gegeven aan de schedel, zenuwen en vaten moeten worden beschermd en plaatsen voor aanhechting van spieren moeten worden geboden, terwijl tegelijkertijd de flexibiliteit van de hals een uitgebreide bewegingsuitslag moet toelaten om het hoofd te integreren met het lichaam en de omgeving.
Ilan Shapiro, Victor H. Frankel

12. 12 Biomechanica van de lumbale wervelkolom

Samenvatting
De menselijke wervelkolom is een complexe structuur, waarvan de voornaamste functies zijn het beschermen van het ruggemerg en het overbrengen van belastingen van hoofd en romp naar het bekken. De 24 wervels die met elkaar articuleren, staan beweging in drie vlakken toe.
Margareta Lindh

13. 13 Biomechanica van het bekken

Samenvatting
Het bekken bestaat uit grote botten waaraan veel spieren hechten. Door het bekken worden grote krachten in de rug overgedragen naar de benen. De biomechanica van het bekken werd tot voor kort als weinig interessant beschouwd.
Chris J. Snijders, Rob Stoeckart

14. 14 Biomechanica van de schouder

Samenvatting
De schouder wordt globaal gedefinieerd als het geheel van structuren die de arm met de thorax verbindt. De schouder omvat de schoudergordel (cingulum membri superioris) en het schoudergewricht (articulatio humeri) in engere zin. De functie van de schouder is het ruimtelijk positioneren van de arm door bewegingen van de bovenarm (humerus).
Joseph D. Zuckerman, Frederick A. Matsen III, Arthur de Gast

15. 15 Biomechanica van de elleboog

Samenvatting
De elleboog is de verbinding tussen onder- en bovenarm (figuur 15.1). De functie ervan is het positioneren van de pols in de ruimte.
Joseph D. Zuckerman, Frederick A. Matsen III

16. 16 Biomechanica van de pols

Samenvatting
De pols, of carpus, is het geheel van beenderen en weke delen die de hand met de onderarm verbindt. Dit gewrichtscomplex heeft een aanzienlijke bewegingsuitslag waarmee de functie van hand en vingers wordt versterkt, terwijl het tegelijkertijd een grote mate van stabiliteit bezit.
Steven Stuchin

17. 17 Biomechanica van de hand

Samenvatting
De hand is de laatste schakel in de mechanische keten, die begint bij de schouder. De beweeglijkheid van schouder, elleboog en pols maken het mogelijk dat de hand beweegt binnen een grote ruimte en alle delen van het lichaam gemakkelijk kan bereiken.
Fadi J. Bejjani, Johan M.F. Landsmeer

Biomechanica van lichaamsondersteuning

Voorwerk

18. 18 Gaan en staan; schoenen

Samenvatting
In hoofdstuk 10 over de biomechanica van de voet stonden krachtsverschijnselen in de voet en de daarvoor verantwoordelijke structuren centraal en werden voet-grondbelastingen in het kort vermeld.
Chris J. Snijders

19. 19 Zitten op stoelen; werkvlakken en houdingsverval

Samenvatting
‘Ieder mens zit op zijn eigen manier lekker’ is een veelgehoorde uitspraak, die maar ten dele waar is. Men kan dit wel zeggen wanneer het gaat om noodzakelijke verschillen in de afmetingen van stoelen in relatie tot de lichaamsafmetingen en indien de levenswijze en lichamelijke bijzonderheden een rol spelen.
Chris J. Snijders

20. 20 Liggen

Samenvatting
Het bed, gezien als lichaamsondersteuningsvlak waarop men langdurig volledige rust moet kunnen vinden, is een combinatie van een matras, een matrasdrager en een ledikant. Dat is althans de vorm zoals wij die wensen, maar dat is evenals bij de stoelen mondiaal gezien geen vanzelfsprekendheid, omdat velen op een uitgerold matje slapen.
Chris J. Snijders

21. 21 Grip van de handen

Samenvatting
Kenmerkend voor het contact tussen de hand en de omgeving is dat in het dagelijkse levenspatroon niet de steunfunctie centraal staat. Daarmee hangt samen dat vooral ook precieze minimale krachten hier van belang zijn,53 en dat er sprake is van een grote variëteit in contactvlakken.
Chris J. Snijders

Nawerk

Meer informatie