Skip to main content
main-content

Bijwerkingen medicamenten in de mondzorgpraktijk

Werking en bijwerking van geneesmiddelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tandartsen zien orale bijwerkingen van geneesmiddelen die door andere zorgverleners voorgeschreven zijn. Maar ook is het belangrijk dat tandartsen een goede afweging kunnen maken ten aanzien van de balans werkzaamheid/schadelijkheid wanneer zij zelf een geneesmiddel voor een patiënt voorschrijven. Hiervoor is kennis over bijwerkingen, risicofactoren, risicogroepen en interacties onontbeerlijk. In deze web-tv uitzending wordt op deze vraagstukken ingegaan.

Aan de hand van diverse casus behandelen de sprekers een associatie van een bijwerking in samenhang met een aantal geneesmiddelen waar de tandarts vaak mee te maken krijgt in zijn praktijk. Daarbij komen de diverse pijlers van een gestructureerde manier (causaliteitsmethode) aan bod, waarbij het inzichtelijker wordt voor de tandarts of er werkelijk sprake is van een bijwerking.

Voor wie?
Tandarts algemeen practicus.

Nascholingspunten
Accreditatie is voor 2 punten in aanvraag bij KRT.

Spreker(s)
Drs. Petra Zweers, arts, is wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.
Prof. dr. Cees de Baat, em. hoogleraar geriatrische tandheelkunde. 

Kosten
Gratis te bekijken met een abonnement op BSL Tandarts Totaal.

Neem een abonnement op BSL Tandarts Totaal en krijg toegang tot deze en andere online nascholingsmodules. 

Of koop hier los de module