Skip to main content
main-content
Top

18-06-2015 | Nieuws

Bijna vier miljoen euro voor onderzoek ADHD en autisme

Het nieuwe onderzoeksproject MiND dat de de biologische basis van ADHD en autisme wil ophelderen ontvangt bijna 4 miljoen euro van de Europese Unie. Het project, dat deze maand van start gaat en wordt gecoördineerd door het Radboudumc, brengt de risicofactoren voor beide aandoeningen in kaart en probeert die kennis om te zetten in betere individuele diagnoses en behandelingen. Bij het onderzoek zijn veel verschillende disciplines betrokken, er wordt nauw samengewerkt met de industrie en tegelijkertijd worden vijftien internationale PhD studenten opgeleid.

We weten nog maar weinig van de biologische oorzaken van ADHD en ASS en er zijn er evenmin goede behandelingen beschikbaar. Opvallend is de overlap van beide ziekten. Twintig tot vijftig procent van de mensen met ADHD voldoet ook aan de criteria voor ASS .En dertig tot tachtig procent van de mensen met ASS heeft symptomen van ADHD.

Kennis combineren

Bij ADHD en ASS spelen veel genetische factoren een rol. In combinatie met bepaalde levensomstandigheden maken die factoren mensen kwetsbaarder voor (een van) beide aandoeningen. Helaas zijn de meeste genetische en omgevingsfactoren nog onbekend. Om meer te weten te komen over het ontstaan van beide aandoeningen, is het noodzakelijk dat kennis op alle niveaus wordt gecombineerd en geïntegreerd.

 

In het door de Europese Unie gesubsidieerde project MiND werken (neuro)biologen, genetici, artsen en psychologen daarom met elkaar samen om de ziekten niet alleen op moleculair, neurobiologisch en neurologisch vlak te onderzoeken, maar ook op het niveau van cognitie en gedrag. Deze aanpak vraagt om een nieuwe generatie jonge wetenschappers die interdisciplinair zijn opgeleid. Ze moeten zich even gemakkelijk kunnen bewegen in de psychologie als in de bioinformatica, en ze begrijpen zowel het moleculaire als het gedragswetenschappelijke onderzoek. De onderzoekers worden niet alleen getraind in internationale onderzoeksteams, maar participeren ook in samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Daardoor neemt ook de kans toe dat de wetenschappelijke kennis sneller vertaald wordt in concrete toepassingen voor de patiënt.

Onderzoekers Radboudumc en Karakter

Nijmeegse wetenschappers spelen een belangrijke rol in het onderoek. Prof. dr. Barbara Franke, prof. dr. Jan Buitelaar en dr. Nanda Lambregts-Rommelse richten zich op de rol van genen, omgevingsfactoren en hersenverbindingen. Dr. Alejandro Arias-Vasquez analyseert of micro-organismen in de darmen invloed hebben op (het ontstaan van) de aandoeningen. Dr. Annette Schenck test genen die mogelijk met de aandoeningen te maken hebben in fruitvliegen en dr. Corina Greven kijkt of mindfulness als behandeling effect heeft.

 

Bron: Radboudumc.nl 

 

 

Meer lezen in BSL Psychologie Totaal >>

 

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.