Skip to main content

Bijblijven

Bijblijven geeft inzicht in de huidige stand van zaken over onderwerpen die u als huisarts in uw dagelijkse praktijk tegenkomt. Bijblijven verschijnt 10 keer per jaar, waarbij in elk nummer een ander thema centraal staat. De thema's en de daarmee samenhangende leerdoelen worden vastgesteld door een deskundige redactie van huisartsen en specialisten. Gestreefd wordt (in cycli van vijf jaar) een zo goed mogelijk beeld te geven over het gehele veld van de huisartsgeneeskunde. 

De thema's die u in 2015 kunt verwachten zijn:

  • Mondzorg
  • Diabetes Mellitus en Comorbiditeit
  • Voortplanting
  • Bijzondere endocrinologie
  • Pijnlijke gewrichten
  • Slaapapneu
  • Tropengeneeskunde
  • Persoonsgerichte zorg
  • Bekkenbodem belicht

Voor wie
Bijblijven is een praktisch (nascholings)tijdschrift voor de huisarts en de huisarts in opleiding.

Dit abonnement bestaat uit een tijdschrift en online toegang.

Neem nu een abonnement