Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Bijblijven

Bijblijven 10/2014

Uitgave 10/2014

Inhoudsopgave ( 10 Artikelen )

01-10-2014 | Uitgave 10/2014

Redactioneel ten geleide

Kees in ‘t Veld

01-10-2014 | Artikelen | Uitgave 10/2014

Wel of niet reanimeren? Een verstrekkende beslissing

Kees in ‘t Veld

01-10-2014 | Artikelen | Uitgave 10/2014

Culturele aspecten van vragen rond het levenseinde

Dr. Fuusje de Graaff

01-10-2014 | Artikelen | Uitgave 10/2014

Levenseindevragen

Ontmoeting van patiënt en dokter
Alex van der Male

01-10-2014 | Artikelen | Uitgave 10/2014

Bewust stoppen met eten en drinken om het overlijden te bespoedigen (STED)

Aty van Aarnhem

01-10-2014 | Artikelen | Uitgave 10/2014

Dilemma’s bij palliatieve sedatie

Kees Goedhart

01-10-2014 | Artikelen | Uitgave 10/2014

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Het perspectief van patiënt en arts nader toegelicht
Dr. Marianne (K.) Dees

01-10-2014 | Artikelen | Uitgave 10/2014

Van verzoek tot uitvoering: euthanasie en de rol van de SCEN-arts

Sonja (A.) Hanedoes

01-10-2014 | Artikelen | Uitgave 10/2014

Euthanasie ‘voor elkaar’: het Hoogeveense model

Henk (T.) Kuiper

01-10-2014 | Artikelen | Uitgave 10/2014

Storm in euthanasieland

Boudewijn Chabot

Recente publicaties