Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2018 | Wetten en Regels | Uitgave 6/2018

Afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Vakblad Sociaal Werk 6/2018

Bij vermoedens van structurele of acute onveiligheid

Tijdschrift:
Vakblad Sociaal Werk > Uitgave 6/2018
Auteur:
Lennie Haarsma
Belangrijke opmerkingen
Lennie Haarsma is jurist en maatschappelijk werker, en werkt als trainer, coach en adviseur in de (jeugd)zorg, zie www.​haarvanhaarsma.​nl

Samenvatting

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 zijn alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen, verplicht over een afwegingskader te beschikken. In de verbeterde Meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader in stap 5 van de Meldcode. Wat verandert er daardoor per 2019?

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk)

Het vakblad behandelt alle facetten van het sociaal werk. Het signaleert, analyseert, rapporteert en informeert. En presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden.

BSL - Basisacademy Social Work

Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2018

Vakblad Sociaal Werk 6/2018 Naar de uitgave

Boeken

Boeken

Methodiek

In2YourPlace