Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Bewustzijn van emotionele, cognitieve en gedragsmatige coping

Auteurs : Drs. P. J. Daansen, MBA, Drs. B. Butz

Gepubliceerd in: Supervisie als proces

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In veel therapeutische stromingen wordt aan de therapeutische relatie veel waarde toegekend. De kwaliteit van de therapeutische relatie bepaalt mede het uiteindelijke therapieresultaat. Tegenoverdrachtsgevoelens van de therapeut kunnen helpen om een goede therapeutische relatie tot stand te brengen en de copingstijl van de patiënt te herkennen, maar kunnen deze in de vorm van negatieve tegenoverdracht ook beschadigen. Negatieve tegenoverdracht komt tot uiting in een inadequate copingstijl van de therapeut ten opzichte van haar patiënt in de vorm van emotionele coping, cognitieve coping of gedragsmatige coping. In dit hoofdstuk wordt daar nader op ingegaan. Aan de hand van voorbeelden laten we zien hoe de supervisant zich van zijn coping en tegenoverdracht bewust kan worden en kan leren daarmee om te gaan. Er wordt benadrukt dat soortgelijke fenomenen zich ook in de supervisierelatie kunnen voordoen. Ze kunnen op identieke wijze worden geïdentificeerd.
Voetnoten
1
In Nederland moet in de specialistische ggz elke patiënt in een multidisciplinair overleg worden besproken waarbij op zijn minst een psychiater of klinisch psycholoog aanwezig is.
 
2
In Nederland wordt er een onderscheid gemaakt tussen de basis-ggz (BGGZ) voor enkelvoudige problematiek en de specialistische ggz (SGGZ) voor de complexere psychiatrische problematiek.
 
Literatuur
go back to reference Beitman, B. (2005). Defining the core processes of psychotherapy. American Journal of Psychiatry, 162(8), 1549. CrossRef Beitman, B. (2005). Defining the core processes of psychotherapy. American Journal of Psychiatry, 162(8), 1549. CrossRef
go back to reference Flückiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B. E., & Horvath, A. O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. Psychotherapy (Chic), 55(4), 316–340. Flückiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B. E., & Horvath, A. O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. Psychotherapy (Chic), 55(4), 316–340.
go back to reference Giernalczyk, T. (2017). Selbstreflexion in der Supervision – sehnsüchtig, gewünscht und ängstlich vermieden. In H. Möller & M. Lohmer (Red.), Supervision in der Psychotherapie: Grundlagen – Forschung – Praxis (pag. 34–50). Stuttgart: Kohlhammer. Giernalczyk, T. (2017). Selbstreflexion in der Supervision – sehnsüchtig, gewünscht und ängstlich vermieden. In H. Möller & M. Lohmer (Red.), Supervision in der Psychotherapie: Grundlagen – Forschung – Praxis (pag. 34–50). Stuttgart: Kohlhammer.
go back to reference Hafkenscheid, A. (2015). De therapeutische relatie. Utrecht: de Tijdstroom. Hafkenscheid, A. (2015). De therapeutische relatie. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Igra, L., Lavidor, M., Atzil-Slonim, D., Arnon-Ribenfeld, N., De Jong, S., & Hasson-Ohayon, I. (2020). A meta-analysis of client-therapist perspectives on the therapeutic alliance: Examining the moderating role of type of measurement and diagnosis. European Psychiatry, 63, 1–18. Igra, L., Lavidor, M., Atzil-Slonim, D., Arnon-Ribenfeld, N., De Jong, S., & Hasson-Ohayon, I. (2020). A meta-analysis of client-therapist perspectives on the therapeutic alliance: Examining the moderating role of type of measurement and diagnosis. European Psychiatry, 63, 1–18.
go back to reference Kanzantsis, N., Datillio, F. M., & Dobson, K. S. (2017). The therapeutic relationship in cognitive-behavioral therapy: A clinician guide. New York: Guilford. Kanzantsis, N., Datillio, F. M., & Dobson, K. S. (2017). The therapeutic relationship in cognitive-behavioral therapy: A clinician guide. New York: Guilford.
go back to reference Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.
go back to reference Leahy, R. L. (2001). Overcoming resistance in cognitive therapy. New York: Guilford. Leahy, R. L. (2001). Overcoming resistance in cognitive therapy. New York: Guilford.
go back to reference Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford. Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford.
go back to reference Lohmer, M. (2017). Ein Wirkmodell der Supervison. In H. Möller & M. Lohmer (Red.), Supervision in der Psychotherapie: Grundlagen – Forschung – Praxis (pag. 21–33). Stuttgart: Kohlhammer. Lohmer, M. (2017). Ein Wirkmodell der Supervison. In H. Möller & M. Lohmer (Red.), Supervision in der Psychotherapie: Grundlagen – Forschung – Praxis (pag. 21–33). Stuttgart: Kohlhammer.
go back to reference Piedfort-Marin, O. (2018). Transference and countertransference in EMDR therapy. Journal of EMDR Practice and Research, 12(3), 158–172. Piedfort-Marin, O. (2018). Transference and countertransference in EMDR therapy. Journal of EMDR Practice and Research, 12(3), 158–172.
go back to reference Prasko, T., Diveky, A., Grambal, D., & Vyskocilova, J. (2010). Transference and countertransference in cognitive behavioral therapy. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palack, Olomouc, Czechoslovakia, 154(3), 189–198. Prasko, T., Diveky, A., Grambal, D., & Vyskocilova, J. (2010). Transference and countertransference in cognitive behavioral therapy. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palack, Olomouc, Czechoslovakia, 154(3), 189–198.
go back to reference Schmidbauer, W. (1977/1995). Die hilflosen Helfer: Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. Hamburg: Rowohlt. Schmidbauer, W. (1977/1995). Die hilflosen Helfer: Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. Hamburg: Rowohlt.
go back to reference Swildens, H. (1997). Procesgerichte gesprekstherapie (5 de druk). Utrecht: de Tijdstroom. Swildens, H. (1997). Procesgerichte gesprekstherapie (5 de druk). Utrecht: de Tijdstroom.
Metagegevens
Titel
Bewustzijn van emotionele, cognitieve en gedragsmatige coping
Auteurs
Drs. P. J. Daansen, MBA
Drs. B. Butz
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2526-9_10