Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-12-2013 | Wijk

Bewonersgestuurde wijkontwikkeling

Verantwoordelijkheid nemen voor je buurt is maatwerk

Auteurs: Kees Onderwater, Ben Venneman

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 6/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoe kunnen bewoners zelf aan de slag met initiatieven en bedrijven in hun eigen buurt? Kunnen ze kostendekkend gaan werken voor hun buurtgenoten met en zonder beperking? Het seriti instituut for community Development in zuid afrika ontwikkelde een succesvolle methode waarin bewoners centraal staan bij de sociale en economische verbetering van hun buurt. amsterdam is enthousiast.
Literatuur
go back to reference Boevink, W. (2009). Lijfsbehoud, levenskunst en lessen om van te leren. Utrecht: Trimbos-instituut. Boevink, W. (2009). Lijfsbehoud, levenskunst en lessen om van te leren. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Daman K., Steen, E. Van, Post, J., Wanders, F. (red.) (2012). Bewonersparticipatie in de wijkaanpak 2012. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Daman K., Steen, E. Van, Post, J., Wanders, F. (red.) (2012). Bewonersparticipatie in de wijkaanpak 2012. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.
go back to reference Deegan, P. (1996). Herstel als een reis van het hart. Lezing Rotterdam april 1996. Deegan, P. (1996). Herstel als een reis van het hart. Lezing Rotterdam april 1996.
go back to reference Gemeente Amsterdam (2012). Vertrouwen in de stad. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Gemeente Amsterdam (2012). Vertrouwen in de stad. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.
go back to reference Hilhorst, P., Lans, J. Van der (2013). Sociaal doe het zelven. De idealen en de politieke praktijk. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact. Hilhorst, P., Lans, J. Van der (2013). Sociaal doe het zelven. De idealen en de politieke praktijk. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.
go back to reference Kal, D. (2011). Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor anders zijn. Lectorale rede Utrecht: Hogeschool Utrecht. Kal, D. (2011). Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor anders zijn. Lectorale rede Utrecht: Hogeschool Utrecht.
go back to reference Kal, D. (2012/2013). Vijf kritisch dialogen. Utrecht: Hogeschool Utrecht. Kal, D. (2012/2013). Vijf kritisch dialogen. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
go back to reference Meijering W., Peper, B., Reckman, P., Smit, B., Speijer, L. & Vroemen, J. (1975). Nieuw Dennendal. Een goede buurt gesloopt. Baarn: In den toren. Meijering W., Peper, B., Reckman, P., Smit, B., Speijer, L. & Vroemen, J. (1975). Nieuw Dennendal. Een goede buurt gesloopt. Baarn: In den toren.
go back to reference Möte-buurtmodel (2010) http://werkenindewijk.nu/ site/2012/12/bewonergestuurde-wijkontwikkeling-en-het-motebuurtmodel/ Möte-buurtmodel (2010) http://​werkenindewijk.​nu/​ site/2012/12/bewonergestuurde-wijkontwikkeling-en-het-motebuurtmodel/
go back to reference Onderwater, K. & Venneman, B. (2013). Samen met bewoners met zorg aan de slag. Voorstel voor implementatie scenario twee. Amsterdam: Centram/Ijsterk. Onderwater, K. & Venneman, B. (2013). Samen met bewoners met zorg aan de slag. Voorstel voor implementatie scenario twee. Amsterdam: Centram/Ijsterk.
go back to reference Stam, M. (2013). Het belang van onzeker weten. Over de revisie van de verzorgingsstaat. Lectorale rede. Amsterdam: Hogeschool Amsterdam. Stam, M. (2013). Het belang van onzeker weten. Over de revisie van de verzorgingsstaat. Lectorale rede. Amsterdam: Hogeschool Amsterdam.
go back to reference Tonkens E. & Verhoeven, I. (2012). Bewoners initiatieven: proeftuin voor partnerschap tussen burgers en overheid. Amsterdam: AUP. Tonkens E. & Verhoeven, I. (2012). Bewoners initiatieven: proeftuin voor partnerschap tussen burgers en overheid. Amsterdam: AUP.
go back to reference Verdoolaege, S., Vliet, P. Van, Wildeboer, M. & Straathof, A. (2013). Onderzoek pilot bewoners gestuurde wijkontwikkeling. Tussenrapportage oktober 2013.Amsterdam: HvA. Verdoolaege, S., Vliet, P. Van, Wildeboer, M. & Straathof, A. (2013). Onderzoek pilot bewoners gestuurde wijkontwikkeling. Tussenrapportage oktober 2013.Amsterdam: HvA.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2006). Wet maatschappelijke ondersteuning. VWS, 29 juni 2006. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2006). Wet maatschappelijke ondersteuning. VWS, 29 juni 2006.
Metagegevens
Titel
Bewonersgestuurde wijkontwikkeling
Verantwoordelijkheid nemen voor je buurt is maatwerk
Auteurs
Kees Onderwater
Ben Venneman
Publicatiedatum
01-12-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 6/2013
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-013-0097-x

Andere artikelen Uitgave 6/2013

Vakblad Sociaal Werk 6/2013 Naar de uitgave

Welzijn nieuwe stijl

Nu gebeurt het

Boekwerk

Boekwerk

Redactioneel

Harold