Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2013 | Uitgave 5/2013

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2013

Bewijs voor effectiviteit van Comprehensive Geriatric Assessment in de thuissituatie nog mager: een literatuurreview

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 5/2013
Auteurs:
E. C. M. van Mulligen-van de Belt, M. Smalbrugge, M. F. I. A. Depla

Samenvatting

Achtergrond

De meeste ouderen vinden het belangrijk zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren. Gerichte opsporing en behandeling van factoren die de functionele zelfstandigheid bedreigen, middels een comprehensive geriatric assessment (CGA), kan het zelfstandig functioneren mogelijk bevorderen. Dit artikel doet verslag van een literatuurstudie naar het effect van comprehensive geriatric assessment in de thuissituatie.

Methode

In Pubmed (1977–2012) is gezocht naar RCT’s die de effectiviteit van multidisciplinaire, multidimensionele CGA bij ouderen in de thuissituatie onderzocht hebben. Er werden data geëxtraheerd over effectiviteit, kosten en factoren die het effect van het CGA positief of negatief hebben beïnvloed.

Resultaten

Negen RCT’s werden geïncludeerd. Op één studie na was de kwaliteit matig tot goed. In drie van de zes studies naar functionele status en in twee van de vier studies naar kwaliteit van leven werd een positief effect gevonden. Geen effect werd gevonden op het aantal ziekenhuisopnames en verpleeghuisopnames of op mortaliteit. De meeste studies lieten een stijging zien van de totale gezondheidszorgkosten.

Conclusie

CGA thuis heeft een beperkt gunstig effect op functionele status en kwaliteit van leven. Er zijn aanwijzingen dat CGA thuis het meeste effect heeft bij relatief goed functionerende ouderen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2013

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2013 Naar de uitgave

Congresagenda

Congresagenda

Redactioneel

Nieuwe redacteur