Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Voor het kunnen begrijpen van de afwijkingen van het bewegingsapparaat is een diepgaande kennis van de bewegingsleer noodzakelijk. Kapandji heeft met zijn Physiologie articulaire een grote reputatie verworven op het gebied van de bewegingsleer.

In deze nieuwe editie - met een compleet herziene lay out - toont de auteur op zeer instructieve wijze de bouw en werking van de gewrichten: een ideale functioneel-anatomische presentatie. Ingewikkelde bewegingen worden geanalyseerd aan de hand van eenvoudige mechanische modellen. Het commentaar is kort; de kwaliteit, de duidelijkheid en de eenvoud van de tekeningen en de schema's zijn zodanig, dat ze zonder enige verbale verklaring begrepen kunnen worden. De boeken passen hiermee nog prima in het moderne (para)medische onderwijs. 

De serie is opgebouwd uit drie delen: de bovenste extremiteit, de onderste extremiteit en de romp. De boeken passen hiermee nog prima in het moderne (para)medische onderwijs. 

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. De schouder

Samenvatting
De schouder, het proximale gewricht van de bovenste extremiteit, is het meest beweeglijk van alle gewrichten in het menselijk lichaam (figuur 1.1).
I.A. Kapandji

2. De elleboog: flexie-extensie

Samenvatting
Het elleboogsgewricht brengt een mechanische verbinding tot stand tussen de boven- en de onderarm. Door deze verbinding kan de arm, zich positionerend in drie loodrecht op elkaar staande vlakken (dankzij het schoudergewricht), zijn distale en actieve uiteinde, de hand, meer of minder ver van het lichaam af bewegen. Dankzij de flexiemogelijkheid in de elleboog kan men voedsel naar de mond brengen!
I.A. Kapandji

3. Pronatie en supinatie

Samenvatting
Pronatie en supinatie zijn de bewegingen van de onderarm om een longitudinale as. Hierbij zijn twee gewrichten betrokken die mechanisch gezien met elkaar verbonden zijn (figuur 3.1):
  • het proximale radio-ulnaire gewricht, dat anatomisch behoort tot het elleboogsgewricht;
  • het distale radio-ulnaire gewricht, dat anatomisch los ligt van het polsgewricht.
I.A. Kapandji

4. De pols

Samenvatting
De pols, het distale gewricht van de bovenste extremiteit, kan de hand, als uitvoerend segment, in de meest optimale positie brengen om te grijpen. Het polsgewricht heeft twee graden vrijheid van bewegen. Samen met de pronatie en supinatie, die een derde vrijheidsgraad vormen, kan de hand dan ook ten opzichte van de onderarm in elk vlak in de ruimte worden geplaatst.
I.A. Kapandji

5. De hand

Samenvatting
De menselijke hand is een opmerkelijk instrument, dat in staat is om ontelbare handelingen uit te voeren die horen bij de belangrijkste functie: het grijpen.
I.A. Kapandji
Meer informatie