Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2014

01-01-2014 | Onderzoek

Betrouwbaarheid en validiteit van de Groninger Werkbeleving Screeningslijst (GWS)

Auteurs: Sanne Heinen, Dr. Roel Bakker, Dr. Sandra Brouwer, Dr. Roel Popping, Prof. dr. Michiel Reneman, Dr. Remco Soer

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 1/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De afgelopen decennia is er een groeiende belangstelling voor het meten van werkbeleving, mede doordat dit een belangrijke voorspeller blijkt te zijn voor arbeidsverzuim. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van een screeningslijst bestaande uit tien items, de Groninger Werkbeleving Screeningslijst (GWS). Deze eigenschappen zijn getoetst met behulp van een databestand van de afdeling Revalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit bestand betreft een steekproef van 702 gezonde, werkende mensen met uiteenlopende werkzaamheden in verschillende arbeidssectoren. De dimensionaliteit is getoetst aan de hand van een principale componentenanalyse (PCA), waarbij de Cronbachs alfa’s voor de subschalen zijn bepaald, een maat voor de betrouwbaarheid. Een Mokken-schaalanalyse geeft eveneens informatie over de betrouwbaarheid. De convergente validiteit is getest door het berekenen van Pearsons correlaties tussen items en subschalen van de GWS en van de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA). Een eerste aanzet voor het bepalen van de constructvaliditeit is gedaan door vast te stellen of mensen die in hun werk voornamelijk ‘handwerk’ verrichten een andere vorm van belasting rapporteren dan mensen die voornamelijk ‘hoofdwerk’ verrichten.
De factoranalyse resulteerde in een 4-factoroplossing, hetgeen aansluit bij de INTERMED-methode waarop de GWS onder andere is gebaseerd. De dimensies van de GWS blijken redelijk goed te correleren met de dimensies van de VBBA, hetgeen een aanwijzing is voor convergente validiteit.
De conclusie kan worden getrokken dat de GWS betrouwbaar is en dat er aanwijzingen zijn dat het wat betreft de constructvaliditeit een valide instrument betreft. Verder onderzoek dient zich te richten op de predictieve validiteit.
Literatuur
1.
go back to reference Veldhoven M van, Meijman TF. Het meten van psychosociale arbeidsbelasting met een vragenlijst: de vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid (VBBA). Amsterdam: NIA, 1994. Veldhoven M van, Meijman TF. Het meten van psychosociale arbeidsbelasting met een vragenlijst: de vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid (VBBA). Amsterdam: NIA, 1994.
2.
go back to reference Klink JJL van der, Terluin B. Psychische problemen en werk. Handboek voor activerende begeleiding door huisarts en bedrijfsarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005. Klink JJL van der, Terluin B. Psychische problemen en werk. Handboek voor activerende begeleiding door huisarts en bedrijfsarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.
3.
go back to reference Ruotsalainen J, Serra C, Marine A, Verbeek J. Syste - matic review of interventions for reducing occupational stress in health care workers. Scand J Work Environ Health 2008; 4: 169–178.CrossRef Ruotsalainen J, Serra C, Marine A, Verbeek J. Syste - matic review of interventions for reducing occupational stress in health care workers. Scand J Work Environ Health 2008; 4: 169–178.CrossRef
4.
go back to reference Caplan RD. Organizational stress and individual strain: a social-psychological study of risk factors in coronary heart disease among administrators, engineers and scientists. Dissertation Abstr Int 1971; 32, 6706B–6707B. Caplan RD. Organizational stress and individual strain: a social-psychological study of risk factors in coronary heart disease among administrators, engineers and scientists. Dissertation Abstr Int 1971; 32, 6706B–6707B.
5.
go back to reference Beukema L, Coenen H, Valkenburg B. Arbeid en Modernisering. Utrecht: Lemma, 1996. Beukema L, Coenen H, Valkenburg B. Arbeid en Modernisering. Utrecht: Lemma, 1996.
6.
go back to reference Veldhoven M van, Meijman TF, Broersen JPJ, Fortuin RJ. Handleiding VBBA. Amsterdam: SKB Vragenlijst Services, 2002. Veldhoven M van, Meijman TF, Broersen JPJ, Fortuin RJ. Handleiding VBBA. Amsterdam: SKB Vragenlijst Services, 2002.
7.
go back to reference Vaas S, Dhondt S, Peeters M, Middendorp J. De WEBAmethode WEBAmethode. Deel 1: WEBA-analyse handleiding. Alphen aan de Rijn: TNO, 1995. Vaas S, Dhondt S, Peeters M, Middendorp J. De WEBAmethode WEBAmethode. Deel 1: WEBA-analyse handleiding. Alphen aan de Rijn: TNO, 1995.
8.
go back to reference Bossche SNJ van den, Hupkens CLH, Ree SJM de, Smulders PGW. Nationale Enquête Arbeidsomstan - digheden 2005: Methodologie en globale resultaten. Hoofddorp: TNO, 2006. Bossche SNJ van den, Hupkens CLH, Ree SJM de, Smulders PGW. Nationale Enquête Arbeidsomstan - digheden 2005: Methodologie en globale resultaten. Hoofddorp: TNO, 2006.
9.
go back to reference Birma projectgroep. Catalogus. Een overzicht van meet instrumenten en interventies die worden ge - bruikt bij re-integratie. Universitair Medisch Centrum Groningen en Rijksuniversiteit Groningen, 2008. Birma projectgroep. Catalogus. Een overzicht van meet instrumenten en interventies die worden ge - bruikt bij re-integratie. Universitair Medisch Centrum Groningen en Rijksuniversiteit Groningen, 2008.
10.
go back to reference Hansez I. The WOrking Conditions and Control Ques - tionnaire (WOCCQ): Towards a structural model of subjective stress. Universiteit van Luik, 2008. Hansez I. The WOrking Conditions and Control Ques - tionnaire (WOCCQ): Towards a structural model of subjective stress. Universiteit van Luik, 2008.
11.
go back to reference Schaufeli WB, Bakker A, Jonge J de. De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2003. Schaufeli WB, Bakker A, Jonge J de. De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2003.
12.
go back to reference Huyse FJ, Jonge P de, Lyons, JS. INTERMED: A tool for controlling for confounding variables and designing multimodal treatment. Letter to the Editor. J Psycho -som 1999; 40(4): 401–402. Huyse FJ, Jonge P de, Lyons, JS. INTERMED: A tool for controlling for confounding variables and designing multimodal treatment. Letter to the Editor. J Psycho -som 1999; 40(4): 401–402.
13.
go back to reference Beukema L, Coenen H, Valkenburg B. Arbeid en modernisering. Utrecht: Lemma, 1996. Beukema L, Coenen H, Valkenburg B. Arbeid en modernisering. Utrecht: Lemma, 1996.
14.
go back to reference Ruysseveldt J, Witte M de, Grumbkow J. Organiseren van mens en arbeid: hedendaagse benaderingen van de kwaliteit van arbeid. Heerlen: Open Universiteit, 1998. Ruysseveldt J, Witte M de, Grumbkow J. Organiseren van mens en arbeid: hedendaagse benaderingen van de kwaliteit van arbeid. Heerlen: Open Universiteit, 1998.
15.
go back to reference Evers A, Vliet-Mulder JC van, Groot CJ. Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Testbeschrij - vingen, 649-650. Assen: Van Gorcum, 2000. Evers A, Vliet-Mulder JC van, Groot CJ. Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Testbeschrij - vingen, 649-650. Assen: Van Gorcum, 2000.
16.
go back to reference Mokken RJ. A theory and procedure of scale analysis. Den Haag: Mouton, 1971.CrossRef Mokken RJ. A theory and procedure of scale analysis. Den Haag: Mouton, 1971.CrossRef
17.
go back to reference Kehoe J. Basic item analysis for multiple-choice tests. practical assessment. Res Eval 1995; 4(10): pp.), geraadpleegd 13 november 2013, op http://PAREonline.net/getvn.asp?v=4 & n=10. Kehoe J. Basic item analysis for multiple-choice tests. practical assessment. Res Eval 1995; 4(10): pp.), geraadpleegd 13 november 2013, op http://​PAREonline.​net/​getvn.​asp?​v=​4 & n=10.
18.
go back to reference Cortina JM. What is coefficient Alpha? An examination of theory and applications. J Appl Psychol 1993; 78(1): 98–104.CrossRef Cortina JM. What is coefficient Alpha? An examination of theory and applications. J Appl Psychol 1993; 78(1): 98–104.CrossRef
19.
go back to reference Field A. Discovering statistics using SPSS. Londen: Sage publications Ltd, 2005. Field A. Discovering statistics using SPSS. Londen: Sage publications Ltd, 2005.
20.
go back to reference Peerenboom KJ, Heijdel WM, Zwart BCH de. Fysieke en psychische belasting in de mobiliteitsbranches. Nulmeting en stand der techniek. Vhp Ergonomie & Bureau AStri, 2003. Peerenboom KJ, Heijdel WM, Zwart BCH de. Fysieke en psychische belasting in de mobiliteitsbranches. Nulmeting en stand der techniek. Vhp Ergonomie & Bureau AStri, 2003.
21.
go back to reference Segers J. Methoden voor de maatschappijwetenschappen. Assen: Koninklijke van Gorcum, 2002. Segers J. Methoden voor de maatschappijwetenschappen. Assen: Koninklijke van Gorcum, 2002.
Metagegevens
Titel
Betrouwbaarheid en validiteit van de Groninger Werkbeleving Screeningslijst (GWS)
Auteurs
Sanne Heinen
Dr. Roel Bakker
Dr. Sandra Brouwer
Dr. Roel Popping
Prof. dr. Michiel Reneman
Dr. Remco Soer
Publicatiedatum
01-01-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 1/2014
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-014-0006-9

Andere artikelen Uitgave 1/2014

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2014 Naar de uitgave

Tbv in outline

Standpoint.tbv

Column

Politiek