Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-01-2014 | Onderzoek | Uitgave 1/2014

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2014

Betrouwbaarheid en validiteit van de Groninger Werkbeleving Screeningslijst (GWS)

Tijdschrift:
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde > Uitgave 1/2014
Auteurs:
Sanne Heinen, Dr. Roel Bakker, Dr. Sandra Brouwer, Dr. Roel Popping, Prof. dr. Michiel Reneman, Dr. Remco Soer
Belangrijke opmerkingen
S. Heinen MSc was ten tijde van het onderzoek werkzaam bij de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Dr. R.H. Bakker is werkzaam op de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO), UMCG.
Dr. S. Brouwer is werkzaam op de afdeling Arbeid en Gezondheid, UMCG.
Dr. R. Popping is werkzaam aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.
Prof. dr. M.F. Reneman is werkzaam bij het Centrum voor Revalidatie, UMCG.
Dr. R. Soer is werkzaam bij het Wervelkolom Centrum, Centrum voor Revalidatie, UMCG.
Correspondentieadres E-mail: r.h.bakker@umcg.nl.

Samenvatting

De afgelopen decennia is er een groeiende belangstelling voor het meten van werkbeleving, mede doordat dit een belangrijke voorspeller blijkt te zijn voor arbeidsverzuim. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van een screeningslijst bestaande uit tien items, de Groninger Werkbeleving Screeningslijst (GWS). Deze eigenschappen zijn getoetst met behulp van een databestand van de afdeling Revalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit bestand betreft een steekproef van 702 gezonde, werkende mensen met uiteenlopende werkzaamheden in verschillende arbeidssectoren. De dimensionaliteit is getoetst aan de hand van een principale componentenanalyse (PCA), waarbij de Cronbachs alfa’s voor de subschalen zijn bepaald, een maat voor de betrouwbaarheid. Een Mokken-schaalanalyse geeft eveneens informatie over de betrouwbaarheid. De convergente validiteit is getest door het berekenen van Pearsons correlaties tussen items en subschalen van de GWS en van de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA). Een eerste aanzet voor het bepalen van de constructvaliditeit is gedaan door vast te stellen of mensen die in hun werk voornamelijk ‘handwerk’ verrichten een andere vorm van belasting rapporteren dan mensen die voornamelijk ‘hoofdwerk’ verrichten.
De factoranalyse resulteerde in een 4-factoroplossing, hetgeen aansluit bij de INTERMED-methode waarop de GWS onder andere is gebaseerd. De dimensies van de GWS blijken redelijk goed te correleren met de dimensies van de VBBA, hetgeen een aanwijzing is voor convergente validiteit.
De conclusie kan worden getrokken dat de GWS betrouwbaar is en dat er aanwijzingen zijn dat het wat betreft de constructvaliditeit een valide instrument betreft. Verder onderzoek dient zich te richten op de predictieve validiteit.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV is het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Kiest u voor TBV, dan blijft u op de hoogte van wetenschappelijke onderzoeken, praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van de vereniging.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2014

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2014 Naar de uitgave

Column

Politiek