Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Aan de comfortabele bestaanszekerheid van ziekenhuizen is in de afgelopen tien jaar een einde gekomen. Met als gevolg dat ziekenhuisbestuurders in de spotlights staan. Slagen zij er in om de kwaliteit en veiligheid te garanderen, het ziekenhuis financieel gezond te houden en interne en externe partijen tevreden te stellen? Kortom, zijn zij effectief?

Of een raad van bestuur effectief is, hangt samen met de inrichting en de werking van het bestuur. Met de samenstelling, de aanwezige expertise en de onderlinge samenwerking. De raad van toezicht is, vanuit zijn werkgeversrol, verantwoordelijk voor de inrichting van het bestuur. Maar een passende inrichting komt in samenspraak tot stand, met inbreng van de raad van toezicht, de raad van bestuur, de medische staf en de overlegorganen.

De auteurs geven op basis van hun ervaring als bestuursadviseurs voor de zorg handvatten en vuistregels voor de inrichting van de raad van bestuur. Zowel naar inhoud als naar proces.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Abstract
Aan de comfortabele bestaanszekerheid van ziekenhuizen is in de afgelopen tien jaar een einde gekomen. Met als gevolg dat er alert wordt gekeken naar de effectiviteit van de raad van bestuur.
Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln

1. De raad van bestuur doet ertoe

Abstract
Het is belangrijk om periodiek en preventief de inrichting van de raad van bestuur van het ziekenhuis te bespreken. Toch gebeurt dit weinig. Deze waarneming wordt gedeeld door de bestuurders en toezichthouders van ziekenhuizen die wij voor ons onderzoek spraken.
Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln

2. Koers en leiderschap

Abstract
Ziekenhuizen hebben de laatste tien jaar te maken gekregen met complexere situaties en een toenemende dynamiek. Er is een nieuwe fase ingetreden. Wij signaleren de belangrijkste trends. En we geven aan wat deze trends kunnen betekenen voor toekomstig leiderschap.
Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln

3. Het goede gesprek tussen bestuur en toezicht

Abstract
De vorming van de raad van bestuur is een delicaat proces. Omvang,interne rolverdeling, voorzitterschap en inbedding in de bredere ziekenhuisstructuur zijn gevoelige onderwerpen. Dat geldt des te meer voor de personele invulling van de topstructuur. Een wisseling van de wacht is betekenisvol en dus spannend.
Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln

4. Compositie van het topteam

Abstract
Hoezeer ook verwacht mag worden dat de bestuurder van een ziekenhuis een alleskunner is, het is vrijwel niemand gegeven om aan al deze voorwaarden te voldoen. Ook de bestuurder die zich op het tweede echelon en in de raad van toezicht omringt met uiterst capabele mensen is kwetsbaar. Daarom pleiten wij voor een meerhoofdig bestuursmodel.
Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln

5. De kracht van samenwerken

Abstract
De positie en rol van het stafbestuur hangen samen met de inrichting van de raad van bestuur. Deze positie loopt uiteen van mee-stribbelen tot daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen. Ook het tweede echelon verandert, het wordt relatief zelfstandig en krijgt beleidsruimte. De onvermijdelijke conclusie: ziekenhuizen hebben baat bij een bestuursteam.
Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln

6. Tien vuistregels voor de inrichting van het ziekenhuisbestuur

Abstract
Afsluitend komen wij tot tien vuistregels. Adviezen die algemeen bruikbaar zijn bij de inrichting van het ziekenhuisbestuur. De eerste drie vuistregels zijn gericht aan raden van toezicht. De andere zijn zowel bedoeld voor toezichthouders als bestuurders.
Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln

Nawerk

Meer informatie