Skip to main content
main-content
Top

30-09-2014 | Nieuws

Bestrijden stress begint met doorbreken taboe

Psychisch verzuim kostte de BV Nederland in de eerste helft van dit jaar al 800 miljoen euro. Het is tijd om in actie te komen. Door tijdig in te grijpen is veel psychisch verzuim namelijk te voorkomen.

Het begint met het doorbreken van het taboe. Durf je als werknemer te zeggen dat het je soms te veel wordt? Kort geleden trad Marco van Basten vanwege het ervaren van te veel stress terug als hoofdtrainer van voetbalclub AZ. Je ziet dat zo'n boodschap respect afdwingt. Daarnaast moeten bazen alerter zijn op signalen. Als een werknemer bijvoorbeeld moe is en minder productief, steeds cynischer is over het werk, lichamelijke klachten heeft die niet overgaan of zich steeds vaker een dagje ziek meldt, om bij te komen.

Oorzaken

Er zijn veel veroorzakers van stress. Denk aan de economische situatie, die vanwege de vele reorganisaties tot baanonzekerheid leidt. Ook geldzorgen geven stress. Of te lang vastzitten in een baan. De digitalisering van de samenleving, die zeven dagen per week 24 uur om alertheid vraagt, geeft ook druk. Of het combineren van werk met de zorg voor kinderen of voor ouderen en zieken.

 

Stress is dus zeker niet alleen werkgerelateerd, maar kan ook met privé-omstandigheden te maken hebben.

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ruim een miljoen euro uitgetrokken om werknemers bewust te maken van stress. Iedereen ervaart stress; daar is op zichzelf niets mis mee. Maar van te lang en te veel stress kun je ziek worden. Het kan leiden tot overspannenheid, een burn-out of een depressie.

 

Als een werknemer dan thuis komt te zitten, is een bedrijf hem of haar gemiddeld 180 dagen kwijt. En als je weet dat één verzuimdag al snel 250 euro kost, dan is niets doen geen optie.

 

Deze kosten zijn niet nodig als de werkgever meer inzet op preventie. Dat betekent een sfeer creëren waarin stress bespreekbaar is. Leidinggevenden trainen hoe zij hierover in gesprek gaan met een werknemer, binnen het wettelijke kader. En instrumenten inzetten- denk aan het preventief medisch on¬derzoek - om risico's te achterhalen: welke werknemers lopen op hun tenen en dreigen uit te vallen?

 

ArboNed heeft een loket voor werkgevers geopend. Dit informatienummer (0900-1020100) is gratis bereikbaar voor alle werkgevers in Nederland, voor het stellen van vragen over psychische klachten en het voorkómen van psychisch verzuim.
Voor veel ondernemers lijkt de problematiek ver van hun bed. Maar de cijfers laten zien dat elke ondernemer er last van krijgt: 33 procent van het langdurig verzuim heeft psychische klachten als oorzaak. Als ondernemers inzicht krijgen in de risico's, spoort dat hen aan om in actie te komen.

 

De wet verplicht trouwens werkgevers, om werknemers periodiek een gezondheidsonderzoek aan te bieden. Jammer dat veel ondernemers dit instrument - veelal vanuit kostenafwegingen - niet inzetten. Want als je weet bij hoeveel procent een burn-out op de loer ligt, dan kun je tijdig gericht maatregelen treffen en zo uitval voorkomen.

 

Bron: Arboned, Nederlands Dagblad, 25 september 2014

 

Meer lezen >>

 

Coping met stress en burn-out: over de kracht van verschillende copingstijlen, PsychoPraktijk 3-2014

 

Werkgerelateerde stress online, Tijdschrift: PsychoPraktijk 3-2014:

www.psynip.nl/themadossiers/toolbox-werk-en-psychischeklachten.html

www.psychischenwerk.nl

www.fnvbondgenoten.nl/werk_en_inkomen/themas/Veilig_en_gezond_werken/werkdruk

www.psychischegezondheid.nl/stress

www.digitalezorggids.nl/zoeken/apps/android/stress

www.wilmarschaufeli.nl; www.arnoldbakker.com; www.jandejonge.nl

 

Christina van der Feltz: ‘Stress wordt vaak beschreven in psychische termen, maar het lichaam doet heel erg mee.’, Marijke van Eijkeren, PsychoPraktijk 2-2014

 

Scheiding en stress, Prof.dr. Jan van der Ploeg, PsychoPraktijk 1-2014

 

=> BSL Psychologie Totaal

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.