Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Beroepshouding ten opzichte van collega’s door verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en passie

Auteur : Joost Dupont

Gepubliceerd in: Mondzorg en beroepshouding

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden adviezen over het opbouwen van een adequate beroepshouding ten opzichte van collega’s uit H. 3 tot en met 8 verbonden met de eigenschappen verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en passie. Er is een selectie gemaakt die wil laten zien op welke manier met deze adviezen de vier eigenschappen – en daarmee een professionele beroepshouding ten opzichte van collega’s – kunnen worden ontwikkeld. Adviezen die stagiaires en stagebegeleiders elkaar geven, laten vooral het belang van de eigenschap verstandigheid zien en worden in dit hoofdstuk niet opnieuw genoemd; zie hiervoor H 8. Bovendien beperkt dit hoofdstuk zich tot de eerste lijn en zijn adviezen aan stagiaires in de ouderenzorg er niet in opgenomen; zie hiervoor H 9.
Paragraaf 9.1 geeft een korte samenvatting van de vier eigenschappen die in H 2 uitgebreider zijn besproken. Paragraaf 9.2 behandelt adviezen die vooral de eigenschap verstandigheid opbouwen. Paragraaf 9.3 geeft adviezen weer die vooral de eigenschap rechtvaardigheid versterken. Paragraaf 9.4 bespreekt adviezen waarbij met name de eigenschap moed aangesproken wordt. En par 9.5 verzamelt tot slot adviezen waarbij het maat geven aan de eigen emoties (passie) centraal staat.
Voetnoten
1
Temperantia wordt in deugd-ethische literatuur bijna altijd met matigheid vertaald. In dit boek is gekozen voor de ongebruikelijke vertaling passie. Zie voor de reden voor deze vertaling voetnoot 2 van H 2.
 
2
Zie voor een uitleg van de samenwerking tussen de eigenschappen de par 2.1.3 en 2.3.2.
 
3
Zie voor deze bevlogenheid ook H. 16, waar o. a. ingegaan wordt op een artikel over de bevlogenheid van Nederlandse mondhygiënisten.
 
Metagegevens
Titel
Beroepshouding ten opzichte van collega’s door verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en passie
Auteur
Joost Dupont
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0383-0_10