Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 3/2016

21-04-2016

Beroepsgeheim, omgang met patiëntgegevens en KNMG-richtlijnen

Auteur: Prof. mr. dr. Aart C. Hendriks

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 3/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het beroepsgeheim vormt vanouds een belangrijk richtsnoer voor huisartsen bij de uitoefening van hun vak. Uit de (tucht)rechtspraak blijkt echter dat huisartsen hun beroepsgeheim niet altijd juist toepassen. Hierna volgt een bespreking van het beroepsgeheim anno 2016, de hoofdregel en uitzonderingen, alsmede de juiste omgang met patiëntgegevens. Apart wordt stilgestaan bij het verstrekken van patiëntgegevens aan zorgverzekeraars en de KNMG-richtlijnen die op deze onderwerpen van toepassing zijn.
Voetnoten
1
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: ‘een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid’.
 
Literatuur
1.
go back to reference Ruijter W de, Hendriks AC, Verkerk M. Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma’s in de huisartsenpraktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum; 2012. Ruijter W de, Hendriks AC, Verkerk M. Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma’s in de huisartsenpraktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum; 2012.
2.
go back to reference KNMG. Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens. Utrecht: KNMG; 2010. KNMG. Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens. Utrecht: KNMG; 2010.
3.
go back to reference KNMG. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Utrecht: KNMG; 2014. KNMG. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Utrecht: KNMG; 2014.
5.
go back to reference KNMG. Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie. Utrecht: KNMG; 2012. KNMG. Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie. Utrecht: KNMG; 2012.
6.
go back to reference KNMG. Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg. Utrecht: KNMG; 2014. KNMG. Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg. Utrecht: KNMG; 2014.
7.
go back to reference KNMG. Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden. Utrecht: KNMG; 2014. KNMG. Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden. Utrecht: KNMG; 2014.
8.
go back to reference Openbaar Ministerie, IGZ, Forensisch Medisch Genootschap en KNMG. Handreiking (Niet-)natuurlijke dood. Den Haag: OM, FMG en KNMG; 2016. Openbaar Ministerie, IGZ, Forensisch Medisch Genootschap en KNMG. Handreiking (Niet-)natuurlijke dood. Den Haag: OM, FMG en KNMG; 2016.
Metagegevens
Titel
Beroepsgeheim, omgang met patiëntgegevens en KNMG-richtlijnen
Auteur
Prof. mr. dr. Aart C. Hendriks
Publicatiedatum
21-04-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 3/2016
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-016-0125-6

Andere artikelen Uitgave 3/2016

Bijblijven 3/2016 Naar de uitgave