Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2013 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 2/2013

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2013

Berekening van de Gezonde Levensverwachting in kleine geografische eenheden

Tijdschrift:
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 2/2013
Auteurs:
J. Toet, D.G. Uitenbroek, E.J.C. van Ameijden
Belangrijke opmerkingen
cluster Epidemiologie
Noot
Met dank aan de heer Ad van Dijssel (Bestuurs- en Concerndienst gemeente Utrecht, afd. Bestuursinformatie) voor de levering van de sterftegegevens.
Doel: Voor het verwerven van inzicht in de lokale gezondheidssituatie zijn de levensverwachting en varianten van de gezonde levensverwachting belangrijke gezondheidsmaten. In deze studie is onderzocht of de varianten van de gezonde levensverwachting met lokaal verzamelde gegevens en voor kleine geografische eenheden betrouwbaar te berekenen zijn. Methode: Met behulp van lokaal verzamelde sterftecijfers en enquêtegegevens zijn voor de gemeente Utrecht en in tien wijken de levensverwachting (methode van Chiang) en drie varianten van de gezonde levensverwachting berekend (methode van Sullivan). Resultaten: De lokaal berekende levensverwachting voor de hele gemeente Utrecht is vrijwel gelijk aan die van het CBS/RIVM. De varianten van de gezonde levensverwachting waren betrouwbaar voor de hele gemeente Utrecht te berekenen, maar er zijn grote verschillen met de CBS/RIVM-cijfers gevonden. De levensverwachting en de gezonde levensverwachtingen van de tien Utrechtse wijken hadden voldoende smalle 95% betrouwbaarheidsintervallen en wijkverschillen kwamen overeen met de verwachting. Conclusie: Het is goed mogelijk de levensverwachting en de gezonde levensverwachting betrouwbaar op het niveau van GGD-regio of grote gemeente te berekenen. Het is ook mogelijk deze berekeningen voor een kleinere geografische eenheid dan GGD-regio of grote gemeente uit te voeren als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.
Trefwoorden: gezonde levensverwachting, geografische eenheid, lokale gezondheidssituatie, GGD

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2013

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2013 Naar de uitgave

Wetenschappelijke artikelen

50 jaar GVO en Gezondheidsbevordering