Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Verslaving 4/2010

01-12-2010

Bereiken, ondersteunen en begeleiden van familieleden van allochtone drugsgebruikers

Auteurs: Liesbeth Noens, Veerle Soyez, Jo Thienpont

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 4/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Aangezien drugsgebruik niet alleen een grote impact heeft op het leven van de drugsgebruiker maar ook op diens omgeving, wordt door het ambulante en residentiële programma van De Kiem in de Gentse regio veel aandacht besteed aan de ondersteuning van familieleden in bijvoorbeeld oudergroepen of individuele begeleiding. Daarnaast wordt de familie als een belangrijke partner beschouwd bij de toeleiding naar de hulpverlening en de ondersteuning van de drugsgebruiker tijdens het behandelproces. Familieleden van allochtone drugsgebruikers lijken echter moeilijk bereikbaar voor reguliere preventie- en hulpverleningsactiviteiten. De Kiem te trachtte daarom in de afgelopen drie jaar interventies te ontwikkelen om familieleden van allochtone drugsgebruikers beter te bereiken, begeleiden en ondersteunen. Andere hulpverleningsorganisaties herkenden het probleem en daarom werden er samenwerkingsverbanden aangegaan met enerzijds vzw De Eenmaking, die een brug wil slaan tussen moeilijk bereikbare allochtone jongeren en de reguliere (drugs)hulpverlening, en anderzijds het Centrum voor Alcoholen andere Toxicomanieën (onderdeel van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Eclips) te Gent. …
Voetnoten
1
1 Tot de Maghreblanden worden Marokko, Mauritanië, Algerije, Tunesië en Libië gerekend.
 
Literatuur
go back to reference Ashruf, A., & Eijnden, P. van der (1996). It's no shame to look for help. Addiction assistance to immigrant addicts. Proceeddings ICCA-congres ‘Section ethnic dimensions’. Ashruf, A., & Eijnden, P. van der (1996). It's no shame to look for help. Addiction assistance to immigrant addicts. Proceeddings ICCA-congres ‘Section ethnic dimensions’.
go back to reference Beltman, M., & Dijk, V. van (2006). Gewenste manier van communicatie tussen begeleiders en Turkse en Marokkaanse ouders. Kinderdagcentrum De Joppe Den Haag. Den Haag: de Compaan. Beltman, M., & Dijk, V. van (2006). Gewenste manier van communicatie tussen begeleiders en Turkse en Marokkaanse ouders. Kinderdagcentrum De Joppe Den Haag. Den Haag: de Compaan.
go back to reference Boukbir, M. (2005). Tuppercare: voorlichting aan huis bij allochtone vrouwen. Genk: CAD. Boukbir, M. (2005). Tuppercare: voorlichting aan huis bij allochtone vrouwen. Genk: CAD.
go back to reference Braam, R.V., Verbroeck, H.T., & Wijngaart, G.F. van de (1998). Allochtonen en verslaving. Inventarisatie van de aard en omvang van de verslavingsproblematiek onder allochtonen in Nederland en over de werkwijzen en knelpunten in de zorg voor allochtone verslaafden. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek. Braam, R.V., Verbroeck, H.T., & Wijngaart, G.F. van de (1998). Allochtonen en verslaving. Inventarisatie van de aard en omvang van de verslavingsproblematiek onder allochtonen in Nederland en over de werkwijzen en knelpunten in de zorg voor allochtone verslaafden. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek.
go back to reference Broekaert, E., Decorte, T., Cartuyvels, Y., Franssen, A., Kaminski, D., Vanderplasschen, W., Alexandre, S., Derluyn, I., Scheirs, V., Stoffels, I., & Vindevogel, S. (2008). Zorgtrajecten van etnisch-culturele minderheden in de verslavingszorg. Gent: Academia Press. Broekaert, E., Decorte, T., Cartuyvels, Y., Franssen, A., Kaminski, D., Vanderplasschen, W., Alexandre, S., Derluyn, I., Scheirs, V., Stoffels, I., & Vindevogel, S. (2008). Zorgtrajecten van etnisch-culturele minderheden in de verslavingszorg. Gent: Academia Press.
go back to reference Broers, E., & Eland, A. (2000). Verslaafd, allochtoon en drop-out. Vroegtijdig vertrek van allochtone verslaafden uit de intramurale verslavingszorg. Utrecht: Trimbos-instituut. Broers, E., & Eland, A. (2000). Verslaafd, allochtoon en drop-out. Vroegtijdig vertrek van allochtone verslaafden uit de intramurale verslavingszorg. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Cuyper, K. de (2006). Exploratief onderzoek naar de toegankelijkheid van de drug-hulpverlening voor allochtonen in de stad Antwerpen. (Ongepubliceerde licentiaatverhandeling voor de vakgroep Psychologie en Pedagogische wetenschappen, afdeling Orthopedagogiek, Universiteit Gent.) Cuyper, K. de (2006). Exploratief onderzoek naar de toegankelijkheid van de drug-hulpverlening voor allochtonen in de stad Antwerpen. (Ongepubliceerde licentiaatverhandeling voor de vakgroep Psychologie en Pedagogische wetenschappen, afdeling Orthopedagogiek, Universiteit Gent.)
go back to reference Devore, W., & Schlesinger, E. (1991). Ethnic-sensitive social work practice (3rd ed.). New York: John Willy and Sons. Devore, W., & Schlesinger, E. (1991). Ethnic-sensitive social work practice (3rd ed.). New York: John Willy and Sons.
go back to reference Fountain, J., Bashfor, J., Underwood, S., Khurana, J., Winters, M., Patel, K., & Carpentier, C. (2002). Update and complete the analysis of drug use, consequences and correlates amongst minorities. Lissabon: EMCDDA. Fountain, J., Bashfor, J., Underwood, S., Khurana, J., Winters, M., Patel, K., & Carpentier, C. (2002). Update and complete the analysis of drug use, consequences and correlates amongst minorities. Lissabon: EMCDDA.
go back to reference Gielen, G. (2003). Interculturele hulpverlening. Mechelen: Kluwen. Gielen, G. (2003). Interculturele hulpverlening. Mechelen: Kluwen.
go back to reference Green, J.W. (1982). Cultural awareness in the human services. Englewood Cliffs: Prentice-hall. Green, J.W. (1982). Cultural awareness in the human services. Englewood Cliffs: Prentice-hall.
go back to reference Huybrechts, A. (2006). Werken met Maghrebijnse en Turkse jongeren en hun ouders. Antwerpen: Ondersteuning Migranten. Huybrechts, A. (2006). Werken met Maghrebijnse en Turkse jongeren en hun ouders. Antwerpen: Ondersteuning Migranten.
go back to reference Moor, A. de (2006). Intercultureel werken bij de Jellinek: handreikingen voor het bieden van hulp aan mensen met verschillende culturele achtergrond in de Jellinek. Amsterdam: Jellinek. Moor, A. de (2006). Intercultureel werken bij de Jellinek: handreikingen voor het bieden van hulp aan mensen met verschillende culturele achtergrond in de Jellinek. Amsterdam: Jellinek.
go back to reference Noens, L. (2007). Preventie- en hulpverleningsaanbod aan allochtonen met druggebruikende kinderen. Gent: De Kiem. Noens, L. (2007). Preventie- en hulpverleningsaanbod aan allochtonen met druggebruikende kinderen. Gent: De Kiem.
go back to reference Noijen, J. (2004). Drop-out onderzoek Jellinek Amsterdam. Amsterdam: Jellinek. Noijen, J. (2004). Drop-out onderzoek Jellinek Amsterdam. Amsterdam: Jellinek.
go back to reference Nouroozifar, M., & Zangeneh, M. (2006). Mental health and addiction stage of ethnicocultural/racial communities. International Journal of Mental Health and Addiction, 4, 288-193. CrossRef Nouroozifar, M., & Zangeneh, M. (2006). Mental health and addiction stage of ethnicocultural/racial communities. International Journal of Mental Health and Addiction, 4, 288-193. CrossRef
go back to reference Reid, G., Aitken, C., Beyer, L., & Crofts, N. (2001). Ethnic communities’ vulnerability to involvement with illicit drugs. Drugs-Education, Prevention and Policy, 8, 359-374. CrossRef Reid, G., Aitken, C., Beyer, L., & Crofts, N. (2001). Ethnic communities’ vulnerability to involvement with illicit drugs. Drugs-Education, Prevention and Policy, 8, 359-374. CrossRef
go back to reference Soyez, V. (2006). Sociale steun voor drugverslaafden in behandeling: Het belang van het betrekken van verschillende subgroepen. Verslaving, 2, 22-36. CrossRef Soyez, V. (2006). Sociale steun voor drugverslaafden in behandeling: Het belang van het betrekken van verschillende subgroepen. Verslaving, 2, 22-36. CrossRef
go back to reference Stad Gent (2005). Beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2006-2008. Gent: Stad Gent. Stad Gent (2005). Beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2006-2008. Gent: Stad Gent.
go back to reference Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (2007). Opvoedingsondersteuning en allochtone ouders. Brussel: Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen. Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (2007). Opvoedingsondersteuning en allochtone ouders. Brussel: Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen.
go back to reference Vandevelde, S., & Vanderplasschen, W. (2000). Drughulpverlening aan allochtonen, een exploratief onderzoek naar methodieken bij de begeleiding van allochtone cliënten in de drughulpverlening. Gent: universiteit, vakgroep orthopedagogiek Vandevelde, S., & Vanderplasschen, W. (2000). Drughulpverlening aan allochtonen, een exploratief onderzoek naar methodieken bij de begeleiding van allochtone cliënten in de drughulpverlening. Gent: universiteit, vakgroep orthopedagogiek
go back to reference Verberckmoes, A. (2006). Obstakels voor moslims binnen de residentiële drug-hulpverlening. (Ongepubliceerde licentiaatverhandeling aan de vakgroep Psychologie en Pedagogische wetenschappen, afdeling Orthopedagogiek, Universiteit Gent.) Verberckmoes, A. (2006). Obstakels voor moslims binnen de residentiële drug-hulpverlening. (Ongepubliceerde licentiaatverhandeling aan de vakgroep Psychologie en Pedagogische wetenschappen, afdeling Orthopedagogiek, Universiteit Gent.)
go back to reference Zevenbergen, H. (2004). Veel culturen in één zorg. Soest: Nelissen. Zevenbergen, H. (2004). Veel culturen in één zorg. Soest: Nelissen.
Metagegevens
Titel
Bereiken, ondersteunen en begeleiden van familieleden van allochtone drugsgebruikers
Auteurs
Liesbeth Noens
Veerle Soyez
Jo Thienpont
Publicatiedatum
01-12-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 4/2010
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-010-0702-9