Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2013 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 8/2013

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2013

Beperkt contact?

De relatie tussen functionele beperkingen en netwerkkenmerken

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 8/2013
Auteurs:
Marloes Oldenkamp, Mirjam de Klerk, Annemarie Wagemakers
Belangrijke opmerkingen

Noot

De auteurs bedanken Jurjen Iedema (SCP) voor het geven van advies bij de statistische analyses.
Afdeling Epidemiologie, Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen
Onderzoeksgroep Zorg, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag
Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij, Departement Maatschappijwetenschappen, Wageningen University, Wageningen
Het hebben van functionele beperkingen beïnvloedt het aangaan en onderhouden van sociale contacten en daarmee participatie in de samenleving. De vraag die in dit onderzoek wordt beantwoord, is in hoeverre er verschillen zijn tussen mensen met lichte, matige of ernstige functionele beperkingen en mensen zonder functionele beperkingen in de frequentie van contacten die zij hebben, de homogeniteit van hun netwerk en de tevredenheid met hun contacten. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de gegevens van 11.260 respondenten van 16 jaar en ouder uit het AVO2007, een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Naarmate de functionele beperking ernstiger is, hebben mensen minder vaak contact en zijn zij meer gericht op de binnencirkel (familie, goede vrienden), dan de buitencirkel (collega’s, kennissen). Deze verschillen gelden vooral voor mensen van 16 tot 34 jaar en in mindere mate voor 65-plussers. Ook is het netwerk van mensen van 16-34 jaar met matige en ernstige beperkingen meer homogeen gericht op de binnencirkel in vergelijking met andere groepen. Voor alle leeftijden geldt dat naarmate de functionele beperking ernstiger is, de ontevredenheid over het sociaal netwerk groter is. In lijn met eerdere studies hangt het wel of niet hebben van een functionele beperking niet samen met contact met buren. Dit betekent dat buren een rol kunnen hebben in het bevorderen van de participatie van mensen met een functionele beperking.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 8/2013

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2013 Naar de uitgave