Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2011

01-08-2011 | Artikelen

Beoordeling sociaal aanpassingsvermogen bij jeugdigen

Ontwikkeling van een instrument

Auteurs: Mevr. Lianne Lekkerkerker, MSc, Mevr. drs. Carolien Konijn

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel is een verslag van de ontwikkeling van het instrument Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen (bsa). Op basis van een internationale literatuurverkenning, een inventarisatie van de bestaande instrumenten op dit gebied en praktische inzichten van experts uit de zorgsector voor licht verstandelijk beperkte jeugdigen, is het begrip sociaal aanpassingsvermogen geoperationaliseerd in zo meetbaar en concreet mogelijke items. Drie vaardigheidsdomeinen van het sociaal aanpassingsvermogen (conceptueel, sociaal en praktisch) zijn in het instrument verwerkt. De onderzoeksversie van de bsa is op basis van een onderzoek onder 103 jeugdigen en 78 beoordelaars, afkomstig uit diverse praktijkinstellingen van de jeugdzorg en de zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugdigen aangepast. De interne consistentie van de definitieve bsa is hoog; de begripsvaliditeit is voldoende. De predictieve validiteit is goed; ruim 80% van de onderzoeksgroep wordt door het instrument juist geclassificeerd. Verder onderzoek is geboden om de externe validiteit te verhogen.
Voetnoten
1
In 2002 heeft de American Association on Mental Retardation (aamr) - inmiddels het American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (aaidd) – deze drie vaardigheidsgebieden op basis van empirisch bewijs (factoranalyse) onderscheiden. Deze definitie is een reactie op een eerdere definitie van diezelfde aamr waarbij de mate van sociale redzaamheid tot uiting komt in adaptieve vaardigheden op tien gebieden. Voor deze tien gebieden kon geen empirisch bewijs gevonden worden (Buntinx, 2003).
 
Literatuur
go back to reference aamr (2002). Mental retardation: Definition, classification, and systems of supports, 10th edition. Washington: American Association on Mental Retardation. aamr (2002). Mental retardation: Definition, classification, and systems of supports, 10th edition. Washington: American Association on Mental Retardation.
go back to reference Buntinx, W. H. E. (2003). Wat is een verstandelijke handicap? Definitie, assessment en ondersteuning volgens het aamr-model. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten, 29, 4–24. Buntinx, W. H. E. (2003). Wat is een verstandelijke handicap? Definitie, assessment en ondersteuning volgens het aamr-model. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten, 29, 4–24.
go back to reference De Bildt, A. A., & Kraijer, D. W. (2003). Vineland-Z (Handleiding). Leiden: pits. De Bildt, A. A., & Kraijer, D. W. (2003). Vineland-Z (Handleiding). Leiden: pits.
go back to reference Došen, A. (2005). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap: Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Došen, A. (2005). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap: Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Jacobs, L., Turner, L .A., Faust, M., & Stewart, M. (2002). Social problem solving of children with and without mental retardation. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 14, 37–50.CrossRef Jacobs, L., Turner, L .A., Faust, M., & Stewart, M. (2002). Social problem solving of children with and without mental retardation. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 14, 37–50.CrossRef
go back to reference Konijn, C., De Graaf, M., & Van den Berg, G. (2004). Betere toegang tot zorg en speciaal onderwijs. Eindrapport lvg-pilots. Utrecht: nizw Jeugd. Konijn, C., De Graaf, M., & Van den Berg, G. (2004). Betere toegang tot zorg en speciaal onderwijs. Eindrapport lvg-pilots. Utrecht: nizw Jeugd.
go back to reference Kraijer, D. W., & Kema, G. N. (1984). Sociale Redzaamheidsschaal voor zwakzinnigen van hoger niveau. Handleiding. Lisse: Swets en Zeitlinger. Kraijer, D. W., & Kema, G. N. (1984). Sociale Redzaamheidsschaal voor zwakzinnigen van hoger niveau. Handleiding. Lisse: Swets en Zeitlinger.
go back to reference Kraijer, D. W., & Plas, J. (2002). Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking. Derde druk. Lisse: Swets & Zeitlinger. Kraijer, D. W., & Plas, J. (2002). Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking. Derde druk. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Lekkerkerker, L., & Schouten, R. (2009). Instrument ‘Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen’( bsa ). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Lekkerkerker, L., & Schouten, R. (2009). Instrument ‘Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen’( bsa ). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Ministerie van vws (2006). Indicatiestelling lvg-jeugd. Brief kenmerk: djb/jz-2676023. Ministerie van vws (2006). Indicatiestelling lvg-jeugd. Brief kenmerk: djb/jz-2676023.
go back to reference Oppenheimer, L., & Rempt, E. (1986). Social cognitive development with moderately and severely retarded children. Journal of Applied Developmental Psychology, 7, 237–249.CrossRef Oppenheimer, L., & Rempt, E. (1986). Social cognitive development with moderately and severely retarded children. Journal of Applied Developmental Psychology, 7, 237–249.CrossRef
go back to reference Schouten, R., Lekkerkerker, L., & Konijn, C. (2009). Ontwikkeling van en onderzoek naar het instrument Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen. Eindrapport. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Schouten, R., Lekkerkerker, L., & Konijn, C. (2009). Ontwikkeling van en onderzoek naar het instrument Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen. Eindrapport. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Stoll, J., Bruinsma, W., & Konijn, C. (2004). Nieuwe cliënten voor bureau jeugdzorg. Jeugdigen met meervoudige problemen waaronder een lichte verstandelijke beperking en instrumenten voor herkenning en signalering. Utrecht: nizw Jeugd. Stoll, J., Bruinsma, W., & Konijn, C. (2004). Nieuwe cliënten voor bureau jeugdzorg. Jeugdigen met meervoudige problemen waaronder een lichte verstandelijke beperking en instrumenten voor herkenning en signalering. Utrecht: nizw Jeugd.
go back to reference Szepkouski, G. M., Gauvain, M., & Carberry, M. (1994). The development of planning skills in children with and without mental retardation. Journal of Applied Developmental Psychology, 15, 197–206.CrossRef Szepkouski, G. M., Gauvain, M., & Carberry, M. (1994). The development of planning skills in children with and without mental retardation. Journal of Applied Developmental Psychology, 15, 197–206.CrossRef
go back to reference Van Hove, G. (2003). Personen met een lichte mentale handicap: recente theorievorming met consequenties voor de dagelijkse begeleidingspraktijk. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 18, 158–172. Van Hove, G. (2003). Personen met een lichte mentale handicap: recente theorievorming met consequenties voor de dagelijkse begeleidingspraktijk. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 18, 158–172.
go back to reference Van Nieuwenhuijzen, M., Orobio de Castro, B., & Matthys, W. (2006). Lvg-jeugdigen: specifieke problematiek en behandeling. Utrecht: Universiteit Utrecht en Landelijk Kenniscentrum-lvg. Van Nieuwenhuijzen, M., Orobio de Castro, B., & Matthys, W. (2006). Lvg-jeugdigen: specifieke problematiek en behandeling. Utrecht: Universiteit Utrecht en Landelijk Kenniscentrum-lvg.
go back to reference Vink, H., & Matthaei, H. (2009). Adviesrapport lvg -problematiek in de jeugdzorg van de stadsregio Amsterdam. Amsterdam: sra. Vink, H., & Matthaei, H. (2009). Adviesrapport lvg -problematiek in de jeugdzorg van de stadsregio Amsterdam. Amsterdam: sra.
go back to reference Wallander, J. L., & Hubert, N. C. (1987). Peer social dysfunction in children with developmental disabilities: Empirical basis and a conceptual model. Clinical Psychology Review, 7, 205–221.CrossRef Wallander, J. L., & Hubert, N. C. (1987). Peer social dysfunction in children with developmental disabilities: Empirical basis and a conceptual model. Clinical Psychology Review, 7, 205–221.CrossRef
Metagegevens
Titel
Beoordeling sociaal aanpassingsvermogen bij jeugdigen
Ontwikkeling van een instrument
Auteurs
Mevr. Lianne Lekkerkerker, MSc
Mevr. drs. Carolien Konijn
Publicatiedatum
01-08-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2011
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-011-0014-9

Andere artikelen Uitgave 3/2011

Kind en adolescent 3/2011 Naar de uitgave

Summaries

Summaries