Skip to main content
main-content
Top

19-02-2016 | Nieuws

Benchmarkijfers fysiotherapie 2015

In 2015 heeft Intramed op grote schaal prestaties en cijfers vergeleken van fysiotherapiepraktijken. Aan de hand van de meest recente gegevens en cijfers wordt teruggeblikt op 2015 en de voorgaande jaren. Welke ontwikkeling maakt de fysiotherapie bijvoorbeeld door als het gaat om (niet-)chronische behandelingen? En hoe ontwikkelt het behandelgemiddelde zich?

In het benchonderzoek* (ParaBench) zijn in totaal 467.905 patiënten en 557.082 klachten in 2014 in kaart gebracht en 292.540 patiënten en 335.494 klachten in 2015.

Verdeling patiënten man/vrouw

Bij de verdeling naar geslacht blijkt dat het percentage mannen en vrouwen dat naar de fysiotherapeut gaat, de afgelopen jaren redelijk constant blijft. Al stijgt de populatie vrouwen de afgelopen jaren licht, terwijl het aantal mannelijke patiënten juist afneemt. De gemiddelde fysiotherapiepraktijk behandelt dus meer vrouwen dan mannen. Wat het meest opvalt, is het relatief grote verschil van ruim 10 procent tussen mannen en vrouwen (cijfers van afgelopen jaar).

Verdeling leeftijd man/vrouw

In alle leeftijdscategorieën gaan meer vrouwen dan mannen naar de fysiotherapeut, met uitzondering van de leeftijdsgroep 0-18. Hier bezoeken gemiddeld iets meer mannen (4,8 procent) dan vrouwen (4,1 procent) de fysiotherapeut. In de leeftijdsgroep 40-49 is het verschil met 2,2 procent meer vrouwen het grootst.

Daling behandelgemiddelde

In de periode 2012 – 2015 blijkt dat het behandelgemiddelde zowel bij chronische als niet-chronisch patiënten daalt (figuur). De enige uitschieter is de sterke stijging van de chronische patiënten in 2012. In 2015 is weer een daling te zien.

De daling van het behandelgemiddelde is verklaarbaar omdat verzekeringen met onbeperkte dekking tot het verleden behoren en pakketten met aanvullende dekking zijn er steeds minder. Zorgverzekeraars sturen meer en meer op behandelgemiddelden en diverse verzekeraars werken met een behandelindex. In de grafiek is te zien dat het behandelgemiddelde bij chronische patiënten wat harder daalt dan bij niet chronische patiënten.Figuur: Ontwikkeling behandelgemiddelden – (oranje=niet-chronisch; blauw=chronisch; groen=totaal).

Meer zittingen door vergrijzing

Als gekeken wordt naar de leeftijdsverhouding bij niet-chronische patiënten, dan valt op dat de patiënten die de fysiotherapiepraktijk bezoeken steeds ouder worden.

Er is een sterkte groei waarneembaar bij mannen vanaf de leeftijd 70-79. Bij de vrouwen is die groei zelfs al eerder waarneembaar, al vanaf de leeftijd 60-69. Omdat mensen steeds ouder worden zal mede door deze vergrijzing de zorgvraag toenemen op latere leeftijd. Dit zelfde beeld is te zien bij patiënten met chronische klachten. De verwachting is dat deze trend zich in de toekomst zal doorzetten. Een deel van de extra zorgvraag zal bij de fysiotherapeut komen te liggen.

*Benchmarken is het vergelijken van gegevens tussen verschillende partijen. In dit geval tussen verschillende praktijken. Over alle deelnemers heen wordt een gewogen gemiddelde bepaald. De prestatie van de eigen praktijk kan vergeleken worden met deze gemiddelden.

Ga voor meer informatie naar Intramed.

Bron: Intramed / ParaBench
Beeld: Fotolia

Tip

Aanbevolen

12-01-2016 | Product

Centrale sensitisatie in de klinische praktijk

Centrale sensitisatie is een toegenomen respons van het centraal zenuwstelsel, als reactie op zintuiglijke informatie uit de periferie, ook wel beschreven als een toegenomen prikkel- responsrelatie. B ...


Aanbevolen

12-01-2016 | Product

Chronische pijn: nieuwe inzichten, betere aanpak

Chronische pijn komt veel voor. Van alle volwassenen heeft 20% op dit moment last van chronische pijn. Pijn is de meest voorkomende reden waarom mensen hun huisarts of fysiotherapeut bezoeken. Die kan ...

 

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.